Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Vores seks vindmøller

Frederiksberg producerer grøn vindenergi

Frederiksberg Forsyning A/S ejer seks vindmøller: To står ved Næstved og fire står i Rødby Fjord-området på Lolland.

De seks møller producerer ca. 69 millioner kWh om året. Det svarer til en CO2-besparelse på ca. 51.000 ton.

Strømmen fra vindmøllerne bliver brugt i koncernen, af Frederiksberg Kommune samt solgt til elnettet. 

Frederiksberg Kommune har et mål om at være CO2-neutral i 2030.

De seks møller skal hjælpe med at nå det mål.

Se Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommunes årlige CO2-besparelse som følge af vindenergi-forbrug under miljødeklarationer. Med Frederiksberg Kommune forstås kommunen som virksomhed.

Om vindmøllerne

 • Møllerne er af typen Vestas V117.
 • Vindmølletypen har en effekt på 3,45 MW.
 • Hver mølle er 150 m høj.
 • Hver vinge er 57,5 meter lang og vejer 14 ton.
 • De seks møller producerer ca. 69 millioner kWh om året (69.000 MWh).
 • 69 millioner kWh svarer til en CO2-reduktion på ca. 51.000 om året - jf. vindmølleindustriens model om marginal fortrængning.
 • 69.300 millioner kWh om året svarer til det årlige elforbrug i ca. 33.000 lejligheder med 2 beboere - eller ca. 17.000 parcelhuse. 
 • Et oprindelsesgarantibevis garanterer, at vi bruger grøn strøm fra vindmøller.
 • European Energy A/S har leveret vindmøllerne.
 • Her står møllerne ved Næstved: Når du kører sydpå på motorvejen, står de på venstre hånd mellem afkørsel 38 og 39.

Om CO2

 • Et ton CO2 fylder ca. 540 m3 – det svarer til et rum, der er 8 meter langt, 8 meter bredt og 8,4 meter højt.
 • I Danmark kommer mere end halvdelen af al drivhusgas-udledning fra el- og varmeproduktion, mens transport bidrager med knap en fjerdedel af den samlede udledning (kilde:Videnskab.dk). Afbrænding af fossile brændsler udfases heldigvis mere og mere til fordel for brug af vedvarende energi. Og vi kan alle bidrage ved at vælge den mijøvenlige varmeforsyning, elforsyning og transport.

Oprindelsesgarantibeviset garanterer, at vi har investeret i vindmøller, der producerer grøn strøm og ikke kun i miljøcertifikater. 
 

Find os her

facebook twitter inster