search
arrow_drop_down_circle

Disse produkter får du af os

Om os

Fjernvarme

Vi sørger for fjernvarme til Frederiksberg - og mere end 99 % af alle husstande er tilsluttet!

Varmen produceres på de store kraftvarmeværker og og affaldsforbrændingsanlæg og - når værkerne skal aflastes - på spidslastanlæg som Frederiksberg Varmeværk på Stæhr Johansens Vej.

Som kunde kan du også abonnere på et serviceeftersyn af dit varmeanlæg, hvor vi tjekker og vedligeholder en gang om året. Du kan også købe en ny fjernvarmeunit hos os via en abonnementsordning.

Vand

Vi sørger for, at kvaliteten er i top på de 5,3 mio. m³ vand, vi sender ud om året. Vi producerer 2,5 mio. m³ på vores eget vandværk fra egne boringer - og resten køber vi af HOFOR.

Bygas

Vi køber gassen af HOFOR, der producerer den på basis af naturgas, biogas og atmosfærisk luft.

Vi foretager løbende sikkerhedseftersyn af gasinstallationer hos kunderne. Vi tilslutter desuden nye kunder, renoverer rør m.v.

Kloak

Vi vedligeholder de nuværende anlæg samt planlægger nye anlæg. Regn- og spildevandet føres til renseanlæggene Lynetten og Damhusåen. Biogassen, som indgår i bygassen, produceres af slam fra bl.a. Frederiksbergs spildevand.

Vi er desuden engageret i en række store klimatilpasningsprojekter, der går på tværs af kommunegrænserne - og i lokale klimaprojekter. Se Frederiksberg Kommunes side om skybrudsprojekter.

Fjernkøling

Vi leverer fjernkøling, primært til erhvervskunder, fra to fjernkølingsanlæg. Fjernkøling er typisk mere energieffektivt end køling, der er produceret lokalt: Der kan anvendes større kølemaskiner, bedre kølemiddel, anlæggene bliver nøje vedligeholdt og optimeret. Det er muligt at  reducere miljøbelastningen med op til 50% ved at skifte til fjernkøling.

Vind

Vi ejer en række vindmøller. De dækker Frederiksberg Kommunes eget elforbrug og mere til. Vindmøllerne producerer ca. 20 mio. kWh om året.

Andre aktiviteter

Vi registrerer kabler, rør, brønde m.v. Og vi udleverer ledningsoplysninger til gravetilladelser og projekter.

Som kunde er du især i kontakt med Kundeservice

Virksomheden har et døgnbemandet kontrolrum og en kommunikationsafdeling, der servicerer kunder og presse

Se også vores brochure (pdf)

Hvad synes du om denne side?