Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Vandforsyning til sprinkleranlæg

Skal du have etableret et sprinkleranlæg?

Overvejer du at få etableret et sprinkleranlæg eller en anden brandteknisk installation til din ejendom, så kan vi hjælpe dig med at få rammerne på plads, så anlægget bliver installeret korrekt fra starten.

Du skal være opmærksom på, hvad der står om brandtekniske installationer i vores leveringsbestemmelser for vand. Af leveringsbestemmelserne fremgår det bl.a., at installationen i udgangspunktet ikke må kobles direkte på vandledningsnettet og at der derfor skal etableres et reservoir. Hvor meget reservoiret skal kunne rumme, bestemmes ud fra de normer, der gælder for indretning af sprinkleranlæg.

Vores hovedfokus er at sikre, at brandhanerne fungerer i en brandsituation. Hvis et sprinkleranlæg ikke er sat ordentlig op,  tager det tryk fra nettet – og dermed fra brandhanerne. I værste fald kan det betyde, at, at en evt. brand ikke kan slukkes. Det er den væsentligste årsag til, at der skal installeres et reservoir ifm. en brandteknisk installation.

Vi anbefaler, at man indtænker fleksibilitet, når man får etableret en brandteknisk installation, bl.a. i forhold til trykændringer, som kan forekomme i forlængelse af Frederiksberg Forsynings løbende forbedringer af  ledningsnettet. 

Har du en brandteknisk installation, der ikke opfylder kravene

Ejer du en brandteknisk installation, der ikke opfylder kravene, så vil vi gerne tage dialogen med dig.

Det er en fordel at have taget stilling til spørgsmålene nedenfor, inden du kontakter os:

  • Er der ansøgt om den brandtekniske installation og givet godkendelse til det fra Frederiksberg Forsyning?
    Det har stor betydning for forsyningssikkerheden på Frederiksberg, at stikkene er koblet rigtigt op til vandnettet – og derfor skal vi godkende stikket, inden det etableres.
  • Hvornår er anlægget senest godkendt?
  • Hvornår er anlægget ikke godkendt (specifik dag og tidspunkt)?
  • Har du kendskab til noget, der kan have forårsaget problemerne?
  • Hvor gammel er stikledningen, der forsyner anlægget?

Kontakt os

Har du et eksisterende anlæg, som giver udfordringer, så kontakt os på

Skal du have et nyt sprinkleranlæg, kan du bestille sprinklerstik hos os via vores bestillingsformular 

Du kan bestille rensning af filter eller renovering af sprinklerstik via samme bestillingsformular

Se pdf af illustration af regler for sprinkleranlæg 

Du kan bestille sprinklerstik hos os via vores bestillingsformular 

Du kan bestille rensning af filter eller renovering af sprinklerstik via samme bestillingsformular

Se, hvad der står om brandtekniske installationer i leveringsbestemmelserne, afsnit 9

Se retningslinje om indretning af sprinkleranlæg (link er på vej)

Har du spørgsmål til  specifikationer for brandtekniske anlæg, kan du kontakte Frederiksberg Kommune

Har du spørgsmål eller vil du drøfte et anlæg, så kontakt Kundeservice

Email: service@frb-forsyning.dk

Tlf.: 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster