search
arrow_drop_down_circle

NyhederKlimaaftalens betydning for Frederiksberg

Fjernvarmen kommer til at spille en vigtig rolle på vej mod et grønnere, mere bæredygtigt samfund

Natten mellem søndag 21. juni og mandag 22. juni blev hovedparten af Folketingets partier enige om en ny klimaaftale for energi og industri mv. Aftalen er en del af den handlingsplan, som skal vise vejen frem mod at realisere klimalovens målsætning om en 70 % reduktion af CO2-udledningen i 2030.

Aftalen kommer til at få direkte betydning for os her på Frederiksberg. Fossile brændsler som olie og gas i opvarmningen af vores bygninger skal erstattes af grønne alternativer som fjernvarme. Da fjernvarmenettet allerede er fuldt udbygget her på Frederiksberg, er der god mulighed for tilslutte de få tilbageværende bygninger, som er opvarmet med olie eller direkte elvarme.

I aftalen lægges der også vægt på, at lokal overskudsvarme fremover skal udnyttes bedre. Her på Frederiksberg kan det for eksempel være gennem udnyttelse af overskudsvarme fra supermarkeder, som året rundt bruger energi på holde mælken kold og isen frossen – energi som kan genvindes og udnyttes i vores fjernvarmeforsyning.

Endelig lægger aftalen også op til at give kommuner og regioner bedre muligheder for at investere i energirenovere bygninger.

Vi vil i den kommende tid følge nøje med i udmøntningen af aftalen og de muligheder, som det giver os for at drive fjernvarmeforsyningen på Frederiksberg i en endnu mere grøn, bæredygtig og effektiv retning.

Læs mere

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Klimaaftale for energi og industri mv. 2020
Faktaark

close-up photo of gree nleaf

   

Publiceret: 25-06-2020

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?