Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederDine priser i 2024

Frederiksberg Forsynings indkøbspris på fjernvarme er blevet højere, hvilket primært hænger sammen med et noget usikkert energimarked med højere brændselspriser til følge. Derfor stiger prisen på fjernvarme fra 2024. 
Også vandprisen stiger, dels på grund af det nye vandværk, dels i forlængelse af investeringer i klimatilpasningsanlæg, der er med til at gøre byen robust over for skybrud. Samlet stiger prisen for privatkunder med 10 %.
Prisen for gas falder derimod, hvilket skyldes et fald i indkøbsprisen. Afhængigt af forbruget falder den samlede pris op til 16 %.
                                     
Vand- og vandafledningspriser
Som vandkunde betaler du dels en afgift til staten, dels et abonnement og dels for det antal m3 vand, du bruger. Med vandafledningsafgiften betaler du for det vand, du sender videre som spildevand. Abonnementet er afhængigt af målerens størrelse. 
Prisen stiger fra 45,96 kr. til 53,70 kr. pr. m3 i 2024. Det svarer til en stigning på 7,74 kr. pr. m3 svarende til 16,8 %.
 
Pris pr. m3:
Vandpris: 15,30 kr.
Vandafgift og drikkevandsbidrag: 6,37 kr.
Vandafledningsafgift: 21,29 kr.
Moms 25 %: 10,74 kr.
Samlet pris: 53,70 kr.
 
Abonnement pr. kvartal pr. måler
Abonnementsprisen er den samme som i 2023, og prisen afhænger af målerstørrelse, fx:
5 m3 måler: 74,00 kr.
Moms 25 %: 18,50 kr.
Samlet pris: 92,50 kr.
 
Hvad betyder de ændrede priser for dig?
Hvor meget du kommer til at betale, afhænger bl.a. af dit personlige forbrug, men her er et par vejledende eksempler. Beløbene er pr. år inkl. moms og afgifter:
 
For 2 personer i en lejlighed på 75 m2 med et samlet forbrug på 80 m3 stiger prisen på den samlede betaling fra 4.047 kr. til 4.666 kr. inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 619 kr. svarende til 15,3 %.
For 4 personer i en villa på 130 m2 med et samlet forbrug på 160 m3 stiger prisen på den samlede betaling fra kr. 7.724 til kr. 8.962 kr. inkl. moms og afgifter. Det er en stigning på 1.238 kr. svarende til 16,03 %.
 
Derfor stiger vandprisen
Frederiksberg fik nyt vandværk med blødgøringsanlæg i 2022, og prisen for det nye blødgøringsvandværk skal altså nu betales over taksterne. Blødere vand har været efterspurgt af vores kunder i flere år.
Som kunde kan man spare penge ved at have blødere vand. Med blødgjort vand kan en gennemsnitsfamilie typisk spare ca. 500 kr. årligt ved bl.a. et lavere elforbrug, færre udgifter til rengøringsmidler, sæbe, shampoo og afkalkningsmidler – samt ved, at elkedel, kaffemaskine, vaskemaskine og opvaskemaskine m.v. får op til 50 % længere levetid. 
 
Vi skal forberede os på en situation med væsentligt større mængder regn og flere skybrud, og målet er at gøre Frederiksberg robust over for klimaændringerne ved at gennemføre en lang række klimatilpasningsprojekter, der vil aflaste kloakken. Det er sådanne projekter, der er årsagen til, at spildevandsprisen også er steget i 2024. 
 
Du kan spare på vandet
Hvis du ændrer lidt på dine daglige vaner, kan du spare op til 25% af dit vandforbrug.
Fjernvarmepriser
Fjernvarmeprisen består af en pris pr. MWh samt et fast beløb pr. m2 etageareal, nemlig belastningsbetalingen.
Den variable pris pr. MWh på fjernvarme stiger fra 588,13 kr. pr MWh til 660,7 kr. inkl. moms - svarende til en vægtet årsgennemsnitspris. Det svarer til en stigning på 72,57 kr. eller 12,3 %.
Belastningsbetalingen fastholdes på 24,38 kr. pr. m2 etageareal inkl. moms. Belastningsbetalingen dækker vores omkostninger ved at drive fjernvarmeselskab. 
Prisen for fjernvarme varierer fra måned til måned. Månedspriserne er afhængige af, hvad det koster at producere fjernvarme, og det er i udgangspunktet dyrere at producere fjernvarme i kolde måneder. Den vægtede månedlige gennemsnitspris er vejledende.
 
Pris pr. MWh (vægtet gennemsnit):
Varmepris pr. MWh :  528,56 kr.
Moms 25 %: 132,14 kr.
Samlet pris: 660,70 kr.
 
Belastningsbetaling pr. år
Pr. m2 etageareal: 19,50 kr.
Moms 25 %: 4,88 kr.
Samlet pris: 24,38 kr.
 
Betalingen for manglende afkøling udgør 5,31 kr. inkl. moms pr. MWh pr. grad.
Hvad betyder de ændrede priser for dig?
Hvor meget du kommer til at betale, afhænger bl.a. af dit personlige forbrug, men her er et par vejledende eksempler: Beløbene er pr. år inkl. moms og afgifter:
 
For en familie på to personer i en 75 m2 lejlighed med et forbrug på 15 MWh stiger prisen fra 10.650 kr. til 11.739 inkl. moms i 2024 - i alt en stigning på 1.089 kr. svarende til 10,2 %.
For en familie på 4 personer i en 130 m2 stor villa med et forbrug på 18,1 MWh stiger prisen fra 13.814 kr. til 15.127 kr. inkl. moms - i alt en stigning på 1.313 kr. svarende til 9,5 %.
 
Derfor stiger prisen på varme
Energipriserne har været meget svingende siden midten af 2021 og energiforsyningssikkerheden er fortsat under pres, da forsyningssektoren fortsat oplever en mangel på de leverancer, der skal til for at producere energi. Situationen hænger sammen med den fortsatte krig i Ukraine.
 
Vi kan spare på varmen sammen
Det giver god mening at spare på fjernvarmen ud fra princippet om, at den billigste og mest miljøvenlige energi er den, vi ikke bruger.
Bygaspriser
Som bygaskunde betaler du dels for et abonnement, dels for det antal m3, du bruger. Desuden indgår tre statslige afgifter i prisen. Abonnementet er afhængigt af målerens størrelse. Som privatkunde, der bruger bygas i køkkenet, vil du typisk have det billigste abonnement. Prisen for bygas i 2024 er lavere end i 2023. Det skyldes bl.a., at indkøbsprisen er faldet.
 
Pris pr. m3:
Forbrug op til 372 m3: 9,3087 kr.
Gasafgift: 1,3366 kr.
CO2- og NOx-afgift: 0,2211 kr.
Moms 25 %: 2,7166 kr.
Samlet pris: 13,5830 kr.
 
Pris pr. m3:
Forbrug fra 373 m3 til 3.023 m3: 7,2787 kr.
Gasafgift:  1,3366 kr.
CO2- og NOx-afgift: 0,2211 kr.
Moms 25 %: 2,2091 kr.
Samlet pris: 11,0455 kr.
 
Abonnement pr. halvår
Afhænger af målerstørrelse, fx:
Under 15 m3 måler  563,00 kr.
Moms 25 %: 140,75 kr.
Samlet pris: 703,75 kr.
 
Hvad betyder det for dig?
Hvor meget du kommer til at betale, afhænger af dit personlige forbrug, men her er et par vejledende eksempler:
En typisk husstand med et gaskomfur, som har et forbrug på 20 m3 skal betale 1.679 kr. for abonnement og forbrug i 2024 mod 1.737 kr. inkl. moms og afgifter i 2023. Det er et prisfald på 58 kr. svarende til 3,4 %.
En erhvervskunde med et forbrug på 3.500 m3 skal betale 41.560 kr. inkl. moms og afgifter for abonnement og forbrug i 2024 mod 49.570 kr. kr. i 2023. Det er et prisfald på 8.011 kr. svarende til 16,2 %.
Priser i 2024 samlet set
Den faktiske pris afhænger bl.a. af dit forbrug, men her er et par vejledende eksempler på, hvordan en årspris for varme, vand og gas kunne se ud:
 
Standard årsforbrug for to personer i en 75 m2 lejlighed
Fjernvarmeforbrug: 15 MWh
Vandforbrug: 80 m3
Bygas 20 m3
Samlet pris 18.083,73  kr. om året
 
Standard årsforbrug for fire personer i en 130 m2 villa
Fjernvarmeforbrug: 18,1 MWh
Vandforbrug: 160 m3
Bygas 40 m3
Samlet pris 26.040,12 kr. om året
 
Du betaler for det, det koster at drive forsyningselskab
Frederiksberg Forsyning skal ikke tjene på at levere forsyning til kunderne. Prisen er sat ift. vores omkostninger, om de så skyldes nyanlæg som fx vandværket eller højere – eller lavere – indkøbspriser. 
 
 
 
   

Publiceret: 27-12-2023