Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Kloakkerne er i top på Frederiksberg 

Spildevandet bliver renset grundigt - og slammet producerer energi

Mængden af kloakvand falder, da vores vandforbrug falder. Til gengæld stiger mængden af regnvand en smule fx på grund af flere huse og p-pladser samt klimaforandringer. På grund af klimaforandringer kommer der nu mere regnvand på én gang ved skybrud.

Spildevandet på Frederiksberg ender på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen, hvor det bl.a. bliver renset for fosfor og kvælstof, så vandet kan ledes tilbage i havet / til naturen. Desuden brændes slam af, som så producerer store mængder fjernvarme, biogas og el. 

Renovering af kloakker

Hvis de store hovedkloakker stopper til:

  • Så begynder vi arbejdet inden for et døgn.
  • Vi renoverer typisk uden, at vi graver vejen op.
  • Det støjer ikke og tager ikke lang tid.

Beboere og trafikanter bliver altså generet minimalt - se mere om smart strømpeforing

Dit ansvar

Ansvaret for stikledningerne ind til ejendommene er stadig den enkelte grundejers.