Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

NyhederNy, lavere pris på Frederiksberg-bygas med virkning fra 1. januar 2023

Ved årsskiftet steg prisen for bygas på Frederiksberg som følge af en højere købspris på energi og dermed øgede udgifter for Frederiksberg Forsyning.

Her i starten af 2023 er indkøbsprisen på gas imidlertid faldet, bl.a. på grund af et generelt lavere forbrug og en øget import af naturgas. Frederiksberg Forsyning har besluttet, at prisfaldet skal komme kunderne til gode allerede i år.

For en typisk husstand med gaskomfur og et forbrug på under 372 m3 falder prisen fra 23,35 kr. inkl. moms og afgifter pr. m3 til 16,4876 kr. pr. m3.

Prisfaldet gælder også kunder med et større forbrug. Alle kunder med et forbrug over 372 m3 vil modtage et brev med uddybende information.

Prisnedsættelsen sker med virkning fra 1. januar 2023. Så den gas, du som bygaskunde allerede har brugt i 2023, bliver også afregnet til den lavere pris. Dog vil det beløb, du op til nu har betalt for meget jf. den reducerede pris, først fremgå af årsafregningen for 2023.

For en typisk husstand med gaskomfur vurderes det, at prisændringen vil betyde en årlig besparelse på ca. 137 kr. For kunder med et større forbrug bliver besparelsen større.

Abonnementsprisen for en gasmåler er uændret.

Bygaspris for den typiske husstand med gaskomfur efter prisnedsættelse med virkning fra 1. januar 2023:

Forbrugsbetaling pr. m3: 

  • 11,7437 kr. ekskl. moms og afgifter
  • 16,4876 kr. inkl. moms og afgifter

I prisen indgår følgende afgifter ekskl. moms: 

  • Gasafgift 124,10 øre/m3
  • CO2-afgift 20,10 øre/m3
  • NOx-afgift 0,44 øre/m3

   

Publiceret: 23-02-2023