Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Renovering af stikledninger

Tærede vandstik giver risiko for vandskader på ejendommen og et uhensigtsmæssigt vandspild, der både påvirker jeres vandregning og miljøet negativt, derfor skal beskadigede ledninger renoveres.

Stikledningerne, der gå fra distributionsledningen ude i vejen og ind til ejendommens stophane, samt fra stophane og ind til ejendommen (jordledning) tilhører ejendommens ejer, og det er derfor også ejers pligt at vedligeholde dem, inklusive gerne årligt at motionere stophanen. Se evt. bestil nyt vandstik

Er der tale om akut brud på vandstik se Akut renovering af vandstik

Når vi som forsyning renoverer distributionsledninger, inspicerer vi samtidig de stikledninger, der er tilknyttet. Vurderer vi, at en stikledning skal renoveres eller udskiftes, orienterer vi stikledningens ejer og udfører arbejdet. Ifølge leveringsbestemmelserne skal Frederiksberg Forsyning udføre arbejde på stikledning og stophane, mens arbejde på jordledning kan udføres af en VVS'er. Når arbejdet er udført, sendes regningen til ejendommens ejer. Ejer faktureres i henhold til gældende priser.

Derfor skal forsyningen udføre arbejdet

Ifølge leveringsbestemmelserne skal Frederiksberg Forsyning udføre alt nødvendigt arbejde på disse ledninger.

Frederiksberg Forsyning har mange års erfaring med drift af ledningsnettet og det udførte arbejde har en høj standard.

Når vi renoverer stikledninger, handler vi i vores kunders interesse – for at opretholde den høje forsyningssikkerhed og for at hindre unødigt vandspild.

 

 

Hvad synes du om denne side?