Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Gebyrer

Pr. 1. januar 2024

Ekskl. moms

Inkl. moms

* 1., 2. og 3. rykkerbrev om manglende betaling, pr. stk.
Efter det 3. rykkerbrev overgår regningen til inkasso, og der bliver lukket for din energiforsyning

100,00 kr.

(momsfri)

* Oprettelse af betalingsaftale

100,00 kr.

(momsfri)

Brev med påmindelse om manglende aflæsning (bygas)

65,00 kr.

81,25 kr.

Regninger på papir (mail og e-Boks er gratis)

25,00 kr.

(momsfri)

 Ekstra kopi af regning på bestilling
- på mail eller papir

35,00 kr.

43,75 kr.

Ændring af regning - efter for sen aflæsning

50,00 kr.

62,50 kr.

Vi aflæser ekstraordinært, hvis kunden:

- bestiller en aflæsning

270,00 kr.

337,50 kr.

- har glemt at aflæse og har fået påmindelse

270,00 kr. 337,50 kr.

- er flyttet uden at oplyse ny adresse eller info om ny kunde

300,00 kr. 375,00 kr.

Inkassation og lukning

 

 

Inkassation eller lukning - vores pris

375,00 kr.

(momsfri)

Forberedelse (berammelse) af foged

180,00 kr.

(momsfri)

Gebyr til fogedretten

330,00 kr.

(momsfri)

Evt. gebyr til låsesmed

750,00 kr.

(momsfri)

Oplukning efter afbrydelse pga. manglende betaling (restance)
- i normal arbejdstid

375,00 kr.

468,75 kr.

Oplukning af vandforsyning - efter afbrydelse ved risiko for vandspild eller forurening

1.400,00 kr.

1.750,00 kr.

Måler og installationer

 

 

Tilslutning af måler - med 2 dages varsel

Gratis

Gratis

Tilslutning af måler - med mindre end 2 dages varsel, pr. måler

180,00 kr.

225,00 kr.

Forgæves besøg

350,00 kr.

437,50 kr.

Ødelagt eller bortkommen måler

2.500,00 kr.

3.125,00 kr.

Undersøgelse af måler - ønsket af kunde. Skal betales, hvis fejlvisningen er mindre end angivet i vores leveringsbestemmelser

1.945,00 kr.

2.431,25 kr.

Ekstra syn af installationer (omsyn), hvis vvs'er har lavet fejl på installationer. Beløbet opkræves hos vvs-firmaet

475,00 kr.

593,75 kr.

Kun gas: Pris for nedtagning af gasmåler

   

Tyveri

 

 

Tyveri af gas eller vand anmeldes til politiet. Kunden skal betale gebyret + får en faktura på et skønnet forbrug

800,00 kr.

1.000,00 kr.

Tyveri: Fremmøde i retten pr. time

800,00 kr.

1.000,00 kr.

* Hvis du betaler for sent, beregner vi renter svarende til Danmarks Nationalbanks udlånsrente med et tillæg på 8 %.
Renten beregnes fra den 1. i den måned, regningen forfalder.

Priser på vagtudkald

Pr. 1. januar 2024

Inkl. moms

Mandag - fredag kl. 07 - 15 (normal arbejdstid)
Gebyr for vagtudkald   
Timeløn til arbejdsleder, pr. påbegyndt time
Plus timeløn til tekniker, pr. påbegyndt time
Plus servicebil, pr. påbegyndt time

1.200,00 kr.
1.017,50 kr.
750,00 kr.
68,75 kr.

Mandag - torsdag kl. 15 - 07 (aften og nat)
Gebyr for vagtudkald aften / nat
Timeløn til arbejdsleder, pr. påbegyndt time
Plus timeløn til tekniker, pr. påbegyndt time
Plus servicebil, pr. påbegyndt time

1.722,50 kr.
2.035,00 kr.
1.500,00 kr.
68,75 kr.

Fredag kl. 15 - mandag kl. 07 (weekend)
Gebyr for vagtudkald weekend aften / nat
Timeløn til arbejdsleder, pr. påbegyndt time
Plus timeløn til tekniker, pr. påbegyndt time
Plus servicebil, pr. påbegyndt time

2.870,00 kr.
2.035,00 kr.
1.500,00 kr.
68,75 kr.

Hvornår skal du betale for vagtudkald?

  • Et vagtudkald er, når vi kører ud for at undersøge et akut opstået problem med svigtende forsyning.
  • Hvis vi - kunde og forsyning - bliver enige om, at vi akut skal tage af sted for at undersøge en ejendoms installationer, herunder vandstikledninger, skal kunden betale Frederiksberg Forsynings faktiske omkostninger i den forbindelse.
  • Tilkaldes Frederiksberg Forsyning for at se på eksterne installationer, bliver ejer som minimum opkrævet et basisgebyr og betaling for 1 tekniker-time, samt 1 time for servicebil i henhold til faktiske udgifter.
  • Akut opstået forsyningssvigt skyldes ofte en fejl i ejendommens installationer - fx et ledningsbrud, en lukket ventil på en vandledning eller en fejl på jeres varmeanlæg.
  • Vær opmærksom på, at vi renoverer et akut brud på kundens vandstikledning hurtigst muligt af hensyn til forsyningssikkerheden. Læs mere
  • Det er en god ide at kontakte jeres varmemester, ejer eller bestyrelse, inden du tilkalder Frederiksberg Forsyning.

Dit og vores ansvar

Fjernvarme
Vand
Gas
Kloak

Jeg vil kontakte døgnvagten