Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

   Dårlig afkøling (fold ud)

 • Hvad er dårlig afkøling?

  Når din ejendom modtager fjernvarmevandet (fremløb), ligger temperaturen på ca. 80-100°C om vinteren og på ca. 70-75°C om sommeren. Denne temperatur varierer en smule fra år til år, afhængigt af hvor koldt, der er udenfor. Er der meget koldt, skruer vi op for temperaturen.

  Når vandet sendes tilbage til os (returvand), skal temperaturen højst være 50°C i gennemsnit om året, for at du undgår en ekstraafgift - se de tekniske bestemmelser afsnit 4.4.3

  Forskellen mellem fremløbstemperaturen og returtemperaturen er det, der hedder afkølingen. Hvis dit anlæg ikke køler godt nok (udnytter varmen), har du dårlig afkøling.

  For hver grad dit anlæg køler for dårligt, koster det dig en ekstraudgift.

  Har jeg problemet?

  Se din afkøling og dit forbrug - login

  Hvad kan jeg gøre?

  Du kan forbedre afkølingen ved at:

  • Sommerlukke - især hvis du har et etstrenget anlæg.
  • Reparere defekte reguleringsventiler
  • Justere lufttryk (fortryk på ekspansionsbeholderen) og vandtryk på anlægget
  • Rense snavsede hedeflader på anlægget - er lettest at opdage om vinteren 
  • Montere termostater og termostatventiler på radiatorerne - hvis de mangler
  • Tænde for alle radiatorer i det samme rum, og indstille termostaterne ens
  • Sætte flere eller større radiatorer op
  • Vedligeholde anlægget generelt
  • Se flere typiske varmeproblemer

  En vvs'er med speciale i varmeanlæg eller vores serviceingeniører kan rådgive om de forskellige løsninger.

  Hvad kan vi tilbyde?

  Vi tilbyder et abonnement, hvor vores serviceingeniør en gang om året tjekker og justerer varmeanlægget- se mere om vores abonnement 

  Du kan også få grundlæggende rådgivning af vores serviceingeniører

  Hvis du lige har haft besøg af os, vil du nok først kunne se effekten på din næste årsregning, da afkølingen jo er et gennemsnit af 12 måneder. Du kan dog forhåbentlig se en forskel i månedsafkølingen - allerede efter udgangen af den næste måned.

  Hvorfor skal vandet køles ned?

  Vandet skal køles ned af to grunde:

  • Temperaturen på vandet til kedlerne på kraftvarmeværket må ikke være for høj, da det giver større slitage og nedsætter driftssikkerheden.
  • Hvis afkølingen er dårlig, skal der flere m³ vand gennem vores rør-net. Mere vand betyder større rør - og dermed også større udgifter til anlæg. Desuden skal vi pumpe mere vand rundt til forbrugerne, og så bliver udgiften til drift af pumperne større. 

  Hvad betyder antal enheder på min regning?

  1. Find din afkøling på forsiden af regningen. Eller brug login
  2. Hvis din afkøling fx er 20 grader og vores minimumskrav fx er 25 grader, så er forskellen 5 grader.
  3. De 5 grader ganges med forbruget i MWh for at få antal enheder.

  Kravet til afkølingen

  Pr. 1/1 2021: Mindst 25 grader
  Pr. 1/1 2022: Mindst 25 grader
  Pr. 1/1 2023: Mindst 25 grader


 • Har du et etstrenget eller tostrenget anlæg?

  - til dig med en ekstraregning for dårlig afkøling
  - til dig, der fryser


  Et etstrenget anlæg har nogle særlige udfordringer, fx dårlig afkøling, der giver en ekstraregning. Nogle radiatorer kan heller ikke blive varme.

  Tostrenget anlæg

  Hvis der er to lodrette rør, der går fra loft til gulv, er det med 95% sikkerhed et tostrenget anlæg.

  Varmen kommer frem gennem et rør (de røde rør) og ind i radiatoren øverst. Og tilbage gennem et andet rør (de blå rør) nederst.

  Etstrenget anlæg

  Det afkølede vand blander sig med det varme vand. Det betyder, at de sidste radiatorer på strengen -dvs. røret- får lidt køligere vand.

  Der sidder to rør på radiatoren (varme ind / frem øverst - og varme ud / tilbage nederst). Tit sidder de to rør på samme side af radiatoren (ikke vist på denne tegning) - og de går til samme lodrette rør. Nogle gange er det lodrette rør skjult i væggen.

  Hvis du bor i villa: Den sidste radiator "på røret" er sværest at varme op. Hvis den skal afgive samme varme som de andre, skal radiatoren være større, dvs. have en større overflade. Det hjælper både på komforten og på afkølingen.

  Hvis du bor i lejlighed: Hvis lejligheden ligger sidst på stykket, så skal alle radiatorerne i den lejlighed også være større, dvs. have større overflader.

  Et etstrenget anlæg er den ældste type anlæg. De blev dog installeret i boliger så sent som i 1970'erne.

  Kan det betale sig at skifte fra etstrenget til tostrenget?

  Hvis du vil skifte, så skal du udskifte både rør, radiatorer, termostater og termostatventiler. Udgiften afhænger af rørenes placering, hvor mange radiatorer der er, varmeanlæggets stand, varmeanlæggets komponenter etc. Det kan altså blive meget dyrt - og bliver som regel kun gjort, hvis hele boligen skal renoveres.

  I stedet kan det ofte bedre betale sig at:

  1. montere termostatventiler på alle radiatorer

  2. montere strengreguleringsventiler på varmeanlægget - og regulere anlægget bagefter

  3. udskifte nogle få radiatorer til en model, der har en større overflade

  4. sætte en ekstra radiator op.

  Rækkefølgen er prioriteret.

  Når anlægget er optimeret, får du en bedre afkøling.
  Og måske endnu vigtigere: Du slipper for at fryse i nogle rum!


 • Se afkøling

  Du kan nemmest se afkølingen på www.frb-forsyning.dk/login
   

  Manuel beregning
  Du kan dog også manuelt beregne den gennemsnitlige afkøling - for en periode mellem to aflæsninger - vha. denne formel:

                                                     MWh x 860
                                                     -----------------  =    °C
                                                            m³
  Forklaring:
  MWh er energiforbruget målt i MWh (MegaWatt-timer) for en periode mellem to aflæsninger.
  860 er en konstant, der er defineret som: Det antal m³ vand, der bliver opvarmet 1 °C, hvis man tilfører 1 MWh.
  M³ er forbruget af fjernvarmevand i den samme periode.


 •   Få hjælp til bedre afkøling


Smid ikke pengene i toilettet

Se afkøling og forbrug
- log på

Find os her

facebook twitter inster