Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Sådan bliver dit vand behandlet på Frederiksberg Vandværk

  • Blødgøring: Vi tilsætter lud, så kalken i vandet krystalliserer sig. Krystallerne sætter sig på sandkornene, som falder ned i bunden af pelletkolonnen. Det blødgjorte vand løber ud af toppen af tanken, hvor der tilsættes CO2, som neutraliserer luden. 
  • Beluftning: Vandet iltes for at give det friskhed.
  • Sandfiltrering: Jern- og manganpartikler sætter sig fast på sandkornene.
  • Stripning: Med luft blæses klorerede opløsningsmidler ud af vandet.
  • Aktivt kulfiltrering: Aktivt kul fjerner bl.a. klorerede opløsningsmidler.
  • Varmepumpe: Et varmepumpeanlæg skal trække energi ud af drikkevandet ved at nedkøle det og via en veksler sende varmen videre til fjernvarmesystemet
  • UV-behandling: UV-stråler dræber eventuelle bakterier.
  • Vandreservoir: Om natten sparer vi vand sammen, fordi forbruget er lavt. Det vand gemmer vi i reservoiret og bruger det om morgenen, hvor forbruget er meget stort.
  • Nu kan det rene vand sendes videre til forbrugerne. 

Se illustrationen som pdf

Se, hvordan vi vi rutinemæssigt analyserer vandkvaliteten

Korte perioder med hårdt vand kan forekomme
Vi vil fra tid til anden skulle udføre vedligeholdelsesopgaver på vandværket for at sikre en effektiv drift. Sådanne arbejder kan kræve, at vi lukker blødgøringsanlægget i kortere perioder – måske op til en uge. En midlertidig nedlukning kan berøre enkelte bydele såvel som hele Frederiksberg.

Det betyder, at der i de perioder, blødgøringsanlægget er lukket, bliver sendt hårdt vand ud til dele eller hele Frederiksberg. Det hårde vand er 30 hårdhedsgrader mod de normale 8-12 hårdhedsgrader.

Hårdt vand betyder, at der er mere kalk i vandet. Det er dog i udgangspunktet ikke nødvendigt at justere på vaske- og opvaskemaskiner, cookere, blødgøringsanlæg m.m. i de relativt korte perioder, det drejer sig om.

Vi orienterer i udgangspunktet via hjemmeside og vores driftsinfo på Facebook, når blødgøringsanlægget er lukket.