Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Forsyningssikkerhed - vi sektionerer vandnettet

Sektioner og målere

Vi deler vandledningsnettet op i mindre sektioner. Og vi har etableret målerbrønde, der indsamler værdifulde data om nettets flow, ledningsevne og temperatur.
Formålet er, at det bliver nemmere at styre og overvåge vandet, så kunderne kan få endnu bedre forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Bedre styring og overvågning = sikker forsyning

Sektionerne bliver lukkede kredsløb til et afgrænset antal kunder. Vi opdager utætheder og reparerer endnu hurtigere - det giver mindre vandspild. Hvis en sektion bliver forurenet, så lukker vi sektionen med nogle få ventiler og færre kunder bliver derved berørt.

Vi omlægger, så vandledninger fremover består af:

•  Transportledninger – ”motorveje”, der fører drikkevandet rundt på Frederiksberg
•  Distributionsledninger – ”hovedveje”, der fører drikkevandet fra en transportledning til en sektion
•  Forsyningsledninger – ”sideveje”, der i sektionen fører drikkevandet fra distributionsledningen til kunden.

Vi laver sektioner

•  Vi etablerer 16 sektioner og forventer, at arbejdet er færdigt i 2024.
•  En sektion varierer fra 3 km til 14,2 km ledningsnet - det typiske er 8 km.
•  Vi koordinerer selvfølgelig med renovering af vandledningsnettet m.m. På den måde forstyrrer vi borgerne mindst muligt.

Vi har koblet målerbrønde på vandledningsnettet

Brøndene fungerer som eneste indgang for vandet til de enkelte sektioner og indsamler værdifulde data. Vi måler bl.a. flow, tryk, ledningsevne, forbrugsvariationer og temperatur. Data giver et solidt grundlag for at overvåge og styre forsyningen med endnu større præcision. En brønd er mellem 1,5 meter og 2,3 meter i diameter.

Vi sætter sektionerne i drift

  • Vi tjekker først, at alle ventiler i sektionen står åbne - det mindsker risikoen for, at kunder oplever vandmangel, når en sektion sættes i drift.
  • Så lukker vi ventiler i sektionens udkant, så sektionen kun modtager vand via de nye målerbrønde.
  • Når der lukkes for ventiler, kan det resultere i, at vandet skifter retning i ledningen. Det kan betyde, at belægninger i rørene skylles fri og i en kort periode farver vandet rødt.
  • For at undgå rødt vand i hanerne, skyller vi ledningerne rene ved at tappe vand af ved brandhaner. Enkelte kunder kan opleve vandmangel i de timer, vi skyller.
  • Oplever man som kunde rødt vand i hanen, så lad vandet løbe, indtil vandet er normalt.
  • I meget sjældne tilfælde kan man opleve, at vandet begynder at lugte. Sker det, så lad vandet løbe og kontakt forsyningen.

 
Illustrationen forklarer, hvordan sektionering er opbygget og hvordan det skaber sikkerhed i tilfælde af forurening.

 

 

Pige drikker vand

Vi deler vandnettet op i sektioner.

Målet er endnu bedre forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Kortoversigt over de 16 sektioner (PDF)

Find os her

facebook twitter inster