Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Klimatilpasning: Regnvandshåndtering i oplandet til Frederiksberg Idrætsanlæg

Vi har etableret regnvandssystem og underjordisk pumpestation i området ved Frederiksberg Idrætsanlæg.

Retablering af asfalt

I forlængelse af, at vi har etableret regnvandssystem, skal vi i gang med at lægge det sidste asfaltlag (slidlag) på de vejarealer og strækninger, vi gravede op for 1 til 1½ år siden.Arbejdet vil typisk forgå på den måde, at man i nedenstående periode for hver vejstrækning bruger et par dage til at fræse 2-3 cm af eksisterende asfalt væk. Efterfølgende skal der bruges et par dage til at lægge ny asfalt på.  

Vi lægger asfalt på

  • Hoffmeyersvej, mellem Troels-Lunds Vej og J.C. Schiødtes Vej
  • Marielystvej, mellem Troels-Lunds Vej og Johan Ottosens Vej.  

Forventet tidsplan
• Uge 20 og 21

Parkeringsforbud
I forbindelse med asfaltarbejdet bliver der sat parkering forbudt-skilte op, som beboere på de ovennævnte veje bedes respektere for at undgå evt. politianmeldelse og p-afgift.

Ikke adgang med bil i indkørslen
Som udgangspunkt bedes du holde dig orienteret om entreprenørens skiltning og afspærring i området. Det bliver ikke muligt at køre i bil til/fra din ejendoms indkørsel i de dage, fræsning og asfaltudlægning udføres. I mellemperioden kan man godt køre på den fræsede og ujævne asfalt, hvis der ikke er skiltet /afspærret. Vi vil bede beboerne om at parkere på en af de andre veje i området de få dage man ikke må holde på vejen eller indkørslen. Cykel- og biltrafik må foregå via andre veje i området.

En række veje er nu klimaveje

Frederiksberg Forsyning har etableret regnvandssystem på: Jens Jessens Vej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Rådmand Steins Allé, Troels-Lunds Vej, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej.

Det betyder, at disse veje er blevet til klimaveje, og der vil blive sat klimavej-skilte op. På klimaveje er det særlig vigtigt, at du ikke bruger salt på fortovene om vinteren, da det vil sive til grundvandet og gøre skade. I stedet for salt anbefaler vi at bruge miljøvenlige produkter, som ikke skader grundvandet, fx produkter som indeholder CMA, kaliumformiat eller grus.

Vær i øvrigt opmærksom på, at der ikke kommer andet end regnvand i vejristene – det gælder hele året.

Tak for at passe på vores drikkevand.

Se Frederiksberg Kommunes video om glatførebekæmpelse og Frederiksberg Kommunes hjemmeside om det samme.

Sådan ser klimavej-skiltet ud

De grønne streger markerer hvilke veje, der helt eller delvist er klimaveje.

Fakta om projektet

Vi har etableret et regnvandssystem på en række veje i området, nemlig Jens Jessens Vej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Rådmand Steins Allé, Troels-Lunds Vej, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej.

Systemet skal håndtere dagligdagsregn og skybrudvand på 2 forskellige måder: 

  • Den almindelige dagligdagsregn føres videre gennem en renseforanstaltning til et mindre integreret pumpesystem, hvor det pumpes videre til et faskine-system. Herfra nedsives regnvandet til undergrunden, og det vil sige, at det bliver 100 % frakoblet kloaksystemet.
  • Skybrudsvand derimod pumpes til et stort skybrudsbassin, der er etableret i forbindelse med de seks nye boldbaner på Jens Jessens Vej, via en pumpestation med fire store skybrudspumper, som er nødvendige, fordi bassinet ligger højere end ledningssystemet. Vandet bliver forsinket og ledt videre til det eksisterende kloaksystem, når skybruddet er overstået og der igen er plads.

Pumpestationen er anlagt på kom­munens grund, mere præcist under materialepladsen/gartnerpladsen i det sydøstlige hjørne af boldbanerne (idrætsanlægget). Pumpestationen løfter vandet til indløbsbygværket, hvorfra vandet vil løbe ud i det 24.000 m3 skybrudsbassin, som kommunen har etableret i forbindelse med de seks nye boldbaner på idrætsanlægget.

Projektet indgår i den overordnede skybrudssikring

Projektet indgår i den overordnede skybrudssikring af Frederiksberg og bidrager til målet om at frakoble 30 % af hverdagsregnen fra kloakken inden 2030, bl.a. vha. nedsivning, jf. kommunens spildevandsplan. Det er med til at gøre byen mere bæredygtig og robust.