Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Overlad driften af fjernvarmeanlægget til os

- opnå komfort og spar tid og penge


For at opretholde en god komfort og en driftssikker varme- og varmtvandsforsyning skal et fjernvarmeanlæg tilses og justeres løbende.  Du kan slippe for dette arbejde ved at overlade driften af fjernvarmeanlægget til os.

En driftsaftale er i udgangspunktet en slags ”digital varmemester”. Via vores døgnbemandede kontrolrum påtager vi os at overvåge og drive din fjernvarmeunit. Via måleudstyr overvåges bl.a. temperatur og tryk, og vi modtager en alarm, hvis anlægget afviger fra normen. På den måde har vi mulighed for at regulere anlægget, inden der opstår problemer. 

Den digitale overvågning og regulering suppleres af vores team af serviceteknikere, der er klar til at rykke ud, hvis det bliver nødvendigt.

Vi passer anlægget

 • Vi monterer måleudstyr, som overvåger temperatur, tryk, energiforbrug og afkøling, og vi modtager en alarm, hvis anlægget afviger fra normen.
 • Vi overvåger og justerer anlægget online 24/7. 
 • Skulle der opstå driftsforstyrrelser, som vi ikke har registreret via vores overvågningssystemer, så kontaktes Frederiksberg Forsyning.
 • Er der fejl på fjernvarmeanlægget, går vi i gang med at udbedre hurtigst muligt og senest inden for 3 timer – døgnet rundt. 
 • Vi tilstræber 100 % oppetid, hvor vi leverer centralvarme og varmt brugsvand med korrekt temperatur og tryk.
 • Vi tilstræber lavest mulige energiforbrug, størst mulige effektivitet og bedst mulige komfort.
 • Vi står også til rådighed med rådgivning om bl.a. energibesparelser, indeklima og funktionalitet.

Pris


Abonnementet udgør 8.000 kr. årligt inkl. moms. 
For ejendomme på mere end 1.500 m2 koster det 50 øre pr. m2 opvarmet areal over 1.500 m2 plus abonnementspris.

Driftsaftalen betales kvartalsvis sammen med varmeregningen - i minimum 4 år.

Inden vi overtager driften af dit anlæg, skal du påregne eventuel udskiftning af defekte eller fejldimensionerede komponenter samt vandpåfyldning.


Fordele

 • Driftssikkerhed 
 • Reduceret risiko for bakterier mv. i brugsvand
 • Optimal energiudnyttelse 
 • Høj komfort
 • Grundig rådgivning
 • Optimal justering af anlæg
 • En faglig stærk samarbejdspartner.

På Frederiksberg dækker fjernvarme i dag 99% af varmebehovet.


Se video om driftsaftale (1 minut)

Almindelige betingelser for aftale om drift af fjernvarmeunit

Tegn et abonnement på en fjernvarmeunit - fordel udgiften over tid og overlad vedligehold til os

Fakta om anlæg og servicetjek

Tegn et serviceabonnement - så er dit anlæg i gode hænder

Vil du vide mere?

Er du interesseret, skal du blot kontakte os via e-mail service@frb-forsyning.dk eller tlf. 38 18 50 00.

Find os her

facebook twitter inster