Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederDer er ikke målt PFAS i det frederiksbergske drikkevand

Vi arbejder hele tiden på at sikre rent vand i hanerne og vi måler løbende på vandkvaliteten for at sikre os, at en lang række stoffer enten ikke findes i vores vand eller findes i en koncentration, der ligger under de tilladte grænseværdier.

I øjeblikket er der rigtig meget fokus på de kræftfremkaldende PFAS-stoffer (perfluoroktansulfonater), som er fundet i drikkevandet flere steder i landet.

I efteråret 21 skærpede Miljøstyrelsen kravene og sænkede grænsen for, hvor meget PFAS, der må være i drikkevandet, og i den forbindelse blev der konstateret PFAS under grænseværdien i to af vores fem boringer - hhv. 1,2 nanogram pr. liter og 1,6 nanogram pr. liter - grænseværdien er 2 nanogram pr. liter. Da vandet fra alle boringer blandes på vandværket før det sendes ud kunderne, er der ikke målbart PFAS i det frederiksbergske drikkevand.

At teste for PFAS på boringer og vandværk er en del af vores årlige proffesionelle vandanalyseprogram, og næste testresultat fra juni måned forekommer til september. Se mere på www.frb-forsyning.dk/vandanalyse.

 

   

Publiceret: 04-08-2022