Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederVandforurening fra start 27/2 til slut 10/3

Se spørgsmål og svar her:Kogeanbefaling - FAQ

10.3 kl. 19.

Ophævelse

Vi ophæver nu kogeanbefalingen for hele Frederiksberg.

Du kan nu – uanset hvor du bor på Frederiksberg - drikke vandet uden at koge det.

Kogeanbefalingen ophæves for hele byen på baggrund af analyser af ledningsnettet og efter samråd med myndigheder og godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vi anbefaler, at du lader vandet løbe i 5 minutter, før du drikker det.

Vi havde oprindeligt meldt ud, at vi regnede med at ophæve kogeanbefalingen på resten af Frederiksberg torsdag, men testresultaterne er allerede i dag, onsdag, så gode, at vi har fået ok til at ophæve.

Vi er glade for, at vandsituationen er tilbage til normal. Vi beklager de gener, situationen har ført med sig, så tak for tålmodigheden og for forståelsen, for ros såvel som ris.

Som opfølgning på forløbet sætter vi en evaluering i gang, som skal føre til en redegørelse og med det formål, at vi ikke kommer i samme situation igen.

Vi stopper med to daglige opdateringer – men følger op på Facebook og hjemmeside de kommende dage og svarer på spørgsmål.

10.3 kl. 13.25

Den aktuelle situation er dybt beklagelig. Vi er fuldt bevidst om det besvær og den utryghed, kogeanbefalingen har ført med sig. At forsyne Frederiksbergs borgere med rent drikkevand er en af vores kerneopgaver, og vi arbejder på højtryk for at løse problemerne. Det giver sig selv, at en sådan beredskabssituation giver anledning til, at vi gennemgår vores processer og retningslinjer, så vi kan sikre, at det ikke sker igen. 

Vi har fået en række – meget relevante – spørgsmål fra vores kunder. Her er de svar, vi kan give på nuværende tidspunkt.

Om kilden på Amicisvej – hvad skete, hvordan skete det og hvad gjorde vi:

Det har skabt lidt forvirring, at vi har talt om to forureningskilder. En kilde i denne sammenhæng er et sted, hvor der er kommet jordbakterier ind i ledningsnettet. 

Tidligt i forløbet havde vi udpeget en ledning på Amicisvej som en potentiel kilde til forureningen. Det var her, vi først målte forurening i forbindelse med et arbejde. Vi lukkede kilden af kort efter opdagelsen. Det vil sige, at vi koblede ledningen af nettet. Om de jordbakterier, vi målte i ledningen, kom fra den anden kilde eller om de blot befandt sig i røret, ved vi ikke. Det vigtige er, at denne ledning hurtigt blev koblet helt af ledningsnettet. 
Forureningen i Amicisvejledningen skyldes formentlig, at der var kommet lidt jord eller sand i ledningen, som ikke var skyllet ordentlig ud. Det kan også være, det stammede fra den anden forurening. I stedet for at skylle videre, tage flere prøver og vente på svar, valgte vi at koble den af ledningsnettet. 

Om kilden i området omkring Nyelandsvej/Falkoner Allé – hvad skete, hvordan skete det og hvad gjorde/gør vi:

Vores analyser viste en forureningskilde omkring krydset Nyelandsvej og Falkoner Allé, som vi siden har inddæmmet. Vi har identificeret ledningen, hvor forureningen stammer fra. Der er tale om en transportledning og et tilkoblet såkaldt sprinklerstik, som ligger i Nyelandsvej. Der er dog flere steder på ledningen, hvor forureningen kan være opstået. Vi er ret sikre på, at forurening ikke skal findes i sprinklerstikket. Vi tror heller ikke, at forureningen er opstået i forbindelse med arbejdet i krydset på Falkoner Allé. Det mest sandsynlige er, at forureningen er opstået i forbindelse med idriftsættelse af selve transportledningen efter et anlægsarbejde. 
Når vi idriftsætter en ledning, har vi procedurer, der skal sikre, at ledningen er ren. De blev overholdt, og vi kan dokumentere, at der ikke var tegn på forurening, inden ledningen blev koblet på nettet.
Alligevel kan der være kommet jord eller grus i ledningen, måske fra en stikledning, som blev tilsluttet til hovedledningen. Forureningen kan også skyldes, at den biofilm (en film af bakterier på overfladen af materialer), som naturligt dannes i vandledningerne, har haft en uønsket vækst. At der har været meget luft i ledningen og at der ikke har været flow i den spiller også ind, da det giver gode vækstvilkår for biofilm. Dette scenarie, hvor disse forskellige faktorer indgår, er meget usædvanlig. Derfor bruger vi ekstra tid på at undersøge, hvad der er sket. Vi skal samle viden, som kan hjælpe os med at sikre, at det ikke sker igen. Vi tilretter vores kvalitetsprocesser, så de tager hensyn til situationer som denne.

Da området med forureningen er isoleret fra resten af ledningsnettet, er der ikke risiko for, at det spreder sig.

9.3 20.30

Der er ikke nyt om vandforureningen. Det er fortsat planen at ophæve kogeanbefalingen for resten af Frederiksberg på torsdag, den 11. marts.

9.3 kl. 11.38

Vi ophæver nu kogeanbefalingen for det femte område på Frederiksberg.

Du kan nu drikke vandet uden at koge det øst for H.C. Ørstedsvej og nord for Gammel Kongevej. Du finder et udvidet kort og et værktøj, hvor du kan se, om din adresse er omfattet, her.

Kogeanbefalingen gælder i øvrigt fortsat i den resterende del af Frederiksberg.

Frederiksberg Forsynings hjemmeside er opdateret med de seneste områder - både på oversigtskortet og i det værktøj, hvor du kan se, om din vej er omfattet af fortsat kogeanbefaling eller ej: www.frb-forsyning.dk/kogeanbefaling-slut

Kogeanbefalingen ophæves i dette område på baggrund af analyser af ledningsnettet og efter samråd med myndigheder og godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er et område, hvor gentagende vandanalyser entydigt viser, at der ikke er jordbakterier i vandet. Samtidig er vi sikre på, at den forurening, der stadig findes i lave koncentrationer i vandledningsnettet, ikke strømmer videre til dette område.

Vi arbejder fortsat på at ophæve kogeanbefalingen for hele Frederiksberg. Det forventes, at kogeanbefalingen kan ophæves for det resterende område torsdag aften, under forudsætning af at prøveresultaterne stemmer med forventningerne.

Vandsituationen er tilbage til normal hos ca. 85% af borgerne på Frederiksberg.

Vi har isoleret det område, hvor forureningskilden er, fra vandledningsnettet. I dette område arbejder vi fortsat på at fjerne forureningen. Arbejdet er allerede i gang, og vi vil løbende opdatere om fremskridtet. Vi fortsætter med at skylle og teste vandledningsnettet med henblik på at ophæve kogeanbefalingen i flere områder.

Opdateret 9.3 kl 12.45

Opdatering vedrører præcisering af, at vores rutinemæssige vandtest ikke viste indhold af coliforme bakterier i vandet.

8.3 kl. 21.27 

Mange har spurgt os om, hvor længe har der været risiko for jordbakterier i vandet, før det blev opdaget. Det helt simple svar er maksimalt 72 timer. 
Onsdag den 24. februar blev der rutinemæssigt taget prøver i vandnettet. De viste ingen tegn på coliforme bakterier.Vi fik resultaterne fra de vandprøver som førte til kogeanbefalingen for Frederiksberg lørdag den 27. februar. Det betyder, at forureningen er indtruffet mellem disse to tidspunkter. 
Planen er, at vi hver dag modtager prøveresultater om formiddagen og med udgangspunkt i dem kan vi afgrænse  et område, hvor kogeanbefalingen kan ophæves. Den nærmere afgrænsning af områderne  afgøres af, hvor prøverne er taget og hvordan vandet bevæger sig i ledningsnettet.

 

8.3 kl. 14.21

Vi ophæver nu kogeanbefalingen for det fjerde område på Frederiksberg.

Du kan nu drikke vandet uden at koge det syd for Vesterbrogade (dog inkl. hele ZOO og Frederiksberg Slot) og området nord for Nyelandsvej og vest for Falkoner Allé. Du finder et udvidet kort og et værktøj, hvor du kan se, om din adresse er omfattet, her.

Kogeanbefalingen gælder i øvrigt fortsat i den resterende del af Frederiksberg.

Kogeanbefalingen ophæves i dette område på baggrund af analyser af ledningsnettet og efter samråd med myndigheder og godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er et område, hvor gentagende vandanalyser entydigt viser, at der ikke er jordbakterier i vandet. Samtidig er vi sikre på, at den forurening, der stadig findes i lave koncentrationer i vandledningsnettet, ikke strømmer videre til dette område.

Vi arbejder fortsat på at ophæve kogeanbefalingen i flere områder på Frederiksberg.

Det område, hvor kogeanbefalingen er ophævet, omfatter i alt 356 vandmålere. Vores estimat er, at det drejer sig om mere end 7470 borgere eller 3560 husstande. Det betyder, at vandet nu er tilbage hos ca. 80% af borgerne på Frederiksberg.

Vi anbefaler, at du lader vandet løbe i 5 minutter, før du drikker det.

Vi har isoleret det, hvor forureningskilden er, fra vandledningsnettet. I dette område arbejder vi fortsat på at fjerne forureningen. Arbejdet er allerede i gang, og vi vil løbende opdatere om fremskridtet. Vi fortsætter med at skylle og teste vandledningsnettet med henblik på at ophæve kogeanbefalingen i flere områder.

8.3 kl. 12.30

Vores seneste testresultater dokumenterer, at vi har inddæmmet vandforureningen. Området, hvor forureningen findes, er koblet af vandledningsnettet. Vi kan også se, at tilstedeværelsen af jordbakterier i vandet er faldet markant. De skylninger i nettet, vi har været i gang med i weekenden, har dermed haft den ønskede effekt.

Vi håber derfor, at vi i samarbejde med myndighederne kan ophæve kogeanbefalingen for flere områder allerede i dag, mandag. Prøveresultaterne skal dyrkes i 72 timer før man har et resultat. Så snart vi har to godkendte prøver i et område, kan vi ophæve kogeanbefalingen. Et område defineres af, hvordan vandledningsnettet fungerer - hvor vandet kommer fra og ad hvilken vej, det bliver transporteret til kunderne.

Vi fortsætter skylningen af nettet og regner med, at vi også i de kommende dage kan hæve kogeanbefalingen for flere områder i takt med, at vi modtager prøveresultater uden jordbakterier.

...

7.3 kl. 12.30

Seneste opdatering:

I fredags isolerede vi det område, hvor forureningskilden findes, fra vandledningsnettet. Og vi gik i gang med at skylle vandledninger, der grænser op til det isolerede område. I morgen, mandag, får vi laboratoriesvar på, om denne strategi har haft den ønskede effekt.

Er prøveresultaterne, som vi forventer, kan vi gå videre med den trinvise ophævelse af kogeanbefalingen på Frederiksberg. At ophæve kogeanbefalingen kræver godkendelse fra myndighederne og Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi har tæt kontakt med i denne tid. Vi er i gang med at forberede den dokumentation, der skal ligge til grund for denne godkendelse, så den trinvise ophævelse af kogeanbefalingen kan ske så hurtigt som muligt.

Vi har taget vandprøver tappet fra strategiske steder på vandledningsnettet hele ugen og det fortsætter vi med, da prøveresultaterne er afgørende for, at vi kan ophæve kogeforbuddet på resten af Frederiksberg.

Næste opdatering kommer i morgen, 8.3, kl. ca. 12.30

På billederne kan du se de nogle af de prøver, der er taget på Frederiksberg. De er lige nu i gang med at blive dyrket i laboratoriet og venter på at blive klar til analyse.

...

6.3 kl. 12.30 Opdatering:

I går koblede vi det område, hvor forureningen befinder sig, af vandledningsnettet. Det er nu en isoleret zone, hvor vi arbejder videre med at fjerne kilden.

Vi er i gang med at få dokumenteret, at vores afkobling af denne zone har den forventede effekt, nemlig at vi har fået stoppet forureningen fra at sprede sig i vandledningsnettet.

Vores vigtigste opgave ift. at få ophævet kogeanbefalingen er at skylle ledningsnettet og teste vandet for indhold af jordbakterier. 

Vi tager 120 nye prøver i løbet af weekenden, og de bliver behandlet på laboratoriet, så vi hurtigst muligt kan få resultaterne.

Det tager tid at dyrke prøverne. De endelige resultater er klar 72 timer efter, de er sat i gang. Vi skal præsentere myndigheden og Styrelsen for Patientsikkerhed for to prøveresultater uden jordbakterier taget med 12 timers mellemrum, før vi kan ophæve kogeanbefalingen i et område. 

Vandet pumpes ud i ledningsnettet forskellige steder fra, og det er med til at bestemme vandets flow i nettet. Vandets flowmønster ligger til grund for, hvor vi tager prøverne og hvordan vi definerer et område. 

I denne weekend arbejder vores team af specialister med at simulere vandets aktuelle flow og vi har medarbejdere i gang med at skylle ledningsnettet. Og  vi samler op på prøveresultater og sammenholder dem med modelsimuleringer af vandflowet, alt sammen for så hurtigt som muligt at kunne ophæve kogeanbefalingen på resten af Frederiksberg.

Næste status er i morgen, søndag, kl. ca. 12.30

Her tages vand  fra ledningsnettet til en vandprøve

...

5.3 17.00 Opdatering:

Vi ophæver nu kogeanbefalingen for det tredje område på Frederiksberg.
Du kan nu drikke vandet uden at koge det på alle veje nord for Godthåbsvej, Rolighedsvej og Rosenørns Allé. For de tre nævnte veje - Godthåbsvej, Rolighedsvej og Rosenørns Allé – gælder kogeanbefalingen fortsat.Du finder et udvidet kort og et værktøj, hvor du kan se, om din adresse er omfattet, her

Kogeanbefalingen gælder i øvrigt fortsat for i den resterende del af Frederiksberg.

Frederiksberg Forsynings hjemmeside er opdateret med de seneste områder både på oversigtskortet og det samme er vores værktøj, hvor du kan tjekke , om din adresse er omfattet af ophævelsen af kogeanbefalingen. Se mere her: www.frb-forsyning.dk/kogeanbefaling-slut
Kogeanbefalingen ophæves i dette område på baggrund af analyser af ledningsnettet og efter samråd med myndigheder og godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er et område, hvor gentagende vandanalyser entydigt viser, at der ikke er jordbakterier i vandet. Samtidig er vi sikre på, at den forurening, der stadig findes i lave koncentrationer i vandledningsnettet, ikke strømmer videre til dette område. 
Vi arbejder fortsat på at ophæve kogeanbefalingen i flere områder på Frederiksberg. 
Det område, hvor kogeanbefalingen er ophævet, omfatter i alt 470 vandmålere. Vores estimat er, at det drejer sig om mere end 9.370 borgere eller 4.700 husstande. Det betyder, at vandet nu er tilbage hos 75 % af borgerne på Frederiksberg.
Vi anbefaler, at du lader vandet løbe i 5 minutter, før du drikker det.
Vi har inddæmmet det område omkring Nyelandsvej krydset Falkoner Allé, hvor kilden til forurening findes. Vi har lukket for et antal ventiler og på den måde har vi afskåret området, hvor forureningskilden befinder sig, fra resten af ledningsnettet. Vi har omlagt vandforsyningen, så kunder, der normalt får vand fra stik i dette område, får tilført vand fra ledningsnettet uden for dette område.
Vi forventer ikke at kunne ophæve kogeanbefalingen i flere områder før efter weekenden. 

5.3 12.46

Seneste status:

Vi er nu i gang med at inddæmme det område, hvor forureningen er sporet til omkring krydset Nyelandsvej og Falkoner Alle. Det foregår ved, at vi lukker for et antal ventiler og på den måde får vi afskåret området, hvor forureningskilden befinder sig, fra resten af ledningsnettet. Det er vi i gang med, og vi bliver færdige i dag.
Når vi er færdige med arbejdet, begynder vi at tage vandprøver med henblik på at vurdere, om forureningen er tilstrækkeligt inddæmmet.
Inden for området, hvor forureningskilden befinder sig, arbejder vi videre med at spore kilden.
Vi omlægger vandforsyningen, så kunder, der normalt får vand fra stik i dette område, får tilført vand fra ledningsnettet uden for dette område. Det kommer ikke til at resultere i vandlukninger.
Vi holder skarpt øje med prøveresultaterne i løbet af weekenden, men kan først mandag få de endelige svar, der viser, om inddæmningen har haft det forventede resultat.
Når vi har resultater, der viser, at der ikke længere er coliforme bakterier, dvs. jordbakterier, i drikkevandet, kan vi ophæve kogeforbudet i flere områder. Bliver det nødvendigt med yderligere tiltag, sætter vi dem i gang hurtigst muligt.
Vi har medarbejdere på opgaven hele weekenden.
Da vi venter på prøvesvar for at kunne sætte gang i de næste skridt, skal I ikke forvente væsentlig nyt i løbet af weekenden, men vi holder fat i vores statusopdatering kl. ca. 12.30.

...

4.3 kl. 17.39

Seneste status:

Vi er nu nået så langt, at vi kan vi ophæve kogeanbefalingen i andet område på Frederiksberg.
Du kan nu drikke vandet uden at koge det – i området vest for Nordre og Søndre Fasanvej og Bag Søndermarken. Du finder et udvidet kort og et værktøj, hvor du kan se, om din adresse er omfattet, her
Kogeanbefalingen ophæves i dette område på baggrund af analyser af ledningsnettet og efter samråd med myndigheder og godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er et område, hvor gentagende vandanalyser entydigt viser, at der ikke er jordbakterier i vandet. Samtidig er vi sikre på, at den forurening, der stadig findes i lave koncentrationer i vandledningsnettet, ikke strømmer videre til dette område. 
Vi arbejder fortsat på at ophæve kogeanbefalingen i flere områder på Frederiksberg. Vi afventer analyseresultater mandag.
Det område, hvor kogeanbefalingen er ophævet, omfatter i alt 2477 vandmålere. Vores estimat er, at det drejer sig om mere end 52.000 borgere eller 24.000 husstande. Det betyder, at vandet nu igen kan drikkes direkte fra hanen hos 60% af borgerne på Frederiksberg.
Vi anbefaler, at du lader vandet løbe i 5 minutter, før du drikker det, så det er helt friskt.
Vi arbejder fortsat på at finde og fjerne forureningen omkring Nyelandsvej krydset Falkoner Allé. Arbejdet er allerede i gang.
Fredag laver vi et indgreb mod forureningen. Om alt går vel, så er alle områder tilbage i normal drift i løbet af næste uge. Dette afhænger dog af, om forureningen kan fjernes så hurtigt, som vi forventer det. 

...

4.3 - 10.45  Se om der stadig er kogeanbefaling på din adresse?

Vi er glade for, at vi i går kunne ophæve kogeanbefalingen for dele af Frederiksberg. Vi fortsætter arbejdet og håber snart at kunne ophæve kogeanbefalingen for endnu en del af Frederiksberg. Første gang du drikker vand fra hanen efter ophævelsen af kogeanbefalingen anbefaler vi, at du lader vandet løbe i 5 minutter, så det er friskt.

De områder på Frederiksberg, hvor kogeanbefalingen endnu ikke er ophævet, skal fortsat koge vandet.

Arbejdet med at inddæmme forureningskilden er i gang. Vi arbejder så hurtigt vi kan, men er nødt til at afvente resultaterne af vores arbejde, før vi kan begynde at skylle ledninger mv.

3.3 - 21.23

Her er seneste opdatering:

  • Vi ophæver kogeanbefalingen i et område af Frederiksberg
  • Kogeanbefaling gælder fortsat i resten af Frederiksberg.

Vi er nu nået så langt, at vi kan vi ophæve kogeanbefalingen i et område på Frederiksberg.

Kogeanbefalingen gælder fortsat i de resterende områder.

Kogeanbefalingen ophæves hermed i området, der befinder sig vest for Dalgas Boulevard, sydvest for Femte Juni Plads og vest for højbanen mellem Roskildevej og Betty Nansens Alle. Hvis du bor i området, så se mere på kortet ved at klikke her

Kogeanbefalingen ophæves i dette område på baggrund af analyser af ledningsnettet og efter samråd med myndigheder og godkendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er et område, hvor gentagende vandanalyser entydigt viser, at der ikke er jordbakterier i vandet. Samtidig er vi sikre på, at den forurening, der stadig findes i lave koncentrationer i vandledningsnettet, ikke strømmer videre til dette område. 

Vi arbejder fortsat på at ophæve kogeanbefalingen i flere områder på Frederiksberg og forventer, at vi kan melde det ud i løbet af i morgen, torsdag 4.3.

Det område, hvor kogeanbefalingen er ophævet, omfatter i alt 870 vandmålere. Vores estimat er, at det drejer sig om ca. 18.000 borgere eller 8700 husstande.

Vi anbefaler at du lader vandet løbe i 5 minutter, før du drikker det.

Vi arbejder fortsat på at finde og fjerne forureningen omkring Nyelandsvej krydset Falkoner Allé. Arbejdet er allerede i gang, og vi vil løbende opdatere om fremskridtet.

3.3 2021 kl. 12.36 

Her er seneste statusopdatering:

  • En forureningskilde er fundet og stoppet og vi er tættere på den anden.
  • Alle på Frederiksberg skal fortsat koge vandet.

Vi har indsnævret kilden til vandforureningen til to områder omkring Amicisvej og Nyelandsvej. I Amicisvej-området har vi stoppet forureningen og er i gang med at rense ledningerne. Fra Nyelandsvej-området har vi fået nye testresultater her til morgen. Resultaterne gør, at vi kan indskrænke vores søgning efter kilden til en strækning på hundrede meter.

Når vi har lokaliseret kilden til forureningen, går vi straks i gang med at stoppe den og skylle ledningerne fri for forurening. Når vandanalyserne viser, at vandet er fri for jordbakterier, er det forventningen, at kogeanbefalingen kan ophæves.

Beboere i området omkring forureningskilden skal følge kogeanbefalingen, indtil det er dokumenteret med akkrediterede tests, at der ikke længere er jordbakterier i drikkevandet. Det tager tre døgn, før man får resultater fra de akkrediterede test og for at undgå tidsspilde gennemfører vi dem to gange i døgnet i de relevante områder.

Kogeanbefalingen i området omkring kilden vil i bedste fald kunne ophæves 7 døgn efter, at kilden er fundet, og ledningerne er rene.

I de øvrige områder af Frederiksberg kan der blive tale om en hurtigere ophævelse af kogeanbefalingen, hvis myndighederne godkender det. Det kan betyde, at vi kan ophæve kogeanbefalingen i dele af Frederiksberg i løbet af de kommende 24-48 timer.

Kogeanbefalingen gælder fortsat på hele Frederiksberg. Beboere i de to områder har ikke været mere udsatte end beboere andre steder i byen. Der har fra starten været tale om fund af lave koncentrationer af jordbakterier. Følger du kogeanbefalingen, har du taget de nødvendige forholdsregler.

Som bekendt har vi to daglige opdateringer på hjemmesiden og Facebook kl. 12.30 og 21.00. Så snart der er et gennembrud melder vi ud også via SMS. Hvis du vil være helt sikker på at modtage en SMS kan du tilmelde dig på vores SMS-service www.frb-forsyning.dk/sms.

...

2.3 kl. 20.20

Her er tirsdag aftens opdatering:

Forureningskilden yderligere indkredset - med stor sandsynlighed findes den i området omkring Nyelandsvej eller Amicisvej. Vandet skal fortsat koges på hele Frederiksberg.

Omkring middag skrev vi, at vi nu har indkredset forureningskilden yderligere. Her til aften kan vi fortælle jer, at kilden til forureningen med stor sandsynlighed er at finde i området omkring Amicisvej eller Nyelandsvej. Vi deler denne nyhed med jer nu, men håber på jeres forståelse for, at vi i aften ikke har medarbejdere på arbejde, der kan svare på spørgsmål. Vores medarbejdere kan hjælpe med spørgsmål fra onsdag morgen.

Flere kunder har spurgt, om indkredsningen betyder, at der nu er områder, hvor man ikke behøver at koge vandet. Imidlertid er der fortsat kogeanbefaling på hele Frederiksberg.

Det er først, når kilden er identificeret, forureningen er stoppet og vores vandprøver viser, at der ikke længere er jordbakterier i vandet, at vi kan ophæve kogeanbefalingen.

Vi håber at kunne komme tættere på forureningskilden, når helt nye data løber ind i morgen, onsdag den 3.3.

Vi ved godt, at vi trækker på vores kunders tålmodighed og velvilje, og vi forstår den frustration og uro, denne situation skaber. Vi har samlet et team med stærke kompetencer og stor erfaring med Frederiksbergs vandledningsnet, som arbejder på højtryk for at bringe vandforsyningen tilbage til normale forhold. 

Der har også været en del spørgsmål vedrørende kaffe- og themaskiner. Som udgangspunkt anbefaler vi, at vand, der bruges til at lave the og kaffe med, er blevet kogt. I en vejledning fra Naturstyrelsen præciseres det dog at ” Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100 °C i 1 minut. Vandet kan dog anvendes, såfremt vandet i disse maskiner opvarmes til min. 80 °C, idet den akkumulerede drabseffekt ved opvarmning til - og nedkøling fra - 80 ºC svarer til en opvarmning af vandet til 100 ºC i 1 minut.”

Vi opdaterer løbende vores liste med spørgsmål og svar om situationen i vores FAQ på https://www.frb-forsyning.dk/kogeanbefaling-faq

...

2.3 2021 - kl. 12.41

Vi har nu indkredset forureningskilden til området mellem Roskildevej og Rolighedsvej afgrænset af Dalgas Boulevard. Vi arbejder nu intensivt på at indskrænke området yderligere, så vi kan fastlægge kilden.  

Det er dog vigtigt at fastslå, at der stadig er en kogeanbefaling for hele Frederiksberg.

At vi har indkredset området, hvor forureningskilden befinder sig, yderligere, bringer os et stort skridt tættere på at løse problemet. Men det er ikke ensbetydende med, at vi kan ophæve kogeanbefalingen på Frederiksberg, hverken helt eller delvist.

Vandet i Frederiksbergs ledningsnet er i konstant flow, og forureningen kan være spredt længere ud i nettet fra det sted, den er opstået.  Det er derfor vigtigt, at alle fortsat overholder udmeldingen om kogeanbefaling, indtil den ophæves helt eller for det område, du bor i.

Der er på intet tidspunkt konstateret e-colibakterier i drikkevandet. Vi beklager, at vores kommunikation har givet anledning til misforståelser.

 

1.3 2021 - kl. 21.50

Hermed status på den igangværende vandforurening på Frederiksberg:

Vi har i dag foretaget målinger på 30 lokationer på Frederiksberg og vi ser fortsat lave tal og nogle steder faldende tal, hvad angår koncentrationen af jordbakterier i vandledningsnettet. Resultaterne af vandprøverne har bekræftet os i, at kilden til forureningen skal findes på det centrale Frederiksberg. 
Vi har igen i dag haft dialog med Miljømyndighed og Styrelsen for Patientsikkerhed om situationen. 
Vi vil, indtil situationen er afklaret, melde ud hver dag senest kl. 12.30 og igen om aftenen senest kl. 21. 

...

01.03 2021 - kl. 13.10

Der er endnu ikke afgørende nyt i forureningssagen, og vi arbejder fortsat med at opspore kilden til forureningen. Kogeanbefalingen for hele Frederiksberg er således fortsat gældende. Kogeanbefalingen skyldes som nævnt tidligere, at der er målt lave koncentrationer af jordbakterier i vandledningsnettet.

Vi laver fortsat omfattende test af vandledningsnettet løbende for at kunne følge med i udviklingen. De prøveresultater vi får ind, understøtter vores teori om, at forureningen skal findes på det centrale Frederiksberg. Desværre er det endnu ikke muligt at lokalisere placeringen af forureningskilden mere specifikt, men vi kommer hele tiden tættere på.

Vores analyser og test har med stor tydelighed vist, forureningen hverken kommer fra vores vandværk eller fra vores pumpestationer, som er de lokationer, hvor vi vandet op fra undergrunden – det udelukker altså, at der at tale om, at en forurening ad den vej pumpes ud i vandledningsnettet.

Vi er gået i gang med at skylle vandledningerne via brandhanerne, og det hjælper os i jagten på forureningskilden og renser samtidig nettet.

I Danmark har vi ekstremt strenge krav til drikkevand – det skal behandles som en fødevare. At der er udstedt kogeanbefaling, fordi der er fundet jordbakterier i meget lave koncentrationer i vandledningsnettet, harmonerer med de høje krav til vandkvalitet. Situationer som disse bliver altid håndteret ud fra et forsigtighedsprincip.

Vi vil fortsat opfordre vores kunder at tilmelde sig vores SMS-service hvis de har enten hemmeligt telefon nummer, har frabedt sig kontakt eller alene har en arbejdstelefon i husstanden. På den måde kan vi sikre at vi kommer ud til flest muligt, når vi sender SMS om vandforureningen. Tilmeld dig SMS-service på: www.frb-forsyning.dk/sms

Vi forventer næste orienterende status ca. kl. 21.00.

...

28.2 2021 - kl. 20.30

Hermed status på den igangværende vandforurening på Frederiksberg:

Vi får løbende nye analyseresultater ind og er kommet tættere på at finde kilden til vandforureningen på Frederiksberg – men drikkevandet skal fortsat koges.

Resultaterne fra Frederiksberg Forsynings prøveprogram, som skal identificere kilden til vandforureningen peger i retning af,  at forureningen befinder sig på det centrale Frederiksberg. Alle prøver fra vandværk og pumpestationer er foreløbig negative for så vidt colibakterier – også omtalt som jordbakterier -  og udelukker dermed, at der at tale om, at en forurening ad den vej pumpes ud i vandledningsnettet.

Det betyder, at forureningen skal findes på det centrale Frederiksberg, hvor der i øjeblikket er et intensivt testforløb i gang. Vi anvender  akkrediterede prøver og supplerer med hurtigvisende prøver i indsatsen for at lokalisere forureningen. Det betyder, at vi forhåbentlig relativt hurtigt kan indsnævre området, hvor forureningen påvirker drikkevandet.

Planen er, at vi begynder at skylle vandnettet i et mindre område centralt på Frederiksberg mandag for at få mere viden om forureningen. Det vil midlertidigt kunne medføre trykfald i nettet, hvor kunderne oplever mindre vand i nettet. Vi orienterer yderligere om dette, når en mere detaljeret plan foreligger

Hvis vi kan indkredse det område forureningen befinder sig i, vil vi gå i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og Frederiksberg Kommune om hurtigst muligt at  hæve kogeanbefalingen i dele af Frederiksberg.

Der foreligger yderligere prøveresultater mandag formiddag, så vi regner med at kunne komme med yderligere informationer omkring kl. 12.00 mandag den 1. marts.

----------

28.2 2021 - kl. 14.23

Hermed status på den igangværende vandforurening på Frederiksberg.

Der er desværre ikke nyt at fortælle om selve forureningen. Vi venter på nogle analyser, der tager 24 timer. Kogeanbefalingen er derfor fortsat i kraft over hele Frederiksberg. Hvad angår resultaterne fra disse prøver vil vi melde ud ca. 19.30 søndag aften. Det skal dog præciseres, at forureningen skyldes jordbakterier og ikke e.coli bakterier fra spildevand.

Sideløbende med de prøver, der allerede er taget, arbejder vi med at spore forureningskilden gennem vores IT-systemer. Vi er i gang med at undersøge flowet i vores ledningsnet, så vi kan lokalisere forureningen og forhåbentlig dokumentere hvilke dele af Frederiksberg, som ikke er påvirket.

Vi har også sat yderligere prøver i gang for at kaste et finmasket net ud over Frederiksberg. Der er således medarbejdere ude i byen, som henter vandprøver hjem til analyse. På den måde får vi et bedre overblik og kan spore os ind på kilden til forureningen.

Vi er i løbende kontakt med de kunder som henvender sig om forureningen. Kundeservicemedarbejdere sikker klar til at besvare de mange spørgsmål der kommer ind fra kunderne. I den forbindelse har vi lavet en FAQ, som kunderne kan orientere sig i.

 

   

Publiceret: 28-02-2021