Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Lavt tryk - og tilkalkning

Lavt tryk på vandet?

Hvis du har et lavt vandtryk, kan det skyldes kalkbelægning eller smågrus i vandhanens perlator / filter (det yderste stykke). Skru stykket forsigtigt af med en tang, fjern grus, og læg stykket i eddike i nogle timer. 

Hvis I har lavt tryk i hele ejendommen, kan det skyldes urenheder i vandmåleren. Vores måler- og installationsafdeling tilbyder at undersøge jeres vandmåler, og vi kan estimere vandtrykket ved din ejendom på baggrund af data fra vores ledningsnetsmodel mod beregning.  

I øjeblikket undersøger vi trykforholdene på ledningsnettet.
Hjælp os med at kortlægge eventuelle trykudfordringer.

Tilkalkning på grund af mange år med hårdt vand

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 8-12 dH, og det kategoriseres som middelhårdt. Vi har indtil november 2022 haft hårdt vand. Det har påvirket vandledningsnettet på Frederiksberg gennem mange år, og derfor er der udfordringer med tilkalkninger og tilstopninger - især på ledninger af ældre dato.

 


Et kik gennem et meget tilkalket vandrør.

Et eksempel fra en ejendom på kalk i et rør, der var med til at give et dårligt vandtryk.

Se kort film, der bl.a. viser hvordan du renser din perlator

 

Find os her

facebook twitter inster