Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Klimaskole

Klimaskolen tilbyder undervisningsforløb for børn i børnehaven og elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Vi dækker hele skoleforløbet, og der er progression i vores forløb og skoletilbud, så selvom eleverne besøger os flere gange i løbet af deres grundskoletid, vil hvert besøg præsentere dem for nye aktiviteter og teori.

Er man nu fra gymnasiet eller teknisk skole, så tøv ikke med at kontakte os - vi kan sagtens opskalere flere af vores forløb - skriv en mail til skoletilbud@frb-forsyning.dk med ønsker eller forespørgsler.

Vands kredsløb - for børnehaver og 0.-2.klasse

Forløbet skal vække børns nysgerrighed omkring emnet og give dem lyst til at prøve sig ad. Eleverne skal bl.a. arbejde med vands kredsløb - de skal lave et nedsivningsforsøg og en mini-drikkevandsboring. Derefter skal de lege med vand, og opdage vands kræfter ved at lave bl.a. vandraketter og vandtornadoer.

Vand - før og nu - for 3.-4. klasse

Udviklet til 3.-4. klasse. Forløbet er tværfagligt i fagene Natur/teknologi og Historie. Eleverne vil stifte bekendskab med hvordan dagligdagen var, når man skulle bruge vand før år 1900. Desuden lærer de om vands kredsløb og hvordan vi producerer drikkevand på et moderne vandværk.

Fra grundvand til drikkevand - for 5.-6. klasse

Eleverne vil få erfaringer med, hvordan de selv får rent drikkevand.
Og de vil kunne koble vores vandværk sammen med begreber som kemiske forbindelser og tryk.

Faskiner og pingviner - for 8. klasse

Obligatorisk forløb for Frederiksbergs folkeskoler i skoleåret 22/23. Med udgangspunkt i FN’s verdensmål vil vi komme gennem et undervisningsforløb, der udspiller sig over to dage. Første dag på Frederiksberg Forsyning og anden dag i ZOO.

Vandets vej - for 8.-9. klasse

Vandets vej er et undervisningsforløb udviklet til grundskolens 8.-9. klasse og understøtter det fællesfaglige fokusområde Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer.

Mission fjernvarme - for 1.- 4. klasse

Eleverne vil blive sendt på en spændende mission til vores lokale varmeværk, hvor de vil blive udfordret med forskellige opgaver. Når de har løst disse opgaver, vil de til sidst få adgang til en skattekiste fyldt med overraskelser! Gennem denne mission vil eleverne lære om oprindelsen af varmen i radiatorerne, forskellige typer brændsel og FN's Verdensmål.

Den grønne fjernvarme - for 8. og 9.klasse (og 5.-6. klasse)

I Den grønne fjernvarme arbejder eleverne innovativt og problemorienteret med vedvarende/ikke vedvarende energikilder og bæredygtig energiproduktion - i særdeleshed fjernvarme.

Den grønne fjernvarme er et gratis undervisningsforløb udviklet til det fællesfaglige fokusområde Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan for 8.-9. klasse i fysik/kemi, biologi og geografi, men vi tilbyder også forløbet i en mellemtrins udgave - bare noter klassetrin i bookingen.

Klima-cykeltur - for alle

Formålet med klima-cykelturen er, at eleverne får en faglig, teoretisk viden om klimaudfordringen, og de processer, der ligger bag, samt hvordan mennesket er med til at påvirke klimaet, og også hvordan vi mennesker kan være med til at løse problemerne, som er konsekvenser og skabt af klimaforandringerne. Et formål er også, at indholdet er relevant for eleverne, hvilket er tænkt ind gennem konkrete opgaver og selve cykelturen ud i elevernes nærmiljø.