Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Kloakkerne er i top på Frederiksberg 

Spildevandet bliver renset grundigt - og slammet producerer energi

Mængden af kloakvand falder, da vores vandforbrug falder. Til gengæld stiger mængden af regnvand en smule fx på grund af flere huse og p-pladser.

Spildevandet på Frederiksberg ender på Renseanlæg Lynetten og Renseanlæg Damhusåen, hvor det bl.a. bliver renset for fosfor og kvælstof, så vandet kan ledes tilbage i havet / til naturen. Desuden brændes slam af, som så producerer store mængder fjernvarme, biogas og el. 

Renovering af kloakker

Hvis de store hovedkloakker stopper til:

  • Så begynder vi arbejdet inden for et døgn.
  • Vi renoverer typisk uden, at vi graver vejen op.
  • Det støjer ikke og tager ikke lang tid.

Beboere og trafikanter bliver altså generet minimalt - se mere om smart strømpeforing

Dit ansvar

Ansvaret for stikledningerne ind til ejendommene er stadig den enkelte grundejers.