Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Vandet på Frederiksberg er hårdt

Vandet på Frederiksberg har en hårdhedsgrad på 22-30 (odH), dvs. det er hårdt vand. Hårdhedsgraden er et udtryk for, hvor meget kalk, der er i vandet. 

Blødt vand på vej

 - se mere om blødt vand her

Vandets vej

Vandet pumpes op fra undergrunden, filtreres på vandværket og sendes derefter via store hovedledninger i vejene til dig.

Der er monteret en vandmåler, hvor vandrøret kommer ind i bygningen.

Efter vandmåleren deler installationen sig i to rør (strenge); en til det kolde vand til ejendommens vandhaner, brusere, toiletter m.m (tappesteder) og en til ejendommens varmtvandsanlæg.
Før det kolde vand ankommer til varmtvandsbeholderen, sidder en kontraventil for at undgå, at vandet løber tilbage (tilbageløb) - for at minimere risikoen for at resten af nettet bliver forurenet.

Vores ansvar og dit ansvar

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde jordledningen, der går fra måleren og ud til stophanen.
Vi udfører vedligeholdelse af stikledningen, der går fra distributionsledningen til og med stophanen i fortov såvel som stophanen. Vi udskifter typisk stikledninger og stophane, når vi renoverer distributionsledninger.
Du som ejer betaler for vedligeholdelse, reperationer og renovering af stikledning og stophane.
Stophanen skal også være let at komme til. Undgå venligst at plante hæk eller lignende med store rødder lige over stophanen.
Vi ejer vandmåleren, og den bliver løbende udskiftet, så dit vandforbrug bliver afregnet korrekt.
Tegning med ansvar (pdf)
Hvem gør hvad? 
Leveringsbestemmelser for vand
Hvis vi skal renovere din stikledning akut

Hvis vi bliver kaldt ud til en fejl på dine anlæg eller rør - se priser på vagtudkald

Aflæs vandmåleren

Vandmåleren befinder sig som regel i ejendommens kælder. Der er ingen decimaler på måleren.
Vandmålerne bliver snart fjernaflæst, og du kan følge forbruget m.m. i Selvbetjening

Find os her

facebook twitter inster