search
arrow_drop_down_circle

NyhederSamarbejde mellem privat ejerforening og forsyning har gjort byen mere robust

I november kan beboerne i Domus Vista Park III indvie deres klimatilpasningsanlæg, som er et resultat af et samarbejde med Frederiksberg Forsyning. For ejerforeningen har formålet først og fremmest været at tackle skybrudsproblemerne, men der har også været et ønske om at gøre området grønnere.

I november er det slut med afspærringer og opgravninger i Domus Vista Park III i forbindelse med klimatilpasning af området. Efter en periode på lidt over et år er anlægsarbejdet færdigt, og kvarterets beboere kan glæde sig over, at de nu er langt bedre sikret i de situationer, hvor skybrud sender kaskader af vand ned over byen. Det var netop en af grundene til, at ejerforeningen i 2017 indgik aftale med Frederiksberg Forsyning.

”Som så mange andre blev vi ramt af skybruddene med oversvømmelser i mange af lejlighederne, selvfølgelig især under det store skybrud i 2011. Foreningen fik lavet en rapport i samarbejde med eksterne rådgivere om, hvordan vi kunne undgå det i fremtiden. Da Frederiksberg Forsyning udskrev en konkurrence om klimatilpasning, indsendte vi nogle af rapportens forslag. Det førte til, at vi indledte samarbejdet med forsyningen”, siger formand for ejerforeningen Tim Thøgersen.

Det færdige anlæg i Domus Vista Park III kan opsamle 2050 m3 regnvand, hvilket cirka svarer til 20 cm vand på en fodboldbane.

Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (C) er begejstret for de private aktørers bidrag til klimasikringen i byen: 

”Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Forsyning er sammen med Københavns Kommune i fuld gang med klimasikringen i den helt store skala. Samtidig skyder små og mellemstore lokale projekter op overalt i byen. At private aktører bidrager på denne måde er helt fantastisk og med til at gøre byen endnu mere robust. Jeg er taknemmelig for, at beboerne på den måde har været med til at gøre Frederiksberg til et bedre sted at bo,” siger han.

Spændende at kunne gøre en forskel

Projektet har fyldt en del i hverdagen. Der har været en del beslutninger, der skulle tages i løbet af processen og arbejdet har betydet, at beboerne i perioder har måttet leve med den larm og de afspærringer, et anlægsarbejde typisk fører med sig.

”Der har generelt været et godt samarbejde, hvor alle parter har arbejdet sammen om det endelige mål. Det har været spændende at være en del af et klimaprojekt, der rent faktisk gør en forskel – både for os, for vores naboer og i sidste ende for Frederiksberg”, siger Tim Thøgersen.

Samarbejder med private er interessante for Frederiksberg Forsyning i fremtiden. Til det siger planchef i Frederiksberg Forsyning Henrik Bay:

”Vi har et tæt samarbejde med Frederiksberg Kommune om at sørge for, at vores by bliver i stand til at håndtere skybrud som det, vi oplevede i 2011. Vi ønsker i så høj grad som muligt at indgå i samarbejder med private, som kan supplere den skybudssikring af byen, vi er i gang med”.

Frederiksberg Forsyning har mulighed for at støtte private klimatilpasningsprojekter økonomisk med op til 100 procent.

Indvielse den 14. november 2019.  Borgmester Simon Aggesen ønskede beboerne i Domus Vista Park III tillykke med deres skybrudssikringsanlæg.

Om klimaløsningen

Over jorden er kvarterets grønne omgivelser suppleret med to regnbede og et overjordisk bassin, og der er også kommet nye græsrabatter langs stierne. Under jorden er der lagt faskiner og etableret bassiner, som opsamler, forsinker og nedsiver regnvandet eller sender det videre til kloakken. De fem bassiner er indrettet, så man kan tømme dem inden et skybrudsvarsel – så er de klar til at håndtere det voldsomme, koncentrerede regnskyl, som et skybrud fører med sig.

 

Faktaboks

  • 2011-skybruddet var et wakeup-call af dimensioner. Ud over at infrastrukturen gik ned, resulterede det i, at der blev ødelagt værdier i milliardklassen alene på Frederiksberg. Og desuden var det til fare for sundheden, at kloakvandet trængte op fra kloakkerne, fordi de blev overbelastede.

 

  • Frederiksberg Forsyning arbejder sammen med kommunen om at udføre kommunens klimatilpasningsplan, der indeholder et stort antal projekter, store som små, der tilsammen skal sikre byen i tilfælde af skybrud.

 

  • Anlægget i Domus Vista Park III består af fem bassiner, der nedsiver regnvandet til grundvandet, men sender vandet videre til kloakken, hvis bassinerne er overfyldte. Der er desuden 420 m render, der fremstår som græsrabat. Her nedsiver regnvandet, men regner det så voldsomt, at nedsivning ikke kan lade sig gøre, så sendes regnvandet videre ad renderne lang stierne til bassinerne. Endelig er der anlagt to regnbede på tilsammen 28 m2, der nedsiver regnvand.
   

Publiceret: 18-11-2019

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?