Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederRevmoduler af kalkpellets kan styrke det maritime økosystem

Arkitektgruppen Kalk-kin har brugt forsyningens kalkpellets til deres design af kunstige revmoduler. Modulerne kan potentielt gøre en positiv forskel for biodiversiteten langs kysterne.

Kalkpellets fra Frederiksbergs vandværk er blevet omdannet til revmoduler, som kan erstatte de stenrev, der er forsvundet fra de kystnære områder. Bag dette spændende projekt står tre arkitekter, der kalder deres arbejdsfællesskab for Kalk-kin.

Moduler som disse kan ifølge de tre arkitekter, Trine, Gerda og Nanna, bidrage positivt til at styrke det kystnære økosystem. De naturlige stenrev ved kysten er blevet færre, fordi de er blevet inddraget til byggeri på land.  Gruppens moduler er tænkt som erstatning for disse forsvundne stenrev. De vil kunne danne grobund for fx ålegræs og tang og tiltrække fisk, rejer og krabber, snegle og larver.

Gruppen har for nylig haft deres værker udstillet på festivalen Odays på Refshaleøen sammen med tre andre finalister, og de vandt konkurrencen, så nu skal modulerne udstilles på Copenhagen Contemporary. 

Derefter er planen, at de tre moduler skal videre til deres endelige destination under vandet.

Frederiksberg Forsyning havde fornøjelsen af at levere 7 tons kalkpellets til gruppen, der op til udstillingen har brugt tid på at teste og raffinere deres værker. Hulerne består af kalk og en cement, hvor der er tænkt på at reducere CO2-aftrykket. Du kan se mere om Kalk-kins projekt på Instagram.

 

Der findes indtil videre kun de tre moduler, og gruppen understreger, at projektet er et eksperiment, der ud over potentielt at kunne bidrage til et styrket maritimt økosystem adresserer en større, mere kompleks problemstilling om, hvordan man gavne miljøet på områder, hvor det er udfordret.

Om kalkpellets

Frederiksbergs drikkevand bliver blødgjort. Det vil sige, at vi fjerner en stor del af den kalk, der naturligt forekommer i grundvandet. I blødgøringsprocessen krystalliserer kalken sig om små sandkorn, der bliver tilsat, og de falder til bunds som kalkpellets. Hver dag producerer vandværket 4,5 tons kalkpellets. Vi arbejder på at finde faste aftagere af vores kalkpellets, der fx kan indgå i forbedring af landbrugsjord og hønsefoder. Læs mere

Foto: Robert Damisch, Illustration: Kalk-Kin

 

   

Publiceret: 28-08-2023