Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Grønt vand i haner og bruser

Hvis det varme vand i din vandhane eller bruser er grønt, så er din varmtvandsbeholders varmespiral, varmeveksler eller afspærringsventil utæt. Så er fjernvarmevandet nemlig løbet over i det varme vand. Hvis det sker, så skal spiralen eller veksleren repareres eller udskiftes.

Det kolde vand kan også blive grønt pga. en defekt kontraventil på anlægget (sker sjældent).

Vi har tilsat et grønt sporstof i fjernvarmevandet for at finde frem til de utætte anlæg.

Hvad skal jeg gøre?

Tjek din varmtvandsbeholder her i Hofors film

Eller gør dette:
1. Luk for hovedventilen til det kolde brugsvand - den sidder typisk i kælderen. Eller luk for hanen med det kolde vand på selve varmeanlægget.
2. Åbn for det varme vand på den vandhane, der sidder længst væk fra varmeanlægget.
3. Trykket skal nu forsvinde. Hvis trykket ikke forsvinder, og der kommer vand ud af hanen, er anlægget utæt. Det er en god idé at lave tjekket regelmæssigt.

Hvis du har grønt vand, skal du kontakte din vvs-installatør. Når du reparerer utætheder, forlænger du også anlæggets levetid.

Vandet er ikke farligt

Det grønne vand er ikke sundhedsskadeligt, og kan let fjernes fra lyst tøj, fliser, hår osv. med koldt vand. Det grønne sporstof hedder Uranin og er selvlysende.

Uranin er godkendt af Miljøstyrelsen til dette brug. Hvis stoffet er meget koncentreret, kan det irritere hud og slimhinder, men i fjernvarmevandet er det fortyndet så meget, at det ikke er sundhedsskadeligt. Miljøstyrelsen tillader fx farvestoffet i op til 6 % i alle typer kosmetik. Vi har tilsat stoffet i en koncentration på 0,0002 %.

Spørgsmål og svar

Hvorfor?
Vi vil være en bæredygtig varmeforsyning. Vi har et relativt højt vandtab i fjernvarmesystemet, og nogle steder trænger der vandværksvand ind i vores fjernvarmerør. Og mange af kundernes anlæg fungerer ikke korrekt. 
Det er godt for miljøet og for din pengepung. Fjernvarmevand er ikke almindeligt vand, men er behandlet vand uden ilt. Hver mistet liter skal erstattes, og det er dyrt.

Vi kan ikke helt undgå utætheder - men vi kan hjælpe til, at de bliver opdaget og repareret.
Indsatsen er gennemført andre steder med gode resultater.

Hvem er ansvarlig?
En utæt varmtvandsbeholder er ejerens eget ansvar. Vi har naturligvis også afdækket risici, sikret tilladelse hos Embedslægen, undersøgt andres erfaringer m.m..

Er det farligt?
Uranin gør hverken skade på mennesker, ting eller installationer i de små mængder, som vi tilsætter.

Hvornår forsvinder det igen?
Når dit anlæg er repareret, forsvinder farven. Stoffet mister også hurtigt farven i lys - i sollys har det en halveringstid på kun 15 minutter. Når stoffet nedbrydes, er det ikke farligt for miljøet.

Jeg bor i lejlighed – hvem skal jeg kontakte?
Det er ejendommens ejer, som ejer fjernvarme-anlægget og som er ansvarlig for, at det fungerer. Kontakt ejer eller vicevært - og tak fordi du er med til at sprede budskabet!

Hvis jeg ikke har råd til at udskifte min varmtvandsbeholder?
Vi forstår godt, at det kan være en stor udgift. Få tilbud fra flere vvs-firmaer - og måske en afdragsordning.

Jeg har lukket for mit anlæg om sommeren - kan jeg tjekke, om det er utæt?
Du får alligevel varmt vand i dine haner og bruser. Hvis din varmtvandsbeholder er utæt, vil du stadig få grønt vand.

Hvorfor bruger I ikke almindeligt vand i fjernvarmerørene?
Behandlet spædevand nedbryder ikke rør og vekslere så hurtigt. Så er det billigere for dig at vedligeholde anlægget.

 

Find os her

facebook twitter inster