Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Nye eller ændrede installationer

Ændring af gasinstallationer

1.

Det kræver et autoriseret vvs-firma at ændre gasinstallationer.

2.

Drejer det sig om ombytning af gasmåler anmelder vvs-firmaet arbejdet til Sikkerhedsstyrelsen.
Vvs-firmaet skal altså ikke sende anmeldelsen til Frederiksberg Forsyning.

Alt andet vedrørende gasinstallationer skal også via Sikkerhedsstyrelsen: Sik.dk

3.

Hvis vi giver installationstilladelse, må vvs-firmaet udføre vvs-arbejdet med ombytning af måler.

4.

Når vvs-firmaet har udført arbejdet, færdigmelder vvs-firmaet arbejdet til Sikkerhedstyrelsen.

5.

Vi tjekker / syner installationen på vegne af Sikkerhedsstyrelsen.


Vores installationsafdeling kan - i et vist omfang - give råd om installation, fejlfinding, trykforhold m.m.
Er der også tale om hjælp til et gasstik / en gasledning? - så se her

Reparation

Kontakt en autoriseret vvs'er, hvis du skal have repareret installationerne. - tjek om firmaet er autoriseret

Tæret gasledning

Hvis din gasstikledning er så tæret, at den skal skiftes, kontakter vi dig hurtigst muligt per brev. Vi skal stå for renoveringen.

Ny gasmåler

Du kan få en lille måler, som kan gemmes i et skab. Og rørene kan fx gemmes i køkkensoklen. Måleren er gratis – du skal kun betale for monteringen, som skal udføres af en autoriseret vvs'er. Den nye måler skal kunne afmonteres, uden at de andre elementer, fx skabe eller vægge, skal skilles ad.

Gassens vej

Gassen hentes op fra undergrunden. Den bliver primært produceret på det lille, moderne Kløvermarken Gasværk på Amager, men også på et mindre anlæg ved Svanemøllen. Biogassen produceres i forbindelse med spildevandsbehandlingen på Renseanlæg Lynetten.

Hovedledningen ligger typisk i vejen - og din ejendom får gas via en stikledning fra hovedledningen. Stikledningen går gennem kældervæg til hovedhane, hvor du kan lukke og åbne for gassen. Fra kælderen går en fællesledning til hver lejlighed, hvor der sidder en gasmåler og en målerhane. På hanen kan du lukke og åbne for gassen. Der er også en prøvestuds, hvor vi måler tætheden.


Lukning (fraskæring)

Hvis ingen i ejendommen længere bruger gas, og I ikke vil beholde den sidste måler, skal gasstikket til ejendommen skæres fra - sådan gør du
 

Primofit-koblinger er ikke tilladte

  • Vvs'ere må ikke længere bruge Primofit-koblinger på lodrette gasledninger i København og på Frederiksberg på grund af problemer med utætheder.
  • Som hovedregel er det heller ikke tilladt at bruge Primofit-koblinger ved overgang fra eksisterende til ny ledning, men det kan accepteres i særlige tilfælde - efter forudgående aftale med os.

Ved gasudslip: kontakt vagten på 38 18 50 00
- kan kontaktes døgnet rundt

For vvs'ere: Anmeld arbejdet

Vores ansvar og jeres ansvar

Hovedledningen i vejen er vores ansvar. Stikledningen er ejers ansvar. Der er kun os, der må arbejde på stikledningen til og med hovedhanen i kælderen. Vi ejer måleren samt måler-tee og gashane.

Hvis vi bliver kaldt ud til en fejl på dine anlæg eller rør:
Priser på vagtudkald
Hvem gør hvad?
Tegning med ansvar

Find os her

facebook twitter inster