Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Medfinansiering af klimaprojekter på Frederiksberg

Tre parter i løsningen
Arbejdet med at klimatilpasse byen er dyrt og tidskrævende. Der skal laves projekter, som udvider kloakkerne, som udnytter kommunale arealer, og endelig er der også behov for, at borgerne på Frederiksberg håndterer en del af regnvandet selv. 

Få hjælp til at gøre en forskel
I kan bidrage til at sikre mod skybrudsskader og samtidig bidrage til at klimasikre byen, og den gode nyhed er, at det ikke vil koste jer dyrt at gøre en forskel. Dette skyldes at 
Frederiksberg Forsyning har mulighed for at understøtte private klimatilpasnings-projekter økonomisk.

Er I fx en ejerforening, andelsforening eller almennyttigt boligselskab med en ejendom på Frederiksberg, og har I gårdarealer, plæner eller andre rekreative områder, er der potentiale for at håndtere regnvand sammen med Frederiksberg Forsyning.

De bedste ideer får vi sammen. I kender jeres område som beboere i byen, mens vi kender byen set med et regnvandsperspektiv.

Første skridt er at tage en snak om jeres ejendom, og hvilke tekniske løsninger man kan forestille sig. Har i selv forslag er vi lydhøre og kan supplere med vores tekniske viden for at skabe det bedste resultat for jer.

Har i samtidigt lyst til at forskønne jeres ejendom yderligere kan i ved egen finansiering tænke dette ind i det samlede projekt.

Den formelle proces

Der er fire vilkår, som skal opfyldes før vi går i gang:

  • Projektet skal håndtere regnvand i skybrudssituationer
     
  • Projektet skal være økonomisk bæredygtigt
     
  • Den private part skal være projektejer
     
  • Der skal indgås en aftale mellem parterne

Så kontakt Frederiksberg Forsyning på tlf. 38 18 50 00, hvis I har en god ide.

Som projektejer er det den enkelte forening eller boligselskab, som står for gennemførslen af projektet og den efterfølgende drift. Frederiksberg Forsyning tilbyder hjælp og sparring under hele forløbet og yder økonomisk støtte med 75- til 100%, hvis jeres projekt opfylder kriterierne.

Det betyder, at de faktiske anlægs- og driftsomkostninger som foreningen eller boligselskabet har, kan godtgøres af Frederiksberg Forsyning.

Økonomisk sikkerhed
I forbindelse med, at vi laver aftalen om anlægget, fastlægger vi også en økonomisk plan for støtten, således at foreningen eller boligselskabet opnår mest mulig dækning af omkostninger til håndtering af regnvand.

En aftale om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter betyder økonomisk sikkerhed for foreningen eller boligselskabet.

Eksempler på medfinansiering af private projekter

Frederiksberg Forsyning udviklede sammen med beboerne i Domus Vista Park III en regnvandsløsning, med nedgravning af faskiner, som gavner både lokalområdet og Frederiksberg som by. Løsningen er fuldt ud betalt af spildevandsselskabet.

Frederiksberg Forsyning har et tæt samarbejde med Zoo, der tager udgangspunkt i en fælles grøn agenda. I forbindelse med, at havens anlæg skal renoveres eller udbygges, bliver der løbende etablereret klimatilpasningsløsninger. Bl.a. er Verdenspladsen foran Pandahuset et af de projekter, som Frederiksberg Forsyning medfinansierer. Den regn, der falder på pladsen, opsamles og nedsiver til et bassin under jorden, som har overløb til elefantgraven. Desuden er der etableret et bassin over jorden, der kan opsamle og forsinke regnvand. Når det regner kraftigt, vil vandet samle sig i en lavning på Verdenspladsen og på den måde fungere som opstuvningsbassin. Verdenspladsen kan håndtere 410 m3 vand. Zoo og Frederiksberg Forsyning arbejder sammen om afkobling og tilbageholdelse af regnvand. Også Savannen i Søndermarken er et eksempel på et område, der er "klimatilpasset" til at kunne tilbageholde regnvand. Jo mere vand, der kan tilbageholdes på Zoo’s adresse på toppen af bakken, desto mindre regnvand når frem til resten af Frederiksberg.

 

 

 


Lad regnvandet sive ned til grundvandet og få penge for dit regnvand
 


Oversigt over mål, plan og projekter for den samlede klimatilpasningsindsats

Årsrapport klimatilpasning 2022
 

Inspirationskatalog om håndtering af regnvand i private gårdanlæg

Klimabyen for fremtiden

Film om "Hvad er en klimavej?"

Kontakt

Kundeservice

Find os her

facebook twitter inster