Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Hvad er mit ansvar?

Vores og dit ansvar

Der skelnes mellem offentlig og privat kloak.

Frederiksberg Forsyning har ansvaret for hovedledningen / hovedkloakkerne – de store ”motorveje”, som primært ligger under vejen. Desuden har vi en række underjordiske bassiner, der forsinker regnvandet. Frederiksberg har et af de bedste offentlige hovedkloaksystemer i Danmark. Stikledningerne indtil grundejerens afløbssystem ejer vi, men du som grundejer har ansvar for vedligeholdelsen.

Frederiksberg Kommune har ansvaret for riste og brønde i vejkanten samt stikledninger (rør) fra vejkant ud til hovedkloakken - det gælder de offentlige veje. På de private veje har grundejerforeningen eller de enkelte husejere ansvaret.

Den enkelte grundejer har som hovedregel ansvaret for at vedligeholde stikledningen (rør) på egen matrikel, herunder forstoppelse m.m. Ejer har ofte også egne ledninger og brønde i fortovet eller på egen matrikel.

Se illustration over, hvordan privat og offentligt ansvar kan være fordelt og et eksempel, hvor matrikelskellet ligger før brønden - set fra vej - på side 6-7 (pdf) 

Oversigten findes også i leveringsbestemmelserne (betalingsvedtægten).

Find os her

facebook twitter inster