Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

For gymnasier og tekniske skoler

Her på siden kan du finde link til en tekcase, som Frederiksberg Forsynings Klimaskole har udviklet i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus. Du kan ligeledes finde et par eksembler på formidlingsprodukter fra Frederiksberg STX og VUC, som gennemførte tekcasen i forbindelse med deres SRO nederst på siden.

Frederiksberg Forsyning arbejder strategisk med at understøtte FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. En af vores kerneopgaver er at levere sikkert drikkevand af høj kvalitet til vores kunder, som er en del af Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet.

Du tænker formentlig ikke over det, men det gode vand i din vandhane er udsat for mange trusler. Forurening af vores grundvand og overforbrug er bare et par af dem. 

Vi arbejder på at reducere forbruget af drikkevand til ikke-drikkevandsformål og forbruget af drikkevand generelt. Vi kan dog ikke gøre det uden en indsats fra vores kunder, og først og fremmest skal vi levere drikkevand i en høj kvalitet. Derfor bruger vi både penge og kræfter på at understøtte udviklingen i en mere bæredygtig retning på Frederiksberg. Det kan være ved at fortælle om, hvordan man skære ned på sit forbrug eller ved at give tilskud til projekter med samme mål.

Drikkevand er en fødevare og skal behandles sådan. Men der er nok ikke andre fødevarer, som skal gennem kilometerlange rør begravet i jorden, før kunden får glæde af dem. Meget kan potentielt gå galt, og derfor er grundig hygiejne, fokus på kemiske og biologiske processer samt systematiske analyser af vandets kvalitet nogle af de værktøjer, vi bruger i vores arbejde.

Når vand pumpes op fra grundvandsreserverne dybt nede under jordens overflade, er det af en helt anden kvalitet, end du er vant til, når du åbner vandhanen. Det smager helt anderledes, og efter lidt tid vil det jern, som vandet indeholder, begynde at udfælde og gøre vandet grumset og uappetitligt. Dertil kommer forurening fra gammel industri, som på grund af fortidens uforsigtighed med kemikalier og miljøfremmede stoffer, er endt i vores grundvand. Hos Frederiksberg Forsyning er vi i stand til at fjerne det uønskede indhold i vandet og omdanne det til det rene drikkevand, du dagligt hælder i munden – og tager bad i, skyller ud i toilettet, vasker tøj i, osv.

Frederiksberg Forsyning sørger for drikkevandet til ca. 103.000 kunder og tusindvis af virksomheder. Det årlige forbrug er lige over 5 mio. m3 vand – men vi kan kun hente ca. 45% af den mængde fra egne boringer. De sidste ca. 55% køber vi af HOFOR. Der er altså al mulig grund til at arbejde for at bringe forbruget ned.

Tjek linket til casen ud her, og skriv til os skoletilbud@frb-forsyning.dk hvis du er interesseret i at sammensætte et forløb, eller gerne vil på besøg til en snak om virksomheden eller en rundvisning.

 

Varighed: 

Forløbet sammensætter vi efter jeres behov.

 

Sted: Vi mødes i receptionen på Stæhr Johansens Vej 38 - se mere praktisk information

 

Fag: Fysik, kemi, matematik, historie, samfund.

 

For gymnasier og tekniske skoler

Forberedelse: 

Læreren forestår undervisningen inden og efter besøget og deltager i undervisningen under besøget.

Pris: 

 

Eksempler på formidlingsprodukter