Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Drikkevandskvaliteten på Frederiksberg

Vandet er hårdt

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 22 - 30 dH, dvs. det er hårdt vand - med et stort indhold af kalk og magnesium. Stofferne bliver en del af vandet, når vandet siver ned gennem jordlagene. Der er ingen kvalitetskrav til hårdheden, og det er ikke usundt at drikke vand med kalk - om hårdt vand

Vandet er rent

Vandet bliver jævnligt kontrolleret og undersøgt for skadelige stoffer i et godkendt laboratorium.

Miljøstyrelsen stiller krav til kvaliteten af drikkevandet i Danmark. Det gør vi også, og vi opfylder altid kravene. 

Vandet indeholder en række kemiske stoffer, som er en naturlig del af vandet. Visse stoffer kan dog i større mængder være skadelige eller ændre smagen.

Drikkevandsanalysen

Drikkevandsanalysen med de vigtigste stoffer (pdf) 

- se film: Sådan behandler vi vandet

Vi laver hvert år:

  •  59 normale kontrolprøver på ledningsnettet
  •  11 udvidede kontrolprøver på ledningsnettet
  •  5 normale kontrolprøver på råvandsboringer
  •  5 udvidede kontrolprøver på råvandsboringer
  •  Jævnlige kontrolprøver på vandværket for miljøfremmede stoffer.

Må jeg drikke det varme vand fra hanen?

Om legionella-bakterier