search
arrow_drop_down_circle

Flere vandpriser pr. 1. januar 2019

Abonnement på vandmålere


Størrelsen på måleren

Pr. kvartal
ekskl. moms

Pr. kvartal
inkl. moms

5  m³ måler

74,00 kr.

92,50 kr.

7 eller 10 -

115,00 kr.

143,75 kr.

20 -

231,00 kr.

288,75 kr.

30 -

348,00 kr.

435,00 kr.

50 -

579,00 kr.

723,75 kr.

80 -

927,00 kr.

1.158,75 kr.

100 -

1.158,00 kr.

1.447,50 kr.

150 -

1.738,00 kr.

2.172,50 kr.

200 -

2.318,00 kr.

2.897,50 kr.

 

Abonnement på sprinkleranlæg

Store sprinkleranlæg til brandslukning.


Antal sprinklere

Pr. kvartal
ekskl. moms

Pr. kvartal
inkl. moms

Under 100 sprinklere

231,00 Kr.

288,75 Kr.

100 - 999 sprinklere

579,00 Kr.

723,75 Kr.

Over 1.000 sprinklere

1.158,00 Kr.

1.447,50 Kr.

 

Genbrug af regnvand til toiletskyl eller tøjvask 

Der installeres en ekstra måler. Den måler hvor meget regnvand, der ledes i kloakken.

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Vandafledningsafgift pr.  m³

0,00 kr.

0,00 kr.

Målerleje pr. år

80,00 kr.

100,00 kr.

Hvis du afleder 100% af regnvandet på din grund i stedet for i kloakken, kan du få tilbagebetalt tilslutningsbidraget - se mere

 

Priser pr. 1. januar 2018: Nye vand-stikledninger (vandrør) i jorden

Stikledninger går typisk fra hovedledningen ind til ejendommen.

Oven i disse priser kommer udgiften til vandrør fra matrikel-skellet ind til ejendommen - typisk giver vi et tilbud.

Ekskl. moms

Inkl. moms

32-63 mm stikledning, tilslutning til hovedledning vha. anboring, indtil 1 m indenfor skel

36.386,00 kr.

45.482,50 kr.

32-63 mm stikledning, tilslutning til hovedledning vha. anboring, hvis ført gennem mur i skel

41.144,00 kr.

51.430,00 kr.

Ved større ledninger er der tilslutning til hovedledning vha. tee (T-stykke):

75-90 mm stikledning - indtil 1 m indenfor skel

47.735,00 kr.

59.668,75 kr.

75-90 mm stikledning - hvis ført gennem mur i skel

54.022,50 kr.

67.528,13 kr.

110-125 mm stikledning - indtil 1 m indenfor skel

75.000,00 kr.

93.750,00 kr.

110-125 mm stikledning - hvis ført gennem mur i skel

85.000,00 kr.

106.250,00 kr.

160-200 mm stikledning - indtil 1 m indenfor skel

100.000,00 kr.

125.000,00 kr.

160-200 mm stikledning - hvis ført gennem mur i skel

115.000,00 kr.

143.750,00 kr.

Fraskæring:

 

 

Fraskæring af gammel stikledning ved hovedledning

10.547,00 kr.

13.183,75 kr.

Fraskæring, som ovenstående, samtidig med etablering af ny stikledning

5.275,00 kr.

6.593,75 kr.

Kontakt    Leveringsbestemmelser på vand

 

   

Priser pr. 1. januar 2018: Stikledninger til sprinkleranlæg

 

Oven i disse priser kommer udgiften til vandrør fra skellet ind til ejendommen - vi giver typisk et tilbud.

Med tilslutning til hovedledning vha. tee (T-stykke):

Ekskl. moms

Inkl. moms

90 mm stikledning - indtil 1 m indenfor skel

77.000,00 kr.

96.250,00 kr.

90 mm stikledning - hvis ført gennem mur i skel

84.000,00 kr.

105.000,00 kr.

125 mm stikledning - indtil 1 m indenfor skel

105.000,00 kr.

131.250,00 kr.

125 mm stikledning - hvis ført gennem mur i skel

115.000,00 kr.

143.750,00 kr.

160 mm stikledning - indtil 1 m indenfor skel

130.000,00 kr.

162.500,00 kr.

160 mm stikledning - hvis ført gennem mur i skel

145.000,00 kr.

181.250,00 kr.

Ved særligt vanskelige opgaver er prisen efter regning.

 

Priser pr. 1. januar 2018: Aftapning fra brandhane eller vandstik

Prisen består af:

Ekskl. moms

Inkl. moms

Administration - inkl. beregning

1.465,00 kr.

1.831,25 kr.

2x2 timer teknisk medarbejder - opsætning, afprøvning og nedtagning

1.800,00 kr.

2.250,00 kr.

Leje af målerkasse med tilbageløbssikring - pr. påbegyndt uge

375,00 kr.

468,75 kr.

Vandforbrug - pr. m3 vand

28,26 kr.

35,33 kr.

For eksempel: 20 m3 vand i 3 uger - pris i alt

 4.955,20 kr.

 6.194,10 kr.

Se mere

Hvad synes du om denne side?