search
arrow_drop_down_circle

NyhederDu kan roligt drikke vandet på Frederiksberg

Fordi vi får ca. halvdelen af vores vand fra HOFOR, kan der være begrænsede spor af pesticider i drikkevandet – dog i et omfang, der ligger langt under den tilladte grænse. Der er altså ingen grund til bekymring. 


HOFOR har i april og maj 2018 foretaget screening for 39 nye pesticider og nedbrydningsprodukter på deres 14 vandværker. I den forbindelse er pesticidnedbrydningsproduktet N,N-Dimethylsulfamid (DMS) påvist i drikkevandet på 2 af HOFORs 7 regionale vandværker og på 6 af HOFORs 7 lokale vandværker. På 2 af de lokale vandværker var indholdet over kvalitetskriteriet for drikkevand (0,1 µg/l). De 2 lokale vandværker, hvor indholdet var over drikkevandskvalitetskriteriet er nu lukket ned.

Frederiksbergborgernes vand lever op til kvalitetskravene
Frederiksberg Forsyning modtager ca. 53 % af det drikkevand, der distribueres på Frederiksberg, fra HOFORs regionale vandværker, og dele heraf fra de to regionale vandværker med pesticidfund. Det drikkevand, vi modtager fra HOFOR, kan derfor indeholde spor af pesticider, men slet ikke i koncentrationer over kvalitetskriteriet. Der er altså ingen grund til alarm – vandet er sikkert at drikke. 

HOFOR har iværksat kildesporing på boringsniveau for at indkredse problemet og om muligt omlægge driften, så indholdet af pesticider minimeres yderligere.

Frederiksbergs vand screenes regelmæssigt – der er aldrig fundet pesticidrester
Frederiksberg Forsyning indvinder selv ca. 47 % af det vand, der distribueres på Frederiksberg, fra 5 lokale indvindingsboringer. Vi tager prøver, som analyseres for pesticider minimum hvert andet år. Der er aldrig fundet pesticider eller nedbrydningsprodukter i det vand, vi selv indvinder. Der tages prøver fra de 5 indvindingsboringer næste gang i juni 2018, og vi vil udvide screeningen for pesticider og søge på det nye pesticidnedbrydningsprodukt DMS. 

DMS kan være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylflyonid, som var godkendt fra 1973 til 2007 og blev brugt til at bekæmpe svampe i afgrøder som jordbær og tomater. Der er således ikke grund til at tro, at drikkevandet på Frederiksberg skulle indeholde spor af DMS.

   

Publiceret: 07-06-2018

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?