Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Fakta om varme

Varmens vej

  1. Fjernvarme produceres på kraftvarmeværker.
  2. Så leverer CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab) varmen til seks vekslerstationer på Frederiksberg. 
  3. Så sender vi varmen til dig.

Temperaturen er ved ankomsten mellem 70° C og 100° C - det afhænger af årstiden. 

Vores ansvar og dit ansvar

Vi har ansvaret for hovedledning og stikledninger frem til hovedafspærringsventilerne. Og vi ejer varmemåleren. Vi betaler for reparation og vedligehold af vores komponenter.

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde fjernvarmeanlægget og de andre installationer. Og det skal være nemt for os at komme til installationerne.

Du betaler selv for reparation og vedligehold af dine egne komponenter – også selvom arbejdet udføres af os.
Hvis vi bliver kaldt ud til en fejl på dine anlæg eller rør:
Priser på vagtudkald
Tegning med ansvar (pdf)

Du kan faktisk selv aflæse din varmemåler

Vi fjernaflæser din varmemåler hver måned, så det letteste for dig er at se forbrug og afkøling i Selvbetjening. 

Hvis du selv vil aflæse måleren - fx hver dag - er her vejledninger (pdf) til de almindeligste varmemålere:

Kamstrup Multical III 
Kamstrup Multical 66 
Kamstrup Multical 601 og 602 

Varmemålere bliver løbende bedre, og vi stræber efter at have de bedste og mest præcise målere.
Vi tester løbende og holder øje med kvaliteten. Så du kan være sikker på, at du betaler for det, som du rent faktisk bruger.

Vandet i vandhanen

Det varme vand til vandhane og bruser i dit køkken og badeværelse (brugsvand) løber i et andet system. Det er drikkevand, som bliver varmet op af dit varmeanlæg.

Har du problemer med dit anlæg, så ring til os på tlf. 38 18 50 00 eller skriv til os på service@frb-forsyning.dk

Find os her

facebook twitter inster