Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Klimatilpasning: Regnvandshåndtering i oplandet til Frederiksberg Idrætsanlæg

Vi har etableret regnvandssystem og underjordisk pumpestation i området ved Frederiksberg Idrætsanlæg. Nu blver asfalten retableret.

Retablering af asfalt

I forlængelse af, at vi har etableret regnvandssystem, skal vi i gang med at lægge det sidste asfaltlag (slidlag) på de vejarealer og strækninger, vi gravede op for 1 til 1½ år siden.

Forventet tidsplan

Uge 38-39 Goldschmidtsvej og J. C. Schiødtes Vej. Vi forventer fræsning den 18. og 19. sep. og asfaltudlægning den 25. og 26. sep.  

Uge 38-39 Marielystvej, strækningen fra Rådmand Steins Alle til Sophie Amaliegårdens indkørsel. Vi forventer fræsning den 20. sep. og asfaltudlægning den 27. sep.

Uge 39-40 Rådmand Steins Alle. Vi forventer fræsning den 21., 22. og 25. sep. og asfaltudlægning den 28. og 29. sep.  

Uge 41-42 Hoffmeyersvej mellem Rådmand Steins Alle og Troels-Lundsvej. Vi forventer fræsning den 12. og 13. okt. og asfalt den 17. og 18. okt.  

Der kan forekomme ændringer i tidsplanen, som derefter opdateres her på siden.

Parkeringsforbud
I forbindelse med asfaltarbejdet bliver der sat parkering forbudt-skilte op, som beboere på de ovennævnte veje bedes respektere for at undgå evt. politianmeldelse og p-afgift.

Ikke adgang med bil i indkørslen
Som udgangspunkt bedes du holde dig orienteret om entreprenørens skiltning og afspærring i området. Det bliver ikke muligt at køre i bil til/fra sin ejendoms indkørsel i de dage, fræsning og asfaltudlægning udføres. I den mellemliggende periode kan man godt køre på det fræsede og ujævne asfalt, hvis der ikke er skiltet /afspærret. Derfor må vi bede beboerne om at parkere på en af de andre veje i området de få dage man ikke må holde på vejen eller indkørslen. Cykel- og biltrafik må foregå via andre veje i området.

Renovation
Frederiksberg Kommune orienterer borgere på de veje, der skal have lagt asfalt, om renovation via sms.


Alle gravearbejder er gennemført

Del-etape 12: Troels-Lunds Vej fra Goldschmidtsvej til Hoffmeyersvej
Forventet anlægsperiode start april - medio juli 2023, mandag til torsdag mellem 7 og 18.

Vi er færdige med den nordlige kørebane på Troels-Lunds Vej – mellem Goldschmidtsvej og Hoffmeyersvej. Vi har gravet på tværs og har rykket afspærringen til den sydlige kørebane mod Hoffmeyersvej. Vi holder fortovene åbne for adgang til ejendommene på strækningen.

Cykel- og biltrafik må foregå via andre veje i området. Vi sætter parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig respektere.

Undgå ulovlig parkering: Vi har brug for plads, bl.a. fordi der transporteres jord i anlægsområdet med store lastbiler. Derfor har vi inddraget p-pladser og sat parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig om at respektere. Biler, der er parkeret ulovligt ved skiltene, forsinker projektet, hvilket i sidste ende går ud over alle i området. Derfor, hvis din bil holder ulovligt, opfordrer vi dig til at fjerne den - ellers bliver vi nødt til at inddrage politiet.

Del-etape 11: Jens Jessens Vej
Forventet anlægsperiode midt februar - slut maj 2023 mandag til torsdag mellem 7 og 18.

Vi afspærrer den østlige side af Jens Jessens Vej – fra Troels-Lunds Vej frem til Sankt Mariæ Kirke - for biler og cyklister, mens arbejdet står på. Vi holder fortovene åbne for adgang til ejendomme på strækningen.

P-pladserne på begge sider af Jens Jessens Vej bliver midlertidig fjernet, og vejen bliver ensrettet for trafik i retning mod Troels-Lunds Vej. Det bliver ikke muligt at køre i bil til din ejendom i perioden. Derfor må vi bede dig om at parkere på en af de andre veje i området. Vi sætter parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig respektere.

Entreprenøren håndterer affaldsbeholderne fra din ejendom.

Undgå ulovlig parkering: Vi har brug for plads, bl.a. fordi der transporteres jord i anlægsområdet med store lastbiler. Derfor har vi inddraget p-pladser og sat parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig om at respektere. Biler, der er parkeret ulovligt ved skiltene, forsinker projektet, hvilket i sidste ende går ud over alle i området. Derfor, hvis din bil holder ulovligt, opfordrer vi dig til at fjerne den - ellers bliver vi nødt til at inddrage politiet.

Del-etape 10: Troels-Lunds Vej vest fra krydset v. Marielystvej til Jens Jessens Vej
Forventet anlægsperiode start januar - slut maj 2023, mandag til torsdag mellem 7 og 18.

Vi afspærrer den nordlige vejbane for trafikken mod Jens Jessens Vej. Vi holder fortovet åben for adgangen til ejendommene på strækningen.
Entreprenøren håndterer affaldsbeholderne fra din ejendom.

Undgå ulovlig parkering: Vi har brug for plads, bl.a. fordi der transporteres jord i anlægsområdet med store lastbiler. Derfor har vi inddraget p-pladser og sat parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig om at respektere. Biler, der er parkeret ulovligt ved skiltene, forsinker projektet, hvilket i sidste ende går ud over alle i området. Derfor, hvis din bil holder ulovligt, opfordrer vi dig til at fjerne den - ellers bliver vi nødt til at inddrage politiet.

Del-etape 9: Marielystvej inkl. stikvej - fra Troels-Lunds Vej til J.C Schiødtesvej
Forventet anlægsperiode start februar - slut april 2023 mandag til torsdag mellem 7 og 18. 

Vi afspærrer Marielystvej - gradvist fra krydset ved Troels-Lunds Vej til J. C. Schiødtes Vej - i begge retninger for biler og cyklister, mens arbejdet står på. Vi holder det østlige fortov med ulige numre åbent for fodgængere. Det er vigtigt, at du beskærer din hæk og dine træer, hvis de er vokset ud over fortov og kørebane.

Entreprenøren håndterer affaldsbeholderne fra din ejendom.

Undgå ulovlig parkering: Vi har brug for plads, bl.a. fordi der transporteres jord i anlægsområdet med store lastbiler. Derfor har vi inddraget p-pladser og sat parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig om at respektere. Biler, der er parkeret ulovligt ved skiltene, forsinker projektet, hvilket i sidste ende går ud over alle i området. Derfor, hvis din bil holder ulovligt, opfordrer vi dig til at fjerne den - ellers bliver vi nødt til at inddrage politiet.

Del-etape 8: Hoffmeyersvej fraTroels-Lunds Vej op mod Bendzvej
Anlægsperiode fra 20.10. 2022 til 1.2. 2023 (forventet slutdato) mandag til torsdag mellem 7 og 18.

Vi afspærrer Hoffmeyersvej - fra krydset ved Troels-Lunds Vej - i begge retninger for biler og cyklister, mens arbejdet står på. Vi holder det østlige fortov med ulige numre åbent for fodgængere og etablerer gangbro over vejen. Det er vigtigt, at du beskærer din hæk og dine træer, hvis de er vokset over fortov og kørebane.

Det bliver ikke muligt at køre i bil til din ejendom i perioden. Derfor må vi bede dig om at parkere på en af de andre veje i området. Cykel- og biltrafik må foregå via andre veje i området.

Undgå ulovlig parkering: Vi har brug for plads, bl.a. fordi der transporteres jord i anlægsområdet med store lastbiler. Derfor har vi inddraget p-pladser og sat parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig om at respektere. Biler, der er parkeret ulovligt ved skiltene, forsinker projektet, hvilket i sidste ende går ud over alle i området. Derfor, hvis din bil holder ulovligt, opfordrer vi dig til at fjerne den - ellers bliver vi nødt til at inddrage politiet.

Del-etape 7: Del af J.C Schiødtesvej
Arbejdet finder sted fra 15.10. 2022 til slutnovember (forventet) på alle hverdage fra kl. 7 til 18.
Vi afspærrer vejen i begge retninger for biler og cyklister, mens arbejdet står på. Vi holder det nordlige fortov med lige numre åbent for fodgængere, men lukker delvist det sydlige fortov. Det er vigtigt at du beskærer din hæk og dine træer hvis de er vokset over fortov og kørebane.  

Det bliver ikke muligt at køre i bil til din ejendom i perioden. Derfor må vi bede dig om at parkere på en af de andre veje i området. Cykel- og biltrafik må foregå via andre veje i området.

Del-etape 6: Etablering af regnvandssystem på Hoffmeyersvej ml. Rådmand Steins Alle og Troels-Lunds Vej

Arbejdet finder sted fra medio september 2022 til slut november 2022 (forventet slutdato) på alle hverdage fra kl. 7 til 18.
Vi afspærrer Hoffmeyersvej (mellem krydset med Rådmand Steins Alle og Troels-Lunds Vej) i begge retninger for biler og cyklister, mens arbejdet står på. Vi holder ét fortov åbent for fodgængere og etablerer gangbro over vejen.
NB! Arbejdet kom i gang 3 uger senere end planlagt.

Undgå ulovlig parkering: Vi har brug for plads, bl.a. fordi der transporteres jord i anlægsområdet med store lastbiler. Derfor har vi inddraget p-pladser og sat parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig om at respektere. Biler, der er parkeret ulovligt ved skiltene, forsinker projektet, hvilket i sidste ende går ud over alle i området. Derfor, hvis din bil holder ulovligt, opfordrer vi dig til at fjerne den - ellers bliver vi nødt til at inddrage politiet.

Del-etape 5: Etablering af regnvandssystem på Goldschmidtsvej
Arbejdet finder sted fra start august 2022 til slut november 2022 (forventet slutdato) på alle hverdage fra kl. 7 til 18.
Vi afspærrer Goldschmidtsvej i begge retninger for biler og cyklister, mens arbejdet står på. Vi holder ét fortov åbent for fodgængere og etablerer gangbro over vejen.

NB! Arbejdet er blevet lidt forsinket pga. krydsende vand- og gasledninger. Vi forventer, at der kommer asfalt på det meste af vejen - dvs. fra Troels-Lundsvej frem til ca. 30 m fra J.C. Schiødtes Vej - sidste uge i november.    

Undgå ulovlig parkering: Vi har brug for plads, bl.a. fordi der transporteres jord i anlægsområdet med store lastbiler. Derfor har vi inddraget p-pladser og sat parkering forbudt-skilte op, som vi beder dig om at respektere. Biler, der er parkeret ulovligt ved skiltene, forsinker projektet, hvilket i sidste ende går ud over alle i området. Derfor, hvis din bil holder ulovligt, opfordrer vi dig til at fjerne den - ellers bliver vi nødt til at inddrage politiet.

Del-etape 4: Etablering af regnvandssystem på Rådmand Steins Alle fra Marielystvej til Hoffmeyersvej, midt maj, 22 - primo oktober, 22 
Fra midten af maj til primo oktober anlægger vi regnvandssystem på Rådmand Steins Alle fra Marielystvej til Hoffmeyersvej. Vi er blevet 3-4 uger forsinket med arbejdet på den sidste del af Rådmand Steins Alle, da vi er stødt på forhindringer i jorden. 

Arbejderne medfører støjgener og trafikale gener, da vi bliver nødt til at spærre krydset Camilla Nielsens Vej/Rådmand Steins Alle og strækningen på Rådmand Steins Alle af i begge retninger. Desuden bliver p-pladser også delvist spærret i perioden. Arbejdet udføres på hverdage i tidsrummet 7 til 18.

Del-etape 3: Etablering af regnvandssystem i krydset Marielystvej/Troels-Lunds Vej og øst for krydset, midt maj, 22 - slut juli, 22
Fra midten af maj til slut juni anlægger vi regnvandssystem i krydset Marielystvej/Troels-Lunds Vej.

Arbejderne medfører støjgener og trafikale gener, da vi bliver nødt til at spærre krydset af i begge retninger i disse perioder. Desuden bliver p-pladser også delvist spærret i perioden. Arbejdet udføres på hverdage i tidsrummet 7 til 18.

Del-etape 2: Etablering af regnvandssystem på Marielystvej på strækningen ml. Rådmand Steins Alle og Troels-Lunds Vej - medio februar, 22 - start maj, 22
Vi skal grave 5-6 meter ned i jorden og etablere en stor regnvandsledning, der er 1400 mm i diameter. Og på halvdelen af strækningen parallelt med ledningen etableres desuden en faskine. Arbejdet medfører støjgener og trafikale gener i form af midlertidig lukning af vejstrækninger, indkørsler og spærring af p-pladser. Arbejdet udføres på hverdage i tidsrummet 7 til 18.

Del-etape 1: Etablering af regnvandssystem på Rådmands Steins Allé - uge 45, 21 - 25. marts, 22
Vi skal grave 6-7 meter ned i jorden og etablere en stor regnvandsledning, der er 1500 mm i diameter.  Det medfører støjgener og trafikale gener i form af midlertidig lukning af vejstrækninger, indkørsler og spærring af p-pladser. Arbejdet udføres på hverdage i tidsrummet 7 til 18.

Per Aarsleff A/S er entreprenør på projektet.

Information

Inden vi går i gang med en etape - når vi skal til at etablere regnvandsledninger på en vej - orienterer vi de berørte beboere via informationsbreve. 

Beboere i området bliver desuden orienteret om de mange projekter i området via et nyhedsbrev, som Frederiksberg Kommune sender ud.

Se dem på Frederiksberg Kommunes hjemmeside > Byplanlægning > Byudviklingsprojekter > Nyt Ingeborggården og nyt klubhus for Frederiksberg Boldklub

Fakta om projektet

Vi skal etablere et regnvandssystem på en række veje i området, nemlig Jens Jessens Vej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Rådmand Steins Allé, Troels-Lunds Vej, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej.

Systemet skal håndtere dagligdagsregn og skybrudvand på 2 forskellige måder: 

  • Den almindelige dagligdagsregn skal føres videre gennem en renseforanstaltning til et mindre integreret pumpesystem, hvor det skal pumpes videre til et faskine-system. Herfra nedsives regnvandet til undergrunden, og det vil sige, at det bliver 100 % frakoblet kloaksystemet.
  • Skybrudsvand derimod pumpes til et stort skybrudsbassin, der er etableret i forbindelse med de seks nye boldbaner på Jens Jessens Vej, via en pumpestation med fire store skybrudspumper, som er nødvendige, fordi bassinet ligger højere end ledningssystemet. Vandet bliver forsinket og ledt videre til det eksisterende kloaksystem, når skybruddet er overstået og der igen er plads.

Pumpestationen bliver anlagt på kom­munens grund, mere præcist under materialepladsen/gartnerpladsen i det sydøstlige hjørne af boldbanerne (idrætsanlægget). Pumpestationen skal løfte vandet til indløbsbygværket, hvorfra vandet vil løbe ud i det 24.000 m3 skybrudsbassin, som kommunen har etableret i forbindelse med de seks nye boldbaner på idrætsanlægget.

Projektet indgår i den overordnede skybrudssikring

Projektet indgår i den overordnede skybrudssikring af Frederiksberg og bidrager til målet om at frakoble 30 % af hverdagsregnen fra kloakken inden 2030, bl.a. vha. nedsivning, jf. kommunens spildevandsplan. Det er med til at gøre byen mere bæredygtig og robust.

Oversigt over pumpestationens, regnvandssystemets og skybrudsbassinets placering

Grøn = arbejde udført, gul = arbejde i gang og rød = arbejde endnu ikke udført

Læs mere

Skybrudsprojekter i kommunen

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster