Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Regnvandstoiletter

Normalt bruger vi drikkevand til at skylle ud i toilettet med. Over en fjerdedel af vandforbruget i en husstand går til toiletskyl.

Men du kan faktisk genbruge vand fra bad og håndvask ("gråt spildevand") til toiletskyl. Selve rensningen er nem, men det er besværligt at installere.

Det er lidt nemmere at bruge regnvand fra taget. Du sparer på vandregningen - og aflaster kloakken.

Et regnvandsanlæg til toiletskyl skal udstyres med måler, da Frederiksberg Forsyning skal bruge måltallene til afregning med renseanlæggene, men du skal ikke betale takst. Kontakt Frederiksberg Forsyning.  

Du kan både bruge regnvandet til toiletskyl eller lade det sive ned på grunden. Hvis du leder mindst 50% af regnvandet på egen grund uden om kloakken, tilbagebetaler vi en del af kloaktilslutningsbidraget for regnvand. Søg om nedsivningstilladelse hos kommunen.

Afløbsarbejder inden døre skal udføres af autoriseret VVS'er og i jord af autoriseret kloakmester. Det er ejendomsejerens ansvar at have dokumentation på det udførte arbejde, herunder tegninger af udført. Ved nybyggeri skal tegninger af udført arbejde sendes til kommunen.

  • Du sparer på det dyre drikkevand - fra grundvandet
  • Det kalkfri regnvand er godt for toiletkumme og vaskemaskine, ligesom det blødgjorte vand fra hanen.
  • Du  er med til at mindre vand skal renses på renseanlæg og at overløb til havn og vandløb fra kloaksystemet mindskes.

Ulemper

  • Især regnvandstanken kræver plads
  • Det koster en del at lægge ekstra rør i boligen

Hvad gør vi?

Vi går forrest med miljø-initiativer. Vi har renoveret otte toiletter hos os selv, så de skyller med gratis regnvand i stedet for drikkevand. Med over 100 medarbejdere og masser af gæster, sparer vi både penge og drikkevand.

Vi opsamler regnvandet fra 600 m2 tag på vores bygninger, og leder vandet til en 6 m3 stor tank i kælderen. Anlægget sparer os for ca. 80 m3 vand om året til toiletskyl, dvs. ca. 10% af vores samlede vandforbrug. Regnvandsanlægget bliver også brugt i undervisningen af skoleelever

Find os her

facebook twitter inster