Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederDrikkevandskvaliteten på Frederiksberg er fin

Frederiksbergs drikkevand lever fuldt op til myndighedernes omfattende krav, og du kan trygt drikke det.

Vandkvaliteten i Danmark har fået ekstra opmærksomhed de seneste dage på baggrund af en opgørelse fra Danmarks Naturfredningsforening, der igen er baseret på en årsopgørelse fra GEUS og dataudtræk fra den nationale boringsdatabase Jupiter.

Det fremgår bl.a. af opgørelsen, at der er fundet rester af sprøjtegifte i de vandboringer, der leverer vand til Frederiksberg. Det er rigtigt, at der er fundet rester af henholdsvis stoffet TFA og DMS ved Frederiksbergs vandboringer, men for begge stoffer gælder det, at fundene ligger meget under de grænseværdier, som Miljøstyrelsen har opstillet. Det er der ikke noget nyt i.

Vi undersøger løbende vores drikkevand ved hjælp af et omfattende og fintmasket program, som giver sikkerhed for, at man altid trygt kan drikke vandet på Frederiksberg.

Frederiksberg Forsyning er med i et udviklingsprojekt, hvor målet er at finde en effektiv og økonomisk bæredygtig måde at filtrere nogle af de senest registrerede pesticider som fx DMS  ud af drikkevandet på.

Nogle af de stoffer, der findes i drikkevandet, er levn fra en tid, hvor det at værne om grundvandet og forhindre forurening af jorden ikke lå øverst på dagsordenen.

Som vandforsyningsselskab bakker vi naturligvis op om, at vi skal værne om vores grundvandsressourcer og at der bliver sat ind for at reducere de skadelige stoffer, der allerede findes og forhindre, at der kommer flere skadelige stoffer til fremover.

  • TFA (trifluoreddikesyre) formodes at stamme fra kølemidler, der bl.a. bruges i klimaanlæg.
  • DMS stammer fra det svampebekæmpende middel tolylfluanid, der bl.a. tidligere blev brugt i træbeskyttelsesmidler. Tolylfluanid har ikke været tilladt at anvende i Danmark siden 2007.
  • GEUS står for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Læs mere om drikkevandskvaliteten

   

Publiceret: 08-10-2021