Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Skybrud: Det kan du gøre
- før, under og efter en oversvømmelse


Illu.: Bolius / Martin Schwartz

Før et skybrud

Du kan forhindre at spildevand fra kloakken løber ind i huset med:

1. Højvandslukke

Du kan få installeret et højvandslukke på risten/afløbet i kælderen, så kloakvandet ikke kan stige op i kælderen. Har du et ekstra toilet i kælderen, kan der også installeres højvandslukke på dette. Prisen for henholdsvis et højvandslukke og en spildevandspumpe til gulvafløb og toilet inkl. ophugning og genetablering kommer hurtigt op på 20. - 50.000 kr. Det er et omfattende indgreb, og det kræver en tilladelse fra Frederiksberg kommune, By, Byggeri og Ejendomme.

2. Lukning af overflødige gulvafløb

Har du gulvafløb eller toilet i kælderen, som du ikke bruger, kan det lukkes helt. Afpropningen skal udføres af en aut. kloakmester.

3. Pumpebrønd

Pumpebrønden installeres i jorden lige uden for dit hus og går i gang når spildevand fra din kælder skal ud. Det vil også kunne ske selvom kloakkerne uden for huset har høj vandstand (opstuvning) pga. kraftig regn. Pumpen har endvidere indbygget kontraventil, som vil sikre din kælder selvom pumpen ikke kører.

Du kan begrænse regnvand i det samlede kloaksystem i dit område med:

4. Faskine

Du kan anlægge en faskine, en underjordisk kasse, der opsamler regnvandet og leder det langsomt ud i haven. Så aflaster du kloaksystemet og sender regnvandet tilbage til grundvandet i stedet for at lede det ud i havet via kloakkerne. Først skal der laves en forundersøgelse, så skal kommunen give tilladelse, og endelig skal installationen udføres af en autoriseret kloakmester. 

5. Regnbed

Regnvandet fra taget ledes til et regnbed og siver langsomt ned i jorden.

6. Grønt tag

Du kan anlægge et grønt tag af fx stenurter, der fanger en stor del af regnvandet. Undersøg også om taget kan bære den øgede belastning.

7. Regnvandstank

Du kan aflaste kloakkerne ved at lede vandet til en tank under jorden, så vandet senere kan genbruges til fx toiletter, havevanding og tøjvask.  

Vi skal bidrage til mere grundvand - det tager nemlig 30-60 år, før regnvandet bliver til grundvand.

Du kan begrænse grundvand i kælderen med:

8. Drænvenlig belægning

Du kan skifte asfalten eller fliserne ud med græs i gården eller i haven, så vandet kan sive ned i jorden i stedet for i kælderen eller i kloakken. Overfladen skal hælde bort fra husmuren. 

9. Omfangsdræn

Den dyreste løsning er et omfangsdræn langs ydermuren. Drænrøret ligger dybt og kan ikke nå at optage overfladevandet under et regnskyl. Til gengæld undgår du at grundvand eller vand efter et regnskyl siver gennem kældervæggen som fugt. Efter udgravning kan man samtidig vælge at tætne kældervæggen på ydersiden.

Du kan undgå regnvand i kælderen med:

 • et terræn, der hælder væk fra bygningen
 • en høj kant ved kældertrapper, vinduer og lyskasser
 • tætte og rensede tagrender og tagnedløbsbrønde

Alt det andet

 • Beskyt el-installationerne i kælderen ved at have kablerne oppe under loftet
 • Undgå tæpper og trægulve i kælderen
 • Sæt ting af værdi op på hylder - især ting af affektionsværdi
 • Sørg for, at du er rigtigt forsikret
 • tilmelde dig varsler på sms på www.dmi.dk


Læs mere om hvordan du forebygger oversvømmelse på teknologisk.dk eller bolius.dk

Under et skybrud

 • Pas på afhoppede kloakdæksler - undgå at falde i kloakken
 • Undgå hudkontakt med kloakvand - vandet kan indeholde farlige bakterier
 • Sørg for at sikre dine værdier i kælderen og andre udsatte steder
 • Se www.dmi.dk

Efter et skybrud

 • Kontakt dit forsikringsselskab, som sender en taksator for at vurdere omfanget. Lav en liste og tag fotos af de våde ting. Kontakt evt. herefter et skadeservicefirma, som fx sætter en affugter op. Døre og vinduer lukkes for at affugteren kan virke optimalt, så man undgår skimmelsvamp.
 • Rengør med Indendørs Rodalon eller Klorin - eller Hysan, som bl.a. professionelle bruger.
 • Hvis du har et sår, fx på hånden, når du gør rent, så kan rotte-urin og andre bakterier være meget farligt. En god ide er at bruge gummihandsker, gummistøvler og evt. maske.
 • Vask tøjet med det samme ved 80 grader. Læs mere om den sjældne sygdom leptospirose (Weils syge) hos Statens Serums Institut
 • Skimmelsvamp vokser hurtigt på fugtige steder - og meget hurtigt bag fx skabe. Skimmelsvamp kan også vokse under gulvet eller inde i væggen - og kan i værste fald udløse astma og/eller allergi. Læs mere på bolius.dk
 • En gipsvæg med isolering bag kan holde på vandet i lang tid. Her kan det være særligt vigtigt at opsætte varmeblæser og/eller affugter. Måske skal væggen rives helt ned. Skift det våde trægulv ud med klinker eller et malet betongulv.
 • Hjælp os med at kortlægge oversvømmelser - giv et praj
 • Bemærk, at vi ikke kommer ud og tømmer kældre for vand. I stedet kan du kontakte et kloakfirma, eller hvem du har en aftale med, fx Falck.

Kontakt
Kundeservice: 38 18 50 00


Vand finder vej

Filmen Vand finder vej viser, hvad du skal være opmærksom på for at passe på din ejendom under skybrud. Folderen Vand finder vej indeholder de samme råd og budskaber.

Læs Ulrik Mikkelsens historie fra 2. juli 2011

Tilslutningsbidrag

Hvis du aflaster kloakken ved at lade min. 50 % af regnvandet sive ned på egen grund, fx vha. faskine, kan du få en del af dit tilslutningsbidrag (til offentlig kloak for regnvand) udbetalt.
Søg tilskud

Kontakt en autoriseret fagperson

En autoriseret kloakmester eller anden fagperson er typisk nødvendig for at finde den rigtige løsning. Nogle tiltag kræver også tilladelse fra kommunen.


En faskine (illu.: bolius.dk)


Højvandslukke i gulvafløb.
(illu.: Teknologisk Institut)


Case: Grønt tag

Videoer om den store Kalvebod Brygge skybrudstunnel

Film om intelligent vandhåndtering 

Animationsvideo om overløb 

Klimawalk i Lindevangsparken video

Klimawalk i Grøndalen og Femte Juni Plads video

Besøg på Femte Juni Plads pumpestation - video

 

Find os her

facebook twitter inster