Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Få penge for dit regnvand

De seneste år har der været flere kraftige regnskyl, som har givet oversvømmelser i gader og kældre.

I dag ender dit regnvand fra tag og fast belægning (fx fliser og asfalt) typisk i kloakken.

Hvis du lader vandet fra mindst 50 % af dette areal sive ned på egen grund – fx vha. faskine – kan du få en del af dit tilslutningsbidrag (til offentlig kloak for regnvand) udbetalt.

Du kan også være med til:

  • At mindske risikoen for at urenset spildevand løber direkte ud i havet, når der er skybrud, fordi belastningen på kloakkerne bliver mindre
  • At øge grundvandsdannelsen lokalt på Frederiksberg
  • At være med til at skabe flere små vandhuller og grøn natur på Frederiksberg

Tilslutningsbidraget er en engangsudgift, som den oprindelige grundejer har betalt for at lede spildevandet væk fra grunden.

Tilslutningsbidrag for regnvand pr. 1. januar 2023

Du kan få udbetalt 40% af tilslutningsbidraget, hvis du afleder 100 % af regnvandet på egen grund i stedet for i kloakken.

Beløbet er et engangsbeløb og udbetales det år, hvor Frederiksberg Forsyning syner og godkender afkoblingen af regnvand fra den offentlige kloak.

Læs mere og ansøg her hos kommunen

Her kan du også se, hvordan du genbruger regnvand til toiletskyl og tøjvask.

For erhverv og større boligejendomme se leveringsbestemmelserne. 
 

Læs om muligheder for at begrænse mængden af regnvand i kloakken. 

Læs om mulighed for medfinansiering af klimaprojekter på Frederiksberg. 

 

 

Find os her

facebook twitter inster