Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Typiske problemer med radiator eller varmeanlæg

Der er ikke varme i radiatoren

Problemer med anlægget

Det kán være vanskeligt for den enkelte varmemester, vicevært eller vvs-installatør at finde årsagen.

Vi anbefaler derfor, at du bruger vores fjernvarmeeftersyn (serviceabonnement).
Her er en liste over typiske problemer, som vores serviceingeniører oplever:

Problem

Mulige årsager

En radiator er varm, mens en anden kun er lunken, eller halvdelen af radiatoren er kold (skæv varmefordeling)

Der mangler strengreguleringsventiler.
Ekspansionsbeholderen er defekt.
Der mangler vand på anlægget.

Der er ikke nok varme på radiatorerne (dårlig varmeafgivelse)

Stiften sidder fast på ventilen på radiatoren.
Pumpen virker ikke.
Varmeveksleren er snavset.
Snavssamleren er stoppet til.
Pumpen er slidt eller defekt.
Automatikken skal justeres.
Stiften sidder fast på reguleringsventilen til varmeveksleren.

Der er luft i radiatorerne

Ekspansionsbeholderen er defekt.

Der er støj i radiatorerne

Cirkulationspumpen er for stor.
Der er luft i radiatorerne, som kan skyldes defekt ekspansionsbeholder.
Der er for meget power på pumpen.

Rørerne eller varmtvandsbeholderen er kalket til

Temperaturen på det varme vand, der sendes til fx bruser og vandhaner (brugsvand), er for høj - dvs. over 57 °C. Anbefalet: 50-55 °C.

Fjernvarmevandet bliver ikke afkølet godt nok inden det bliver sendt retur til varmeværket (dårlig afkøling)

Reguleringsventilerne er defekte.
Hedefladerne er snavsede.
Der mangler termostatventiler.
Der er for få eller for små radiatorer.
Der mangler vand på anlægget.

Der er ikke varmt vand i fx brusere og vandhaner (brugsvand) om sommeren

Returtemperatur-begrænseren er indstillet forkert.
Centralvarmeanlægget er lukket forkert ned - fx skal der både slukkes for pumpe og lukkes for sommerventil.
Stiften sidder fast på reguleringsventilen til varmtvandsbeholderen.

   


Problemerne giver dig mange ulemper

  • Fjernvarmevandet bliver ikke afkølet nok, inden det sendes retur = ekstraafgift for dårlig afkøling
  • Dårlig udnyttelse af anlægget = høj varmeregning + udskiftning af dele på anlægget
  • Der er ikke varme nok på alle radiatorer = du fryser
  • Radiatorerne larmer

Vi anbefaler

Optimer anlæg

Optimer anlæg

Hvis installationerne skal repareres

Kontakt en vvs'er.

 


Varmtvandsbeholder i boligforening
Foto: Cirkulationssparepumpe
Sparepumpe

Find os her

facebook twitter inster