Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Misfarvning af vandet

Hvad gør jeg hvis ...

Vandet er rød-brunt?
Misfarvningen skyldes oftest reparationsarbejder, hvor aflejret kalk og jern har løsnet sig fra rørsystemet. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Lad alle vandhaner løbe i et par minutter, indtil vandet bliver klart.

Du får også et bedre tryk på vandet, hvis du skruer filteret i vandhanen forsigtigt af og fjerner grus og rustflager. Læg evt. filteret i eddike i et par timer.

Mit varme vand lugter af rådne æg
Det skyldes ofte dårlig vedligeholdelse af varmtvandsanlægget.

Mit tøj har fået rustpletter?
Læg tøjet i vand tilsat 1 dl citronsyre (kan fx købes hos Matas) pr. 10 liter vand (kan fx købes billigt fra hanen). Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 liter vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.
Specielt for bomuldstøj: Læg tøjet i vand tilsat 50 g citronsyre pr. 5 liter vand. Vandet skal være så varmt, som tøjet kan tåle. Tøjet skal ligge fra en halv time til et døgn. Derefter skylles tøjet grundigt med vand og vaskes som normalt.
Desuden kan en række produkter fjerne rustpletter, fx ”Magica” (kilde: Forbrugerstyrelsen).

Vandet er hvidt? 
Det skyldes normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. Luft i vandet er uskadeligt og går hurtigt over igen. Det kan forekomme, hvis der opstår luftlommer, når vi reparerer rørsystemet.

Der er blågrønne aflejringer i fx el-kedel og i håndvasken?
Hvis du har kobber-installationer, kan du risikere at kobber opløses i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i el-kedler, toiletter, håndvaske e.lign. Indholdet af kobber vil være størst, hvis der ikke er løbet vand gennem rørene i længere tid.
Skyl derfor altid vandhanen igennem, sådan at vandet er koldt, inden du drikker det.

Mit vand smager af klor
Det passer ikke - det var i gamle dage! Cirka halvdelen af vandet stammer fra HOFOR, og frem til 2009 tilsatte Hofor konstant klor fra en af boringerne, da de i nødsituationer brugte søvand i de samme rør.