Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Vedligehold installationerne

Du hjælper både miljøet - og din bankkonto

Vand er en dyrebar ressource - det er vigtigt, at alle er med til at spare på det.
God vedligeholdelse er også = færre vandskader.

Varmtvandsbeholderen

Beholderen sidder typisk i kælderen, og størrelsen skal passe til dit forbrug af varmt vand - er den for stor, bruger du for meget energi til opvarmningen. Hvis du bor i en boligforening, kan det betale sig at få udslammet beholderen regelmæssigt og undgå dyre reperationer.

Bimålere i lejligheder

Det er muligt at installere bimålere i de enkelte lejligheder i en ejendom. Hver lejlighed vil kræve typisk 4-6 målere for at dække køkken og bad - samt varmt og koldt vand. Installationen er som regel først tjent ind efter 5-10 år. Bimålere skal også skiftes regelmæssigt for at sikre korrekt måling. Bimålere kan dog hjælpe beboerne til at spare på vandet - og dermed hjælpe miljøet. Momsfradrag for virksomheder kan også være en årsag.

Prisen for en enkelt bimåler er 300-400 kr. inkl. moms, - og inkl. montering ca. 1.200 kr. inkl. moms.

Ejeren af boligen bestiller bimåleren hos en autoriseret VVS'er. Ejeren ejer, vedligeholder og aflæser også selv bimåleren. Se mere i "Bekendtgørelse om individuel måling" her hos retsinformation.dk og i vores leveringsbestemmelser for vand

Ejendommen afregner stadig forbruget med os via vandmåleren i kælderen.

Brandhaner

Ejendommens ejer er ansvarlig for, at hæk eller andre planter ikke dækker for brandhanerne. Brandvæsenet skal altid kunne komme til en brandhane.


Varmtvandsbeholder i boligforening

Foto: Bimåler
Bimåler

Vandalarmer

Find os her

facebook twitter inster