search
arrow_drop_down_circle

Flere varmepriser pr. 1. januar 2020

Fjernvarmeeftersyn (serviceabonnement)

Pr. 1. januar 2020: Priser pr. år

Inkl. moms

For en- og tofamilieshuse

1.277,50 kr.

For ejendomme op til 1.500 m²

1.781,25 kr.

For ejendomme større end 1.500 m²

Efter tilbud

Hvis ekstra udkald af serviceingeniør:
Pr. påbegyndt ½ arbejdstime. Timepris:

721,25 kr.

Hvis ekstra udkald: Plus tillæg for servicebil. Timepris:

68,75 kr.

Mere om eftersynet

Pris for dårlig afkøling

   

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Dårlig afkøling pr. °C pr. MWh

4,25 kr.

5,31 kr.

Returtemperaturen må højst være 50°.

 

 
Undgå dårlig afkøling    

Udslamning af varmtvandsbeholder

   

 

Ekskl. moms

Inkl. moms

Prisen for 12 besøg (et pr. mdr.) inkl. kørsel

5.588,00 kr.

6.985 kr.

Sommerlukning og vinteråbning

   
 

Ekskl. moms

Inkl. moms

I alt for to besøg, et om sommeren og et om vinteren

472,00 kr.

590,00 kr.

Abonnerer du på et anlæg?

Pris pr. kvartal

Ekskl. moms

Inkl. moms

1 - 25 kW anlæg - op til 250 m²

960,00 kr.

1.200,00 kr.

26 - 40 kW anlæg - op til 400 m²

1.440,00 kr.

1.800,00 kr.

41 - 80 kW anlæg - op til 800 m²

1.960,00 kr.

2.450,00 kr.

Er ejendommen større end 800 m², beregner vi en pris.

 

Mere om abonnement på unit

 

 

 

Nye kunder betaler et engangsbeløb for tilslutning

Tilslutningsafgiften for det første fjernvarmestik til en matrikel er 7.500 kr. samt et tillæg på 2,69 kr. pr. m2. Prisen er inkl. moms og gælder for de første 10 meter dobbeltrør på matriklen. I særlige tilfælde, fx industribygninger, kirker, sportshaller m.m. beregnes afgiften på baggrund af det faktiske forbrug, som derefter ”omregnes” til et areal.
Sådan får du lagt fjernvarme ind

Ved omlægning af de nuværende eller etablering af nye fjernvarmestik

Nedlukning og genåbning: 10.100 kr. ekskl. moms og 12.625 kr. inkl. moms.

Hertil kommer de faktiske omkostninger til øvrige arbejde og materialer i forbindelse med opgaven. Kontakt os for at få en overslagspris.

Afgifter til staten

Afgifterne er en del af varmeprisen. Kr. ekskl. moms.

1. halvår 2019
- kan ses senest 1. nov. i året

2. halvår 2019
- kan ses senest 1. maj året efter

2019 - samlet 

1. halvår 2020
- kan ses senest 1. nov. i året

Energiafgift

20,85

66,80

40,94

8,55

CO2-afgift

5,55

 

17,60

10,82

1,90

Svovlafgift

0,08

0,16

0,12

0,12

NOx-afgift

0,83

0.00

0,46

0,70

Affaldsvarmeafgift

20,57

13,63

17,54

19,17

Afgifter el - eget forbrug på kraftvarmeværker

0,35

-0,37

0,04

0,70

Afgifter i alt

48,23

97,82

 

69,92

31,14

Hvad synes du om denne side?