search
arrow_drop_down_circle

Forsyningssikkerhed - vi sektionerer vandnettet

Sektioner og målere

Vi deler vandledningsnettet op i mindre sektioner. Og vi sætter målerbrønde op, der indsamler værdifulde data om nettets flow, ledningsevne og temperatur.
Formålet er at det bliver nemmere at styre og overvåge vandet, så kunderne kan få endnu bedre forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Bedre styring og overvågning = sikker forsyning

Sektionerne bliver lukkede kredsløb til et afgrænset antal kunder. Vi opdager utætheder og reparerer endnu hurtigere - det giver mindre vandspild. Og hvis en sektion bliver forurenet, så lukker vi sektionen med nogle få ventiler. Og kunderne vil opleve færre gener i form af manglende vand eller forurenet vand.

Vi omlægger, så vandledninger fremover består af:

•  Transportledninger – ”motorveje”, der fører drikkevandet rundt på Frederiksberg
•  Distributionsledninger – ”hovedveje”, der fører drikkevandet fra en transportledning til en sektion
•  Forsyningsledninger – ”sideveje”, der i sektionen fører drikkevandet fra distributionsledningen til kunden.

Vi laver sektioner

•  Vi etablerer 18 sektioner.
•  En sektion varierer fra 3 km til 14,2 km ledningsnet - det typiske er 8 km.
•  Vi koordinerer selvfølgelig med renovering af vandledningsnettet m.m. På den måde forstyrrer vi borgerne mindst muligt.

Vi sætter sektionerne i drift

 • Vi tjekker først, at alle ventiler i sektionen står åbne - det mindsker risikoen for, at kunder oplever vandmangel, når en sektion sættes i drift.
 • Så lukker vi ventiler i sektionens udkant, så sektionen kun modtager vand via de nye målerbrønde.
 • Når der lukkes for ventiler, kan det resultere i, at vandet skifter retning i ledningen. Det kan betyde, at belægninger i rørene skylles fri og i en kort periode farver vandet rødt.
 • For at undgå rødt vand i hanerne, skyller vi ledningerne rene ved at tappe vand af ved brandhaner. I de timer dette arbejde udføres, Enkelte kunder kan opleve vandmangel, i det timer, vi skyller.
 • Oplever man som kunde rødt vand i hanen, så lad vandet løbe, indtil vandet er normalt.

Vi laver målerbrønde

Brøndene fungerer som eneste indgang for vandet til de enkelte sektioner, og indsamler værdifulde data. Vi måler bl.a. flow, tryk, ledningsevne, forbrugsvariationer og temperatur. Data giver et solidt grundlag for at overvåge og styre forsyningen med endnu større præcision. En brønd er mellem 1,5 meter og 2,3 meter i diameter.

 • Brøndene lægges der, hvor transportledningerne og distributionsledningerne kobles sammen.
 • Vi trækker vand- og el-ledninger til brønden.
 • Brøndene placeres i udgangspunktet under fortovet, dvs. det vil give nogle trafikale udfordringer, når vi graver.
 • Vi kan være nødt til at lukke for vandet i korte perioder.
 • Der kan komme ændringer i vandtrykket, når vi etablerer brøndene.
 • Vi koordinerer selvfølgelig med renovering af vandledningsnettet m.m. På den måde forstyrrer vi borgerne mindst muligt.

Se hvornår på hjemmesiden

•  Vi orienterer på www.frb-forsyning.dk/vigraver - og sætter selvfølgelig skilte op ved udgravningen
•  De berørte kunder får direkte besked via sms og opslag.
•  Projektet startede i 2015 og alle sektioner forventes at være klar i 2020. 

Kort over sektioner

Klik for at se det i stor størrelse (pdf).

Overskrift: Download

Vi deler vandnettet op i sektioner frem til 2020.

Målet er endnu bedre forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?