Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederNy, lavere pris for fjernvarmen i 2023

- fjernvarmekundernes regning stiger med 11 % og ikke 33,6 %, som vi meldte ud i september.

Reviderede forventninger i 2023 betyder lavere prisstigninger end forventet for fjernvarmekunder på Frederiksberg. Prisen på fjernvarme stiger således kun 11 % svarende til ca. en tredjedel af, hvad vi meldte ud den 30. september 2022.

Den variable pris pr. MWh på fjernvarme stiger til 588,13  kr. inkl. moms - svarende til en vægtet årsgennemsnitspris. 2022-prisen er på 520,20 kr. pr MWh inkl. moms, så stigningen svarer til 67,93 kr. eller 13 %.

Belastningsbetalingen stiger til 24,38 kr.  pr. metageareal fra 23,13 kr. pr. m2 etageareal - begge priser er inkl. moms. Det svarer til en stigning på kun 5 %. Belastningsbetalingen dækker vores omkostninger ved at drive fjernvarmeselskab.

Samlet betyder det for kunderne, at fjernvarmeprisen stiger med 11 % fra 1. januar 2023.

Årsagen til, at vi nu melder nye fjernvarmepriser for 2023 ud, hænger sammen med, at producenterne af den fjernvarme, vi køber, har revideret deres priser for 2023. Det betyder, at indkøbsprisen i 2023 bliver billigere end forventet for os og dermed for vores kunder.

Der er dog det lille forbehold, at prisen kan blive justeret i løbet af året, hvis energimarkederne udvikler sig væsentligt anderledes end vores prognoser.

Hvad betyder det for dig som fjernvarmekunde?

Hvor meget du kommer til at betale, afhænger af dit personlige forbrug, men her er et par vejledende eksempler:

  • For en familie på to personer i en 75 m2 lejlighed vil varmeregningen på årsbasis stige fra 9.537 kr. inkl. moms i 2022 til 10.650 kr. inkl. moms i 2023 - i alt en stigning på 1.113 kr. inkl. moms.
  • For en familie på 4 personer i en 130 m2 stor villa vil varmeregningen på årsbasis stige fra 12.422 kr. inkl. moms til 13.814 kr. inkl. moms - i alt en stigning på 1.392 kr. inkl. moms.

Vi kan spare på varmen sammen

Det giver god mening at spare på fjernvarmen ud fra princippet om, at den billigste og mest miljøvenlige energi er den, vi ikke bruger. Se vores spareråd.

Baggrund for prisnedsættelsen

  • Vores fjernvarmeleverandør, CTR, har nedjusteret deres varmepris.
  • CTR justerer deres pris, fordi deres leverandør af varme fra kraftvarmeværkerne har ændret måden, de indregner deres overskud fra salg af el i prisen på varme. Indtil nu har overskuddet fra el været afregnet på årsbasis, men fremadrettet afregnes det på månedsbasis. Det betyder, at overskuddet fra elproduktionen hurtigere kommer kunderne til gode, da det afregnes løbende.
  • Vi har aftalt med CTR, at indtægten fra salg af el på kraftvarmeværkerne løbende regnes ind i varmeprisen i 2023.
  • Fordi prisen for el pt. er historisk høj, kan vi på den måde reducere prisen på fjernvarme med to tredjedele i forhold til det, der blev meldt ud tidligere i år.
  • Aftalen betyder også, at varmeprisen kan blive justeret i løbet af året, hvis energimarkederne udvikler sig væsentligt anderledes end vores prognoser.
  • Eftersom vi driver fjernvarmeforretningen efter hvile i sig selv-princippet, så er der overensstemmelse mellem vores indkøbspris og den pris, kunderne skal betale. Det aktuelle prisfald på fjernvarme skal derfor komme kunderne til gode.

Månedspriser for 2023

Varmepris pr. MWh pr. måned:    kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
Januar   570,63  713,29 
Februar 568,90 711,13       
Marts 504,21     630,26 
April 437,97 547,46 
Maj 411,19  513,99 
Juni 388,11 485,14 
Juli 254,48  318,10    
August 243,17    303,96 
September 338,75      423,44 
Oktober 382,42 478,03 
November 417,02  521,28  
December 472,02  590,03    
Vægtet gennemsnitspris 470,50  588,13     

 

Belastningsbetaling pr. m2 pr. år  kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
  19,50    24,38  

                        

 

                                       

   

Publiceret: 13-12-2022