Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Flere vandpriser pr. 1. januar 2022

Abonnement på vandmålere


Størrelsen på måleren

Pr. kvartal
ekskl. moms

Pr. kvartal
inkl. moms

5  m³ måler

74,00 kr.

92,50 kr.

7 eller 10 -

115,00 kr.

143,75 kr.

20 -

231,00 kr.

288,75 kr.

30 -

348,00 kr.

435,00 kr.

50 -

579,00 kr.

723,75 kr.

80 -

927,00 kr.

1.158,75 kr.

100 -

1.158,00 kr.

1.447,50 kr.

150 -

1.738,00 kr.

2.172,50 kr.

200 -

2.318,00 kr.

2.897,50 kr.

300 -

3.475,00 kr.

4343,75 kr. 

600 -

6.950,00 kr.

8.687,50 kr.

Abonnement på sprinkleranlæg

Store sprinkleranlæg til brandslukning.


Antal sprinklere

Pr. kvartal
ekskl. moms

Pr. kvartal
inkl. moms

Under 100 sprinklere

231,00 kr.

288,75 kr.

100 - 999 sprinklere

579,00 kr.

723,75 kr.

Over 1.000 sprinklere

1.158,00 kr.

1.447,50 kr.

Se mere om nyt vandstik 

Bestil vandstik

   

Se mere om sprinkleranlæg

   

 

Priser pr. 1. januar 2022: Etablering eller udskiftning af vand-stikledninger (vandrør) 

Akut renovering af stikledninger - læs mere

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

40-63 mm stikledning, tilslutning til hovedledning vha. anboring til og med stophane

41.100 kr.

51.375 kr.

40-63 mm stikledning, tilslutning til hovedledning vha. anboring, hvis ført gennem mur

46.500 kr.

58.125 kr.

Ved større ledninger er der tilslutning til hovedledning vha. tee (T-stykke):

75-90 mm stikledning - til og med stophane

54.000 kr.

67.500 kr.

75-90 mm stikledning - hvis ført gennem mur 

61.100 kr.

76.375 kr.

110-200 mm stikledning - til og med stophane

efter aftale

efter aftale

110-200 mm stikledning - hvis ført gennem mur 

efter aftale

efter aftale

Udskiftning af stikledning fra hovedledning til og med stophane i forbindelse med renovering af vandledninger i vejen

32.300,00 kr.

40.375,00 kr.

     

Skift af stophane

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

40-63 mm stophane inkl. materialer til tilslutning

20.400 kr.

25.500 kr.

75-90 mm stophane inkl. materialer til tilslutning

25.000 kr.

31.250 kr.

110-125 mm stophane inkl. materialer til tilslutning

27.000 kr.

33.750 kr.

160-200 mm stophane inkl. materialer til tilslutning

37.200 kr.

46.500 kr.

Reparation med bandagemuffe

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

40-90 mm bandagemuffe inkl. materialer

18.400 kr.

23.000 kr.

110-200 mm bandagemuffe inkl. materialer

19.400 kr.

24.250 kr.

Fraskæring

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fraskæring af gammel stikledning ved hovedledning

10.800 kr.

13.500 kr.

Fraskæring som ovenstående, samtidig med etablering af ny stikledning

5.600 kr.

7.000 kr.

Se mere om nyt vandstik 

Priser pr. 1. januar 2022: Stikledninger til sprinkleranlæg

Efter aftale. Oven i prisen kommer udgiften til vandrør fra skellet ind til ejendommen - vi giver typisk et tilbud.

 

Priser pr. 1. januar 2021: Aftapning fra brandhane eller vandstik - midlertidig vandforsyning

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Administration - inkl. beregning

1.465,00 kr.

1.831,25 kr.

2x2 timer teknisk medarbejder - opsætning, afprøvning og nedtagning

1.800,00 kr.

2.250,00 kr.

Leje af målerkasse med tilbageløbssikring - pr. påbegyndt uge

375,00 kr.

468,75 kr.

Vandforbrug - pr. m3 vand

34,85 kr.

43,56 kr.

Se mere om aftapning fra brandhane eller vandstik / midlertidig vandforsyning

Tilslutningsbidrag

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Tilslutningsbidrag til kloak for en boligenhed

49.700,00 kr.

62.125,00 kr.

Tilslutningsbidrag til kloak pr. påbegyndt 800 m2

grundareal for en erhvervsejendom

49.700,00 kr.

62.125,00 kr.

Genbrug af regnvand til toiletskyl eller tøjvask

Der installeres en ekstra måler. Den måler hvor meget regnvand, der ledes i kloakken.

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Vandafledningsafgift pr.  m³

0,00 kr.

0,00 kr.

Målerleje pr. år

80,00 kr.

100,00 kr.

Hvis du afleder 100% af regnvandet på din grund i stedet for i kloakken, kan du få betalt dele af tilslutningsbidraget tilbage. Se mere om penge tilbage for dit regnvand