Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

 

Grøn fjernvarme - en forudsætning for grøn omstilling
Vores kunder går op i klimaet – ligesom vi selv gør. I 2020 fik Danmark sin første klimalov med ambitiøse mål om at reducere udledning af CO2. På Frederiksberg er ambitionsniveauet rigtig højt, idet målet er, at byen skal være 100% CO2 -neutral i 2030. Frederiksberg Forsyning er med grøn fjernvarme en forudsætning for succes. Vi modtager fjernvarmen fra CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab), og arbejder sammen med dem løbende på at få de store kraftvarmeværker omstillet til en mere miljøvenlig produktion. I dag er mindst 85% af fjernvarmen på Frederiksberg CO2-neutral dvs. baseret på fossilfrie brændsler som fx træpiller, halmpiller eller affald. 

God energi er grøn energi
God energi er lig med grøn energi. Fjernvarmen er en af de mest miljøvenlige varmekilder. Den er en kernekomponent i at lykkes med den grønne omstilling, fordi den er flexibel og hele tiden kan produceres ud fra de grønnest tilgængelige brændsler, som fx sol, vind og biobrændsel. Mere end 99% af boligerne på Frederiksberg har i dag fjernvarme - og det gør det muligt for os at nå de ambitiøse mål. Jo flere vi er sammen om varmen, desto stærkere står vi også over for klimakrisen - selvom den billigste og mest miljøvenlige energi stadig er den, vi ikke bruger, så spar på varmen!

 

Egenproduceret fjernvarme 
Frederiksberg Forsyning er i fuld gang med at færdigetablerer et stort varmepumpeanlæg i byens nye blødgøringsvandværk. Her trækkes energi ud af drikkevandet ved at nedkøle det et par grader. Fire store varmepumper samt en varmeveksler sørger for at sende varmen videre til fjernvarmesystemet. Varmepumpeanlægget forventes at producere godt 25 GWh varme om året, og det svarer til knap 4 % af det samlede varmeforbrug på Frederiksberg. Vi erstatter fjernvarme fra biomassefyrede kraftvarmeværker med lokalt produceret varme og er på den måde med til at reducere CO2-aftrykket og mindske afhængigheden af biomasse. 

Grøn drift, grønne anlægsarbejder
Vi arbejder løbende på at mindske energiforbruget i fjernvarmenettet, bl.a. ved at koble et online-værktøj på ledningsnettet, der hjælper os med at sænke fremløbstemperaturen og dermed energiforbruget på baggrund af bl.a. forbrugs- og vejrprognoser. Vi har miljøfokus indarbejdet i udbudsprocesser og stiller fremover endnu højere krav til vores entreprenører og leverandører om at levere mere bæredygtige ydelser og materialer. Eksempelvis grønne fjernvarmerør med kapper af 100% genbrugsmateriale, foreløbig anvendt på Duevej, eller isoleringsmateriale, der består af upcyclet glas i stedet for sand, så vi kan reducere varmetabet på fjernvarmeledningerne ekstra meget, foreløbig anvendt på Hoffmeyersvej. Jo større reduktion i CO2 og energiforbrug, desto bedre for miljø og økonomi.

God energi er grøn energi, der fungerer!
Selv fjernvarmeanlæg har brug for at blive passet og plejet for at levere grøn og billig varme til dig og fastholde den høje komfort, fjernvarmen er kendt for. Somme tider vil du gerne bruge din energi på andet end at servicere dit fjernvarmeanlæg - og derfor har vi skræddersyet tre gode løsninger til dig, der gerne vil slippe for bøvlet - vi kalder dem:

Fjernvarmeeftersyn - Dit anlæg serviceres én gang årlig af vores servicemontør.

Abonnement på unit - Vi leverer, installerer og servicerer et nyt moderne anlæg hos dig.

Driftsaftale -  En slags "digital varmemester", hvor vi via vores døgnbemandede kontrolrum overvåger og driver dit anlæg.


Se video (1 minut)

Links til dig

Foto: Varmeværket fra 1971, med den 125 m høje skorsten

Find os her

facebook twitter inster