search
arrow_drop_down_circle

Vores seks vindmøller

Frederiksberg producerer grøn vindenergi

Frederiksberg Energi A/S ejer seks vindmøller: To står ved Næstved og fire står i Rødby Fjord-området på Lolland.

De seks møller producerer ca. 69 millioner kWh om året. Det betyder, at vi sparer miljøet for ca. 51.000 ton CO2.

Frederiksberg har et mål om at være CO2-fri i 2035.
Det betyder, at vi skal producere vedvarende energi, der svarer til forbruget i kommunens husstande, virksomheder - samt i kommunens bygninger, herunder vores egen.

De seks møller skal hjælpe med at nå det mål.

Om vindmøllerne

 • Møllerne er af typen Vestas V117.
 • Vindmølletypen har en effekt på 3,45 MW
 • Hver mølle er 150 m høj.
 • Hver vinge er 57,5 meter lang og vejer 14 ton.
 • De seks møller producerer ca. 69 millioner kWh om året (69.000 MWh).
 • Møllerne sparer Frederiksberg for ca. 51.000 ton CO2 om året - jf. vindmølleindustriens model om marginal fortrængning.
 • Den forventede årlige produktion på ca. 69.300 MWh om året svarer til det årlige elforbrug i ca. 33.000 lejligheder med 2 beboere - eller ca. 17.000 parcelhuse. Der er 53.000 husstande på Frederiksberg.
 • Et oprindelsesbevis viser, at vi køber og bruger den samme mængde el, som møllerne producerer.
 • European Energy A/S har leveret møllerne.
 • Her står møllerne ved Næstved: Når du kører sydpå på motorvejen, står de på venstre hånd mellem afkørsel 38 og 39.

Om CO2

 • Et ton CO2 fylder ca. 540 m3 – det svarer til et rum, der er 8 meter langt, 8 meter bredt og 8,4 meter højt.
 • I Danmark kommer mere end halvdelen af al drivhusgas-udledning fra el- og varmeproduktion, mens transport bidrager med knap en fjerdedel af den samlede udledning (kilde:Videnskab.dk). Afbrænding af fossile brændsler udfases heldigvis mere og mere til fordel for brug af vedvarende energi. Og vi kan alle bidrage ved at vælge den mijøvenlige varmeforsyning, elforsyning og transport.

Hvad synes du om denne side?