Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Vores seks vindmøller

Frederiksberg producerer grøn vindenergi

Frederiksberg Forsyning A/S ejer seks vindmøller: To står ved Næstved, og fire står i Rødby Fjord-området på Lolland.

I 2022 producerede de seks møller ca. 58,7 millioner kWh, som fysisk bliver sendt ud på elnettet. Der bliver samtidig udstedt såkaldte oprindelsesgarantier for elproduktionen, som kan sælges til andre. Køberne får dermed mulighed for at regne med, at den tilsvarende del af deres elforbrug stammer fra vedvarende energi.

Strømmen for de to vindmøller i Næstved bliver dels via oprindelsesgarantier annulleret/solgt til Frederiksberg Kommune svarende til deres elforbrug, mens de resterende oprindelsesgarantier svarende til noget af Frederiksberg Forsynings eget elforbrug annulleres.

I nedenstående figur ses fordelingen af den vedvarende energiproduktion. I 2022 blev ca. 69 % af strømmen solgt via oprindelsesgarantier til udlandet, mens ca. 24 % blev solgt til Frederiksberg Kommune og den resterende del, ca. 7 %, blev brugt til Frederiksberg Forsynings elforbrug.

Om vindmøllerne

  • Møllerne er af typen Vestas V117.
  • Vindmølletypen har en (nominel) effekt på 3,45 MW (Rødby Fjord) og 3,3 MW (Næstved).
  • Hver mølle er 150 m høj.
  • Hver vinge er 57,5 meter lang og vejer 14 ton.
  • De seks møller producerede ca. 58,7 millioner kWh i 2022 (58.700 MWh).
  • 58,7 millioner kWh forbrugt i Danmark i 2022 vil ifølge den ikke reviderede Miljødeklaration for 2022 for DK2[1] svare til udledning på 4.632 ton CO2e.
  • 58,7 millioner kWh om året svarer til det årlige elforbrug i ca. 33.000 lejligheder med 2 beboere - eller ca. 17.000 parcelhuse. 
  • European Energy A/S har leveret vindmøllerne.
  • Her står møllerne ved Næstved: Når du kører sydpå på motorvejen, står de på venstre hånd mellem afkørsel 38 og 39.

 

Oprindelsesgarantibeviset garanterer, at vi har investeret i vindmøller, der producerer grøn strøm og ikke kun i miljøcertifikater. 
 

Find os her

facebook twitter inster