Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederDine priser i 2023

Energikrisen i Europa påvirker priserne på el, gas og andre brændsler. Frederiksberg Forsynings indkøbspriser er blevet højere, og vi bliver derfor nødt til at hæve prisen på bygas og fjernvarme fra 1. januar 2023. Samlet stiger prisen for privatkunder med 12 procent. 

                                      

Vand- og vandafledningspriser

Prisen på vand og vandafledning stiger med 2,4 kr. pr. m3 i 2023.

Pris pr. m3:

Vandpris: 11,23 kr.

Vandafgift og drikkevandsbidrag: 6,37 kr.

Vandafledningsafgift: 19,17 kr.

Moms 25 %: 9,19 kr.

Samlet pris: 45,96 kr.

 

Abonnement pr. kvartal pr. måler

Afhænger af målerstørrelse, fx:

5 m3 måler: 74,00 kr.

Moms 25 %: 18,50 kr.

Samlet pris: 92,50 kr.

Blødgjort vand

Frederiksberg fik blødgjort vand i november 2022. En gennemsnitsfamilie vil typisk kunne spare ca. 500 kr. årligt ved bl.a. et lavere elforbrug, færre udgifter til rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler – samt op til 50 % længere levetid på elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine. Vær dog opmærksom på, at prisen for det nye blødgøringsvandværk skal betales over taksterne i form af en prisstigning på ca. 4,50 kr. fra 2025.

Hvad betyder det for dig?

Hvor meget du kommer til at betale, afhænger af dit personlige forbrug, men her er et par vejledende eksempler:

  • For 2 personer i en lejlighed med et samlet forbrug på 80 m3 stiger prisen på den samlede betaling fra 3.855 kr. til 4.047 kr. inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 192 kr. svarende til 5 %
  • For 4 personer i en villa med et samlet forbrug på 160 m3 stiger prisen på den samlede betaling fra kr. 7.340 til kr. 7.724 kr. inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 384 kr. svarende til 5,2 %.

 

Fjernvarmepriser

Den variable pris pr. MWh på fjernvarme stiger fra 520,20 kr. pr MWh inkl. moms til 588,13 kr. inkl. moms - svarende til en vægtet årsgennemsnitspris. Det svarer til en stigning på 67,93 kr.

Belastningsbetalingen stiger til 24,38 kr.  pr. m2  etageareal fra 23,13 kr. pr. m2 etageareal - begge priser er inkl. moms. Belastningsbetalingen dækker vores omkostninger ved at drive fjernvarmeselskab. Det svarer til en stigning på 1,25 kr.

Samlet betyder det for kunderne, at fjernvarmeprisen stiger med 11 % fra 1. januar 2023.

Prisen for fjernvarme varierer fra måned til måned. Månedspriserne er afhængige af, hvad det koster at producere fjernvarme, og det er i udgangspunktet dyrere at producere fjernvarme i kolde måneder. Den vægtede månedlige gennemsnitspris er vejledende.

Pris pr. MWh (vægtet gennemsnit):

Varmepris pr. MWh :  470,50 kr.

Moms 25 %: 117,63 kr.

Samlet pris: 588,13 kr.

 

Belastningsbetaling pr. år

Pr. m2 etageareal: 19,50 kr.

Moms 25 %: 4,88 kr.

Samlet pris: 24,38 kr.

Betalingen for manglende afkøling udgør 5,31 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad.

Vær opmærksom på, at fjernvarmepriserne, at priserne kan blive justeret i løbet af året, hvis energimarkederne udvikler sig væsentligt anderledes end vores prognoser.

Hvad betyder det for dig?

Hvor meget du kommer til at betale, afhænger af dit personlige forbrug, men her er et par vejledende eksempler:

  • For en familie på to personer i en 75 m2 lejlighed vil varmeregningen på årsbasis stige fra 9.537 kr. inkl. moms i 2022 til 10.650 kr. inkl. moms i 2023 - i alt en stigning på 1.113 kr. inkl. moms.
  • For en familie på 4 personer i en 130 m2 stor villa vil varmeregningen på årsbasis stige fra 12.422 kr. inkl. moms til 13.814 kr. inkl. moms - i alt en stigning på 1.392 kr. inkl. moms.

Vi kan spare på varmen sammen

Det giver god mening at spare på fjernvarmen ud fra princippet om, at den billigste og mest miljøvenlige energi er den, vi ikke bruger. Se vores spareråd.

Bygaspriser

Som bygaskunde betaler du dels for et abonnement, dels for det antal m3, du bruger. Abonnementet er afhængigt af målerens størrelse. Som privatkunde, der bruger bygas i køkkenet, vil du typisk have det billigste abonnement.

Pris pr. m3:

Forbrug op til 372 m3 :17,2326 kr.

Gasafgift: 1,2410 kr.

CO2- og NOx-afgift: 0,2054 kr.

Moms 25 %: 4,6698 kr.

Samlet pris: 23,3488 kr.

Pris pr. m3:

Forbrug fra 373 m3 til 3.023 m3: 13,4495 kr.

Gasafgift:  1,2410 kr.

CO2- og NOx-afgift: 0,2054 kr.

Moms 25 %: 3,7240 kr.

Samlet pris: 18,6199 kr.

 

Abonnement pr. halvår

Afhænger af målerstørrelse, fx:

Under 15 m3 måler  563,00 kr.

Moms 25 %: 140,75 kr.

Samlet pris: 703,75 kr.

 

Hvad betyder det for dig?

Hvor meget du kommer til at betale, afhænger af dit personlige forbrug, men her er et par vejledende eksempler:

  • En typisk husstand med et gaskomfur, som har et forbrug på 20 m3 skal betale 1.874 kr. inkl. moms og afgifter for abonnement og forbrug i 2023 mod 1.410 kr. i 2022. Det er en prisstigning på 464 kr.
  • En erhvervskunde med et forbrug på 3.500 m3 skal betale 68.628 kr. inkl. moms og afgifter for abonnement og forbrug i 2023 mod 30.413 kr. i 2022. Det er en prisstigning på 38.215 kr.

Erhvervskunder med et forbrug over 372 m3 modtog i oktober et brev fra os med uddybende prisinformation.

Frederiksberg Forsyning skal ikke tjene på at forsyning til kunderne. De forhøjede 2023-priser på bygas og fjernvarme skyldes først og fremmest øgede udgifter, fordi købsprisen på energi er steget.

 

 

   

Publiceret: 27-12-2022