search
arrow_drop_down_circle

NyhederVand fra Frederiksbergs undergrund lever op til kvalitetskrav

Drikkevandet på Frederiksberg er netop blevet undersøgt, og det er, som det skal være – rent og sikkert at drikke.
 
Vi undersøger løbende vores drikkevand ved hjælp af et omfattende og fintmasket program, som giver sikkerhed for, at man altid trygt kan drikke vandet på Frederiksberg. Det viser, at vores drikkevand er rent og af høj kvalitet.
 
I forlængelse af den opmærksomhed på vandkvalitet, som fundet af pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre har forårsaget i foråret, har vi fået foretaget yderligere vandprøver.
 
Vi fandt ikke chlorothalonil-amidsulfonsyre i Frederiksbergs grundvand. Det havde vi heller ikke forventet, da den jord, Frederiksberg er bygget på, ikke har været landbrugsjord i de seneste århundreder. 
 
De seneste analyser viste imidlertid spor af et stof, der kaldes DMS, i Frederiksbergs grundvand.
 
Indholdet af DMS ligger under Miljøstyrelsens grænseværdier, og resultatet skal derfor ikke give anledning til bekymring blandt vores kunder.
 
At vi ikke tidligere har kunnet måle spor af DMS hænger sammen med, at analysemetoderne bliver mere og mere avancerede.
 
Alt i alt viser de seneste analyser, at Frederiksbergs drikkevand lever op til de kvalitetskrav, der stilles af Miljøstyrelsen. 
 
 
Om chlorothalonil-amidsulfonsyre 
  • Det er et nedbrydningsprodukt fra et svampemiddel. 
  • Det blev brugt fra 1982 til 2000, bl.a. i forbindelse med dyrkning af hvede, solbær, ribs og jordbær på friland.
  • Det er nyt, at Miljøstyrelsen har bedt alle landets kommuner om at undersøge drikkevandet for dette stof.
 
Om DMS
  • Stoffet har tidligere været brugt i træbeskyttelsesmidler.
  • Det er relativt nyt, at Miljøstyrelsen har bedt alle landets kommuner om at undersøge drikkevandet for dette stof.
   

Publiceret: 12-06-2019

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?