search
arrow_drop_down_circle

Lavt tryk - og tilkalkning

Lavt tryk på vandet?

Hvis du har et lavt vandtryk, kan det skyldes kalkbelægning eller smågrus i vandhanens perlator / filter (det yderste stykke). Skru stykket forsigtigt af med en tang, fjern grus, og læg stykket i eddike i nogle timer. Se hvordan

Hvis I har lavt tryk i hele ejendommen, kan det skyldes urenheder i vandmåleren. Vores måler- og installationsafdeling tilbyder, at undersøge jeres vandmåler, og vi kan estimere vandtrykket ved din ejendom på baggrund af data fra vores ledningsnetsmodel mod beregning.  

I øjeblikket undersøger vi trykforholdene på ledningsnettet.
Giv os et praj - og hjælp os med at kortlægge omfanget

Tilkalkning

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 22-30 (odH), dvs. hårdt vand. Det høje indhold af kalk betyder, at der er større risiko for tilkalkninger og tilstopninger.

Det betyder også, at installationer skal afkalkes oftere - samt at sæbe til opvaske- og vaskemaskine skal doseres efter hårdt vand.

Se mere under hårdt vand


Et kik gennem et meget tilkalket vandrør.

Kalkaflejringer i ejendommens rør kan være årsag til et lavere vandtryk – ovenfor et eksempel på et rør i en Frederiksbergejendom, der indtil for nylig var med til at forringe vandtrykket.

 

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?