Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Det største solcelleanlæg på Frederiksberg


Hvor stort er anlægget?
Anlægget er på 1323 m² med 805 solpaneler - og har en effekt på 213 kilowattpeak (kWp) ved optimal bestråling. Dermed er anlægget det største på Frederiksberg.

Hvor meget strøm producerer anlægget?
Anlægget kan producere 196.000 kWh om året. Det svarer til mindst 65 lejligheders årsforbrug, hvis der bor to personer i lejligheden. Anlægget kan dække ca. hele elforbruget for Frederiksberg Forsynings administrationsbygning og lager.

Producerer solceller kun strøm, når solen skinner?
Nej, disse solceller er også lysceller, så de producerer strøm, selv når det er overskyet. Så giver de 10-20 % ift. solskin. Det bliver til meget gennem fx 25 år og gør investeringen bedre.

Producerer alle slags solceller den samme mængde strøm?
Nej, der er meget stor kvalitetsforskel på solceller - op til 20-30 % forskel i ydelsen, hvilket har stor betydning for økonomien. Solcellerne vandt en test som det bedst ydende panel, da de blev købt (i det anerkendte tyske magasin Photon).

Hvorfor hører man så meget om solceller for tiden?
Solceller er blevet meget billigere de seneste år, og derfor er de blevet en god investering både for private og for virksomheder. Tilbagebetalingstiden er helt nede på 7-10 år, og der er 25 års garanti på selve solpanelerne.

Hvad gør I, hvis anlægget producerer mere strøm, end I har brug for?
Der findes en nettomålerordning, som betyder, at man afregner forbruget på årsbasis. Det betyder, at man kan aflevere strøm til elnettet om sommeren  når produktionen topper - og så hente det tilbage om vinteren. Når året er gået, afregner vi forskellen. Hvis vi har produceret mere, end man har brugt, får vi 60 øre per kWh.

Er der andre solcelleanlæg i kommunen?
Ja, der er solcelleanlæg på de kommunale plejecentre: Dronning Anne Marie Centret og Plejecenter Flintholm. De producerer henholdsvis 19.000 og 12.000 kWh.

Hvem har leveret og opstillet anlægget?
DrivhusEffekten – en af Danmarks største aktører på solcellemarkedet.

Hvad er tilbagebetalingstiden for anlægget?
Tilbagebetalingstiden er 10 år, og med anlæggets forventede levetid på 25 år, og minimal vedligeholdelse på solcellerne, er anlægget både en miljømæssig og en økonomisk gevinst.

Hvem har produceret solcellerne?
Det norske solenergiselskab, Renewable Energy Corporation (REC).

Hvilken slags invertere er der knyttet til anlægget?
Inverterne omdanner den jævnstrøm, som solcellerne producerer, til vekselstrøm, som vi bruger på elnettet. Der er udelukkende brugt Danfoss-invertere, som har en virkningsgrad på 98 %, dvs. at der går et minimum af strøm tabt i omdannelsen.

Solceller på egen bygning

Anlægget blev indviet i 2012 og er opsat på tage og mur hos os på Stæhr Johansens Vej 38.

Det 1323 m² store anlæg producerer ca. 196.000 kWh pr. år. Det svarer ca. el-forbruget for vores administrationsbygning og lager.

I perioder bliver der produceret mere strøm, end vi kan bruge - og så bliver den overskydende strøm solgt.

Find os her

facebook twitter inster