Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Fjernvarmepriser

Pr. 1. januar 2023 Ekskl. moms Inkl. moms

Vægtet årspris * pr. MWh
- beregnet ud fra alle kunders forbrug

588,13 kr.

Varmepris pr. MWh pr. måned

 

Januar

570,63 kr.

713,29 kr.

Februar

568,9 kr.

711,13 kr.

Marts

504,21 kr.

630,26 kr.

April

437,97 kr.

547,46 kr.

Maj

411,19 kr.

513,99 kr.

Juni

388,11 kr.

485,14 kr.

Juli

254,48 kr.

318,10 kr.

August

243,17 kr.

303,96 kr.

September

338,75 kr.

423,44 kr.

Oktober

382,42 kr.

478,03 kr.

November

417,02 kr.

521,28 kr.

December

472,02 kr.

590,03 kr.

Fast afgift pr. m² etageareal belastningsbetaling, pr. år

19,50 kr.

24,38 kr.

Se priser for eftersyn, dårlig afkøling, abonnement på anlæg m.m.:
Flere varmepriser

Hvorfor er der månedspriser?

Varmen er dyrest om vinteren, fordi den er dyrere at producere om vinteren.
* Du skal ikke præcist betale den vægtede årspris, da dit forbrugsmønster er anderledes - måske har du lidt mere varme på i maj måned. Den vægtede årspris er altså ikke et gennemsnit, årsprisen pr. MWh vil altid være individuel.
Dit forbrug er størst om vinteren, så hvis du fx isolerer din bolig, så kan du spare penge på din varmeregning.

Varmeregning

Du får en årsregning og 4 acontoregninger.
Din varmemåler bliver fjernaflæst, og du kan se dit månedsforbrug i Forbrugsoversigten. 
Du kan se, hvornår du årsafregnes på din regning, som du finder i Min Forsyning eller i eBoks, vedlagt din BS-oversigt eller på den regning, vi har sendt med posten.

Fristen for betaling står på regningen - hvis du betaler for sent, beregnes renter fra forfaldsdatoen, som er den første i måneden.

Hvor billig er varmen ift. andre steder?

I Forsyningstilsynets statistik ligger vi stort set altid i den billigste tredjedel. Vi ligger lunt i svinget ift. fx København, Aarhus, Aalborg og Odense.
Vi har meget høj tilslutning, en høj befolkningstæthed, et lavt varmetab på nettet og stor rutine i varmeforsyning.

Størstedelen af prisen stammer desuden fra indkøb, da fjernvarmen produceres på de store kraftvarmeværker og affaldsforbrændinger uden for kommunen. Det er kun en mindre del, der går til driften.

Tilmeld nyhedsbrev
Hurtig besked om nye priser m.m.

Flere varmepriser
Tidligere priser

Se dit varmeforbrug

Hvis ejendommens anlæg afkøler dårligt, kan du risikere en ekstraudgift.
Se hvordan dårlig afkøling kan undgås

Find os her

facebook twitter inster