Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Verdensmålene sætter retningen for vores arbejde med bæredygtighed

FNs 17 Verdensmål er en ambitiøs global vision, der skal understøtte en bæredygtig udvikling for jordens befolkning og natur frem mod 2030. Som forsyningsvirksomhed er fire af målene særligt relevante:

• Rent vand og sanitet
• Bæredygtig energi
• Bæredygtige byer og lokalsamfund
• Klimaindsats


Gennem målrettede indsatser for at fremme den grønne omstilling og bæredygtig byudvikling bidrager vi direkte til realiseringen af disse fire mål. Det er vores lokale bidrag til de globale udfordringer.


Mål 6: Rent vand og sanitet

Adgang til rent drikkevand er en udfordring for mere end 40 % af verdens befolkning. Også i Danmark er det rene drikkevand truet af forurening, og derfor arbejder vi på at reducere brugen af drikkevand til ikke-drikkevandsformål. Samtidig sikrer vi, at det vand, vi drikker, er af høj kvalitet – blødt og rent.

Hvis vi ændrer lidt på vores daglige vaner, kan vi let spare ca. 25 % af vores vandforbrug. Find inspiration til, hvordan du sparer på vandet.

Rent drikkevand indgår i et kredsløb, som også omfatter det vand, vi hælder i kloakken, de kemikalier vi bruger, og det affald vi smider ud. Vi arbejder for at forbedre kvaliteten af vores spildevand til gavn for naturen og vores drikkevand – men vi har brug for din hjælp til at passe på kloakkerne. Tænk før du skyller og vær med til at gøre vores spildevand mere bæredygtigt.
Læs mere om, hvordan du skåner kloakkerne.


Mål 7: Bæredygtig energi

Bæredygtig energi handler blandt andet om, at vores energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder. Men det handler også om, at vi bruger energien fornuftigt.

Hos Frederiksberg Forsyning bidrager vi til den globale vedvarende energiproduktion ved at investere i rene energikilder som sol og vind, og ved at arbejde mod en renere produktion, herunder at både fjernvarmen og bygassen skal være CO2-neutral i 2030.

Vi fremmer en grønnere adfærd lokalt ved at rådgive om renoveringsprojekter, der skaber energibesparelser på opvarmning og køling. Og vi sørger for, at den etablerede varme- og køleforsyning vedligeholdes, så det fungerer mest energieffektivt.

Vi har samlet 10 gode råd til, hvordan du nemt kan spare på varmen – til gavn for både klimaet og dig selv.


Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

At gøre byer bæredygtige betyder blandt andet at sikre energirigtige boliger, understøtte grøn transport og skabe grønne offentlige rum. Samtidig betyder det større deltagelse og inddragelse af dem, som bor i og bruger byen. Målet er, at minimere miljøbelastningen pr. indbygger.

Derfor investerer Frederiksberg Forsyning i både vind- og solenergi samt en eldrevet bilpark. Vi er også en del af Smart City-netværket gennem Frederiksberg Kommune, der samler aktører på tværs af sektorer for at skabe bæredygtige løsninger til byen. Vi deltager aktivt i byudviklingen og forsøger at tænke bæredygtige forsyningsløsninger ind fra starten.

Vi vil gerne inspirere dig, de lokale virksomheder og resten af vores lokalsamfund til grønnere valg og vaner. Som dit lokale forsyningsselskab står vi derfor til rådighed for at hjælpe dig til et mere bæredygtigt forbrug af vand og energi.

Du er velkommen til at kontakte os på service@frb-forsyning.dk, hvis du har gode idéer eller forslag til at fremme en mere bæredygtig adfærd.


Mål 13: Klimaindsats

Klimaforandringer har bragt verden i krise, og hvis vi ikke handler nu, vil det få uoprettelige konsekvenser.

Hos Frederiksberg Forsyning arbejder vi på at styrke modstandsdygtigheden mod klimaforandringer såsom ekstremt vejr og ‘varme-ø-effekt’, som betyder, at byen bliver varmere end omgivelserne grundet tæt bebyggelse, der lagrer varme, og manglende vegetation, der afgiver varme.

Sammen med Frederiksberg Kommune skaber vi grønne løsninger for klimatilpasning i byen omkring os. Der er fokus på mindre CO2-udledning og bedre styring af regnvand til kloak og nedsivning til grundvand. Vi vil også meget gerne samarbejde med borgerne i byen om at skabe en positiv forandring og udvikling.

Vores arbejde med klima er også en oplysende indsats, hvor vi særligt arbejder med undervisning af børn og unge. Derudover støtter vi op om lokale borgerinitiativer og projekter. Læs om, hvordan du som privatperson kan samarbejde med os.

Du er velkommen til at kontakte os på service@frb-forsyning.dk, hvis du har gode idéer eller forslag til at fremme en positiv forandring.

Find os her

facebook twitter inster