Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Drikkevandskvaliteten på Frederiksberg

Vandet er middelhårdt

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 8-12 dH, dvs. det er middelhårdt vand - med et stort indhold af kalk og magnesium. 

Vandet er rent

Vandet bliver jævnligt kontrolleret og undersøgt for skadelige stoffer i et godkendt laboratorium.

Miljøstyrelsen stiller krav til kvaliteten af drikkevandet i Danmark. Det gør vi også, og vi opfylder altid kravene. 

Vandet indeholder en række kemiske stoffer, som er en naturlig del af vandet. Visse stoffer kan dog i større mængder være skadelige eller ændre smagen.

Drikkevandsanalysen

Drikkevandsanalysen med de vigtigste stoffer (pdf) 

- se illustration: Sådan behandler vi vandet

Vi laver hvert år:

  •  59 normale kontrolprøver på ledningsnettet
  •  11 udvidede kontrolprøver på ledningsnettet
  •  5 normale kontrolprøver på råvandsboringer
  •  5 udvidede kontrolprøver på råvandsboringer
  •  Jævnlige kontrolprøver på vandværket for miljøfremmede stoffer.

Må jeg drikke det varme vand fra hanen?

Om legionella-bakterier