Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Flere varmepriser pr. 1. januar 2024

Fjernvarmeeftersyn (serviceabonnement)

Pr. 1. januar 2024: Årligt

Inkl. moms

For en- og tofamilieshuse

1.530 kr.

For ejendomme op til 1.500 m²

2.130,00 kr.

For ejendomme større end 1.500 m²

Efter tilbud

Hvis ekstra udkald af serviceingeniør:
Pr. påbegyndt ½ arbejdstime. Timepris:

721,25 kr.

Hvis ekstra udkald: Plus tillæg for servicebil. Timepris:

68,75 kr.

Mere om eftersynet

Pris for dårlig afkøling

   

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dårlig afkøling pr. °C pr. MWh

4,25 kr.

5,31 kr.

Returtemperaturen må højst være 50°.

 

 
Undgå dårlig afkøling    

Udslamning af varmtvandsbeholder

   

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Prisen for 12 besøg (et pr. mdr.) inkl. kørsel

6.684,00 kr.

8.355,00 kr.

Sommerlukning og vinteråbning

   
 

Ekskl. moms

Inkl. moms

I alt for to besøg, et om sommeren og et om vinteren

564,00 kr.

705,00 kr.

Abonnementspris for fjernvarmeanlæg (unit)

Pris pr. år

Ekskl. moms

Inkl. moms

1 - 25 kW anlæg - op til 250 m²

4.160,00 kr.

5.200,00 kr.

26 - 40 kW anlæg - op til 400 m²

6.240,00 kr.

7.800,00 kr.

41 - 80 kW anlæg - op til 800 m²

8.640,00 kr.

10.800,00 kr.

Er ejendommen større end 800 m², beregner vi en pris.

 

Mere om abonnement på unit

 

 

 

Nye kunder betaler et engangsbeløb for tilslutning

Tilslutningsafgiften for det første fjernvarmestik til en matrikel er 8.500 kr. inkl. moms samt et tillæg på 2,69 kr. pr. m2. Prisen gælder for de første 10 meter dobbeltrør på matriklen. Betaling for stik ud over 10 m fastsættes i de enkelte tilfælde. I særlige tilfælde, fx industribygninger, kirker, sportshaller m.m., beregnes afgiften på baggrund af det faktiske forbrug, som derefter ”omregnes” til et areal.
Sådan får du lagt fjernvarme ind

Ved omlægning af nuværende fjernvarmestik

Nedlukning og genåbning: 14.375 kr. inkl. moms. (11.500 kr. ekskl. moms)

Hertil kommer de faktiske omkostninger til øvrige arbejde og materialer i forbindelse med opgaven. Kontakt os for at få en overslagspris.

Afgifter til staten

Afgifterne er en del af varmeprisen. Kr. ekskl. moms.

1. halvår 2023
- kan ses senest 1. nov. i året

2. halvår 2023
- kan ses senest 1. maj året efter

2023 - samlet 

1. halvår 2024
- kan ses senest 1. nov. i året

Energiafgift

 

16,48 

0,19

9,37

-

CO2-afgift

3,23

0,12

1,87

-

Svovlafgift

0,08

0,28

0,17

-

NOx-afgift

0,61

0,29

0,47

-

Affaldsvarmeafgift

25,77

20,26 

23,37

-

Afgifter el - eget forbrug på kraftvarmeværker

0,08

0,08

0,08

-

Afgifter i alt

46,25

21,22

35,32

-