Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Typiske kloakproblemer: Dårlig lugt

Heldigvis er der sjældent problemer med kloaksystemet, men når det sker... 

Årsager til dårlig lugt kan være:

Afløbet / vandlåsen er stoppet til

Rens vandlåsen med hænderne uden at bruge kemikalier
- se Mit afløb er stoppet

Vandlåsen er tom 

Hvis afløbet bruges sjældent, kan vandlåse tørre ud: Hæld vand på igen.
Eller hvis en faldstamme er blevet for snæver på grund af aflejringer, så kan vandlåsen suges tom. Det kan være nødvendigt at få renset faldstammen. 

Installationer er utætte

De typiske problemer er her: En tæret faldstamme, en utæt samling mellem toilet og afgangsrør, en utæt samling af vandlåsen i gulvafløb og afgangsrør, manglende blændstykker ved vandlåsen i et gulvafløb, som ikke bruges - eller manglende tætningsring mellem vandlåsens yderdele og den udtagelige indsats.


To eksempler på vandlåse.
Har du haft oversvømmelse?

Find os her

facebook twitter inster