search
arrow_drop_down_circle

Forsyningssikkerhed - vi sektionerer vandnettet

Sektioner og målere

Vi deler vandledningsnettet op i mindre sektioner. Og vi sætter målerbrønde op, der indsamler værdifulde data om nettets flow, ledningsevne og temperatur.
Formålet er at det bliver nemmere at styre og overvåge vandet, så kunderne kan få endnu bedre forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Bedre styring og overvågning = sikker forsyning

Sektionerne bliver lukkede kredsløb til et afgrænset antal kunder. Vi opdager utætheder og reparerer endnu hurtigere - det giver mindre vandspild. Og hvis en sektion bliver forurenet, så lukker vi sektionen med nogle få ventiler. Og kunderne vil oplever færre gener i form af manglende vand eller forurenet vand.

Vi omlægger, så vandledninger fremover består af:

•  Transportledninger – ”motorveje”, der fører drikkevandet rundt på Frederiksberg
•  Distributionsledninger – ”hovedveje”, der fører drikkevandet fra en transportledning til en sektion
•  Forsyningsledninger – ”sideveje”, der i sektionen fører drikkevandet fra distributionsledningen til kunden.

Vi laver sektioner

•  Vi etablerer 18 sektioner.
•  En sektion varierer fra 3 km til 14,2 km ledningsnet - det typiske er 8 km.
•  Vi koordinerer selvfølgelig med renovering af vandledningsnettet m.m. På den måde forstyrrer vi borgerne mindst muligt.

Vi sætter sektionerne i drift

•  Først laver vi en tryktest – dvs. vi sænker trykket for at se, om alle ventiler til sektionen holder tæt. Vi tester om natten.
•  Resultatet af testen afgør, om vi kan sætte sektionen i drift.

Vi laver målerbrønde

Brøndene indsamler værdifulde data. Vi måler bl.a. flow, tryk, ledningsevne, forbrugsvariationer og temperatur. Data giver et solidt grundlag for at overvåge og styre forsyningen med endnu større præcision.

•  Brøndene lægges der, hvor transportledningerne og distributionsledningerne kobles sammen.
•  Brønden er mellem 1,5 meter og 2,3 meter i diameter.
•  Vi trækker vand- og el-ledninger til brønden.
•  Brønde kommer så vidt muligt kommer brønden til at ligge under fortovet, dvs. det vil give nogle trafikale udfordringer, når vi graver.
•  Vi kan være nødt til at lukke for vandet i korte perioder.
•  Der kan komme ændringer i vandtrykket i korte perioder, når vi etablerer.
•  Vi koordinerer selvfølgelig med renovering af vandledningsnettet m.m. På den måde forstyrrer vi borgerne mindst muligt.

Se hvornår på hjemmesiden

•  Vi orienterer på www.frb-forsyning.dk/vigraver - og sætter selvfølgelig skilte op ved udgravningen
•  De berørte kunder får direkte besked via sms og opslag.
•  Projektet startede i 2015 og alle sektioner er klar i 2020 (forventet). 

Kort over sektioner

Klik for at se det i stor størrelse (pdf).

Overskrift: Download

Vi deler vandnettet op i sektioner frem til 2020.

Målet er endnu bedre forsyningssikkerhed og vandkvalitet.

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?