Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Akut renovering af stikledninger

Ud over risikoen for vandskader på ejendommen giver en skade på vandrørene et uhensigtsmæssigt vandspild, der både påvirker jeres vandregning og miljøet negativt.

Derfor skal vandskaden stoppes så hurtigt som muligt og den beskadigede ledning renoveres.

Stikledningerne, der gå fra distributionsledningen ude i vejen og ind til ejendommens stophane, tilhører ejendommens ejer.

Det gør vi, når der er brud på stikledning

- det rør, der går fra distributionsledning i vejen til stophane ved matrikelskel

  • Er der tale om et brud på en ejendoms stikledning, lukker vi for vandet og derefter enten udskifter vi stikledningen og eventuelt stophanen eller renoverer stikledningen med en bandage.
  • Vi vurderer, hvor omfattende renoveringen skal være, når vi har undersøgt ledningens tilstand og bruddets omfang.
  • Vi orienterer stikledningens ejer så hurtigt som muligt for at orientere om renoveringens omfang.
  • Stikledningen og stophanen ejes af ejendommen, og derfor skal ejer betale renoveringen.
  • Ifølge leveringsbestemmelserne skal Frederiksberg Forsyning udføre dette arbejde.
  • Vi sender efterfølgende en regning for det udførte arbejde til ejendommens ejer.
  • Ejer faktureres i henhold til gældende priser.

Derfor skal forsyningen udføre arbejdet

Ifølge leveringsbestemmelserne skal Frederiksberg Forsyning udføre alt nødvendigt arbejde på disse ledninger.

Frederiksberg Forsyning har mange års erfaring med drift af ledningsnettet og det udførte arbejde har en høj standard.

Når vi renoverer stikledninger, handler vi i vores kunders interesse – for at opretholde den høje forsyningssikkerhed og for at hindre unødigt vandspild.