Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Det største solcelleanlæg på Frederiksberg

På Stæhr Johansens Vej 38 er der etableret flere solcelleanlæg.

Hvor store er anlæggene?

De første solcelleanlæg blev etableret i 2012/2013 på facaden samt på taget af administrationsbygningen med i alt 304 solcellepaneler, et samlet areal på 501 m2 og en samlet effekt på i alt knap 75 kWp (jævnstrøm). 

I 2016/2017 blev der opsat solcelleanlæg på taget af lagerbygningen; 400 solcellepaneler med et samlet areal på 655 m2 og en samlet effekt på i alt 112 kWp.

På Stæhr Johansens Vej 38 er der således etableret i alt 1.156 m2 solcelleanlæg med en samlet effekt på i alt 186,5 kWp.

Det gør solcelleanlægget til Frederiksbergs største.

Hvor meget strøm producerer anlæggene?

Solcelleanlæggene på administrationsbygningen har de sidste 10 år produceret knap 62.000 kWh om året i gennemsnit. I nedenstående figur kan man se af de blå søjler, hvor meget strøm solcelleanlæggene har produceret hvert år i perioden 2014-2023.

Den orange kurve viser, hvor meget solen har skinnet (solindstråling angivet i kWh/m2).

 

Inklusive solcelleanlægget på taget af lageret blev der i 2022 i alt produceret knap 162.000 kWh strøm.

Det svarer til omkring 62 lejligheders årsforbrug, hvis der bor to personer i lejligheden[1].

Hvad bliver strømmen brugt til?

I 2023 gik godt 59 % af elproduktionen fra solcelleanlæggene på administrationsbygningen til at hjælpe med at dække elforbruget i bygningen, mens den resterende del blev sendt ud på det offentlige elnet. Det var muligt at dække knap en tredjedel af elforbruget med solceller.

Godt to tredjedele af elproduktionen fra solcelleanlægget på lagerbygningen går til at dække ca. 14 % af elforbruget til fjernkøling. Resten bliver sendt ud på nettet.

Hvad gør I, hvis anlægget producerer mere strøm, end I har brug for?

Overskydende strøm ledes ud på elnettet.

Solcelleanlæggene på administrationsbygningen hører til under den såkaldte nettoafregningsgruppe 2, som er en timebaseret afregning. Her sammenholder man forbruget og produktionen fra solcellerne indenfor intervaller på en time. Producerer solcellerne indenfor denne time mere, end der forbruges, sendes overskudsstrømmen ud på nettet. Overskudsstrømmen sælges til en pris på pt. 40 øre pr. kWh.

Overskydende strøm fra solcelleanlægget på lageret øjebliksafregnes til markedsprisen. Her ser man på, hvad der produceres og forbruges i et givent øjeblik.

Producerer solceller kun strøm, når solen skinner?

Nej, solcellerne producerer også strøm, selv når det er overskyet. Så giver de 10-20 % ift. solskin. Det bliver til meget gennem fx 25 år og gør investeringen bedre.

Er der andre solcelleanlæg i kommunen?

Ja, primo maj 2022 var der 93 solcelleanlæg med en samlet installeret effekt på godt 1,9 MW (vekselstrøm). De største anlæg udover dem hos Frederiksberg Forsyning sidder på Frederiksberg Centret og Søndermarkskolen.

Hvem har leveret og opstillet anlæggene?

DrivhusEffekten – en af Danmarks daværende største aktører på solcellemarkedet. Er nu blevet en del af Solar Polaris.

Hvem har produceret solcellerne?

Solcellerne på administrationsbygningen er produceret af det norske solenergiselskab, Renewable Energy Corporation (REC), mens Hyundai Solar har produceret solcellerne, som sidder på lageret.

Hvilken slags invertere er der knyttet til anlægget?

Inverterne omdanner den jævnstrøm, som solcellerne producerer, til vekselstrøm, som er på elnettet. Der er brugt invertere fra Danfoss og ABB, som begge har en virkningsgrad på 98 %, dvs. at der går et minimum af strøm tabt i omdannelsen.

[1] https://norlys.dk/inspiration/energi/hvor-meget-stroem-bruger-en-familie/  Baseret på en familie med to voksne og en lejlighed på 80 m2.

 

Solceller på egen bygning

Der er etableret flere anlæg på tage og mur hos os på Stæhr Johansens Vej 38, det første blev indviet i 2012.
 

Find os her

facebook twitter inster