search
arrow_drop_down_circle

Tidligere priser

Fjernvarmepriser pr. 1. januar 2018

  Ekskl. moms Inkl. moms
Vægtet årspris pr. MWh
beregnet ud fra alle kunders forbrug
465,68 kr.
Varmepris pr. MWh pr. måned  
Januar 409,40 kr. 511,75 kr.
Februar 432,06 kr. 540,08 kr.
Marts 395,22 kr. 494,03 kr.
April 381,04 kr. 476,30 kr.
Maj 312,00 kr. 390,00 kr.
Juni 228,28 kr. 285,35 kr.
Juli 226,16 kr. 272,70 kr.
August 226,22 kr. 282,78 kr.
September 264,06 kr. 330,08 kr.
Oktober 313,23 kr. 391,54 kr.
November 365,68 kr. 456,98 kr.
December 406,22 kr. 507,78 kr.
Fast afgift pr. m² etageareal belastningsbetaling, pr. år 18,50 kr. 23,13 kr.

 

Pr. 1. juli 2017

  Ekskl. moms Inkl. moms
Vægtet årspris pr. MWh
beregnet ud fra alle kunders forbrug
512,58 kr.
Varmepris pr. MWh pr. måned  
Januar 387,32 kr. 484,15 kr.
Februar 411,01 kr. 513,76 kr.
Marts 374,46 kr. 468,08 kr.
April 362,61 kr. 453,26 kr.
Maj 357,48 kr. 446,85 kr.
Juni 350,47 kr. 438,09 kr.
Juli 394,14 kr. 492,68 kr.
August 395,87 kr. 494,84 kr.
September 393,81 kr. 492,26 kr.
Oktober 400,24 kr. 500,30 kr.
November 406,66 kr. 508,33 kr.
December 429,31 kr. 536,64 kr.
Fast afgift pr. m² etageareal belastningsbetaling, pr. år 17,50 kr. 21,88 kr.

Pr. 1. januar 2017

  Ekskl. moms Inkl. moms
Vægtet årspris pr. MWh
- beregnet ud fra 
alle kunders forbrug
472,59 kr.
Varmepris pr. MWh pr. måned  
Januar 387,32 kr. 484,15 kr.
Februar 411,01 kr. 513,76 kr.
Marts 374,46 kr. 468,08 kr.
April 362,61 kr. 453,26 kr.
Maj 357,48 kr. 446,85 kr.
Juni 350,47 kr. 438,09 kr.
Juli 355,27 kr. 444,09 kr.
August 357,05 kr. 446,31 kr.
September 354,93 kr. 443,66 kr.
Oktober 361,51 kr. 451,89 kr.
November 368,08 kr. 460,10 kr.
December 391,25 kr. 489,06 kr.
Fast afgift pr. m² etage-areal belastnings-betaling, pr. år 17,50 kr. 21,88 kr.

Pr. 1. januar 2016

  Ekskl. moms Inkl. moms
Vægtet årspris pr. MWh
beregnet ud fra alle kunders forbrug
  471,46 kr.
Varmepris pr. måned pr. MWh    
Januar 392,38 kr. 490,48 kr.
Februar 420,35 kr. 525,44 kr.
Marts 376,89 kr. 471,11 kr.
April 363,33 kr. 454,16 kr.
Maj 351,88 kr. 439,85 kr.
Juni 347,31 kr. 434,14 kr.
Juli 352,82 kr. 441,03 kr.
August 350,00 kr. 437,50 kr.
September 354,52 kr. 443,15 kr.
Oktober 356,93 kr. 446,16 kr.
November 363,15 kr. 453,94 kr.
December 374,48 kr. 468,10 kr.
Fast afgift pr. m² etageareal
- belastningsbetaling, pr. år
17,50 kr. 21,88 kr.


Hvorfor er der månedspriser?

Varmen er dyrest i de kolde måneder, da den er dyrere for os at producere hér. Det giver også dig en fordel: Dit forbrug er størst om vinteren, så hvis du fx isolerer din bolig, så sparer du endnu flere penge - end hvis du havde en gennemsnitspris for hele året.

Hvor tit betaler jeg?

Du betaler 4 acontoregninger og en årsregning. Dine acontoregninger er større om vinteren, så der er sammenhæng mellem det, du bruger - og det, du betaler. Dine acontoregningerne er hermed korrigeret for graddage.
Se energiwiki.dk

Ekstrabetaling for dårlig afkøling
 

Dårlig afkøling pr. °C pr. MWh   5,31 kr.
Heraf moms 25 %   1,06 kr.
Returtemperaturen må højst være 50°.
Se forslag til løsninger
   

Hvor meget bruger andre om året?

   
Udgift i gennemsnit på Frederiksberg
(inkl. fast afgift)
  kr. inkl.
moms
For en lejlighed på 100 m2 11,8 MWh 7.900
For et hus på 200 m2 35,4 MWh 21.400
For 20 lejligheder på 60 m2 141,6 MWh 94.000
Hvad bruger du?    

Lejer du anlægget af os?

   
Abonnement på fjernvarmeunit    
Pris pr. år kr. ekskl. moms kr. inkl. moms
1 - 25 kW anlæg - op til 250 m² 4.000 5.000
26 - 40 kW anlæg - op til 400 m² 4.800 6.000
41 - 80 kW anlæg - op til 800 m² 5.300 6.625
81 - 150 kW anlæg - op til 1.500 m² 10.000 12.500
Er ejendommen større end 1.500 m², beregner vi en pris.    

 

Afgifter til staten pr. MWh
 

Afgifterne er en del af varmeprisen. Kr. ekskl. moms. 1. halvår 2015
- kan ses senest 1. nov. i året
2. halvår 2015
- kan ses senest 1. maj året efter
  1. halvår 2016
- kan ses senest 1. nov. i året
2. halvår 2016
- kan ses senest 1. maj året efter
Energiafgift 68,78 93,92   60,55 36,67
CO2-afgift 18,47 25,58   16,55 5,59
Svovlafgift 0,27 0,08   0,12 0,12
NOx-afgift 3,11 3,62   2,40 0,97
Affaldsvarmeafgift 13,92 14,35   15,27 12,74
Afgifter el - eget forbrug på kraftvarmeværker 0,57 -5,35   1,28 -1,91
Afgifter i alt 105,12 132,20   96,17 54,18

Pr. 1. januar 2015

Prisen på fjernvarme falder hele 10,7 % - primært fordi regeringen har droppet forsyningssikkerhedsafgiften.
Desuden har hver måned fået sin egen pris. Du skal dog stadig betale pr. kvartal. 
Mere om den nye afregningsmetode og de nye priser for 2015

Gennemsnitlig pris (se herunder) inkl. moms
- pr. MWh (Megawatttime)

488,40 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 390,72 kr.
Moms 25 % 97,68 kr.
Hertil kommer en fast afgift (belastningsbetaling)
- pr. m² etageareal pr. år

20,63 kr. 
Heraf moms 25 % 4,13 kr.
Varmepris pr. måned pr. MWh Kr. ekskl. moms  Kr. inkl. moms
Januar 422,51 528,14
Februar 456,27 570,34
Marts 389,15 486,44
April 363,87 454,84
Maj 349,34 436,68
Juni 342,37 427,96
Juli 328,02 410,03
August 330,33 412,91
September 342,72 428,40
Oktober 352,28 440,35
November 370,62 463,28
December 399,23 499,04
     
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. °C pr. MWh   5,31 kr.
Heraf moms 25 %   1,06 kr.
Returtemperaturen må højst være 50°.    

Evt. abonnement på fjernvarmeunit
- priser pr. årKr. ekskl. moms


Kr. inkl. moms
1 - 25 kW anlæg (op til 250 m²) 4.000,00 5.000,00
26 - 40 kW anlæg (op til 400 m²) 4.800,00 6.000,00
41 - 80 kW anlæg (op til 800 m²) 5.300,00 6.625,00
81 - 150 kW anlæg (op til 1.500 m²) 10.000,00 12.500,00

 

Fjernvarmeprisen indeholder energiafgifter

Alle beløb er ekskl. moms. Afgifterne for 2. halvår kan ses herunder senest 1. maj efter årets afslutning.

Afgifter pr. MWh 2. halvår 2014 1. halvår 2015
Energiafgift 12,74 kr. 68,78 kr.
CO2-afgift 4,03 kr. 18,47 kr.
Svovlafgift 0,08 kr. 0,27 kr.
NOx-afgift 0,18 kr. 3,11 kr.
Affaldsvarmeafgift 10,67 kr. 13,92 kr.
Afgift i alt pr. MWh 27,29 kr. 104,55 kr.

Pr. 1. januar 2014

Prisen på fjernvarme opgøres i megawatttimer (MWh)

 

Bag om varmeprisen for 2014
Er ejendommen større end 1.500 m², beregnes prisen særskilt.
 
Samlet pris inkl. moms pr. MWh 546,71 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 437,37 kr.
Moms 25% 109,34 kr.
Hertil kommer belastningsbetaling pr. m² etageareal pr. år 20,63 kr.
Heraf moms 25% 4,13 kr.
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. grad celsius pr. MWh 5,31 kr.
Heraf moms 25% 1,06 kr.
Returtemperaturen må højst være 50° som årsgennemsnit.  
Årligt abonnement på fjernvarmeunit - pr. 1. jan. 2014 Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
Anlægsstørrelse 1 - 25 kW (op til 250 m²) 4.000,00 5.000,00
Anlægsstørrelse 26 - 40 kW (op til 400 m²) 4.800,00 6.000,00
Anlægsstørrelse 41 - 80 kW (op til 800 m²) 5.300,00 6.625,00
Anlægsstørrelse 81 - 150 kW (op til 1.500 m²) 10.000,00 12.500,00


 


Energiafgifter, som er en del af fjernvarmeprisen pr. MWh

Alle beløb er ekskl. moms. Afgifterne kan ses herunder senest 1. maj efter årets afslutning.

Afgifter pr. MWh 1. halvår 2013 2. halvår 2013
Energiafgift  85,94 kr. 116,75 kr.
CO2-afgift 19,05 kr. 14,51 kr.
Svovlafgift 0,20 kr. 0,29 kr.
NOx-afgift 2,66 kr. 1,70 kr.
Affaldsvarmeafgift 20,89 kr. 10,02 kr.
Elafgift (eget forbrug på kraftvarmeværk) 0 kr. 3,82 kr.
Afgift i alt pr. MWh 128,73 kr. 155,99 kr.

Pr. 1. januar 2013

Samlet pris inkl. moms pr. MWh 492,58 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 394,06 kr.
Moms 25% 98,52 kr.
Hertil kommer belastningsbetaling pr. m² etageareal pr. år 16,25 kr.
Heraf moms 25% 3,25 kr.
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. grad celsius pr. MWh 5,31 kr.
Heraf moms 25% 1,06 kr.
Returtemperaturen må højst være 50°.  

 

Energiafgifter, som er en del af fjernvarmeprisen pr. MWh

Alle beløb er ekskl. moms. Afgifterne kan ses herunder senest 1. maj efter årets afslutning.

Afgift pr. MWh 1. halvår 2012 2. halvår 2012
Energiafgift  109,82 kr. 56,72 kr.
Svovlafgift 0,15 kr. 0,23 kr.
NOx afgift 1,44 kr. 1,07 kr.
Affaldsvarmeafgift 25,51 kr. 8,80 kr.
CO2 afgift 23,67 kr. 14,51 kr.
I alt 160,59 kr. 81,33 kr.

Pr. 1. januar 2012

Samlet pris pr. MWh inkl. moms 474,58 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 379,66 kr.
Moms 25% 94,92 kr.
Hertil kommer belastningsbetaling pr. m² etageareal pr. år 16,25 kr.
Heraf moms 25% 3,25 kr.
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. grad celsius pr. MWh 5,31 kr.
Heraf moms 25% 1,06 kr.
Max. returtemperatur 50°.  

Pr. 1. januar 2011

Samlet pris pr. MWh inkl. moms 474,78 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 379,82 kr.*
Moms 25% 94,96 kr.
Hertil kommer belastningsbetaling pr. m² etageareal pr. år 16,25 kr.
- Heraf moms 25% 3,25 kr.
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. grad celsius pr. MWh 5,31 kr.
- Heraf moms 25% 1,06 kr.
Max. returtemperatur 50°.  

Energiafgifter, som indgår i MWh-prisen - for 2. halvår 2011


Beløb er ekskl. moms.

Afgift Pr. MWh
Energiafgift  39,43 kr.
Svovlafgift -0,62 kr.
NOx afgift 0,26 kr.
Affaldsvarmeafgift 17,57 kr.
CO2 afgift 7,39 kr.

Pr. 1. januar 2010

Samlet pris pr. MWh inkl. moms 474,78 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 379,82 kr.
Moms 25% 94,96 kr.
Hertil kommer belastningsbetaling pr. m² etageareal pr. år 16,25 kr.
- Heraf moms 25% 3,25 kr.
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. grad celsius pr. MWh 5,31 kr.
- Heraf moms 25% 1,06 kr.
Max. returtemperatur 50°.  


Pr. 1. januar 2009

1. januar 2009 blev fjernvarmen ca. 7 % billigere.
Læs hvorfor

Samlet pris pr. MWh inkl. moms 427,50 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 341,95 kr.
Moms 25% 85,55 kr.
Hertil kommer belastningsbetaling pr. m² etageareal pr. år 16,25 kr.
- Heraf moms 25% 3,25 kr.
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. grad celsius pr. MWh 5,13 kr.
- Heraf moms 25% 1,03 kr.
Max. returtemperatur 50°.  


Pr. 1. januar 2008

Samlet pris pr. MWh inkl. moms 463,28 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 370,62 kr.
Moms 25% 92,66 kr.
Hertil kommer belastningsbetaling pr. m² etageareal pr. år 16,25 kr.
- Heraf moms 25% 3,25 kr.
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. grad celsius pr. MWh 4,96 kr.
- Heraf moms 25% 0,99 kr.
Max. returtemperatur 50°.  


Pr. 1. januar 2007

Samlet pris pr. MWh inkl. moms 447,28 kr.
Prisen består af:  
Varmepris pr. MWh 357,82 kr.
Moms 25% 89,46 kr.
Hertil kommer belastningsbetaling pr. m² etageareal pr. år 16,25 kr.
- Heraf moms 25% 3,25 kr.
Evt. ekstrabetaling for dårlig afkøling pr. grad celsius pr. MWh 4,88 kr.
- Heraf moms 25% 0,98 kr.
Max. returtemperatur 50°.  

2002 - 2006

Samlet pris inkl. moms pr. MWh:
2006: 430,81 kr.
2005: 430,81 kr.
2004: 426,34 kr.
2003: 426,34 kr.
2002: 426,34 kr.

Spørgsmål?
Kontakt Kundeservice

Se din regning og
dit 5-års forbrug

Send din regning på slankekur
Spar på energien

Er Frederiksberg dyr eller billig? 
Vi ligger under gennemsnittet - se Forsyningstilsynets
varme-statistik

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?