Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Mit afløb er stoppet

Vandlåsen kan være fyldt med skidt, eller kloakrør eller -brønde kan være stoppet til. Dette kan du gøre:

  1. Undersøg vandlåsen ved afløbet for skidt. Pil det nederste led af og hæld vand igennem. Kommer vandet ikke ud, så prøv at skille resten af vandlåsen ad og fjern skidtet med hænderne. Undlad at bruge kemikalier.
    Hvis der ikke er skidt i vandlåsen, så find den nærmeste brønd i vandets retning ('nedstrøms') ved at se på tegninger af ejendommens afløbssystem. Hvis vandet er stillestående og vandstanden står over bundrenderne, sidder tilstopningen på den anden side af brønden (nedstrøms). Kan bundrenderne ses, sidder den opstrøms.
  2. Hvis tilstopningen sidder nedstrøms, så find næste nedstrøms samlebrønd og så videre. Sidder tilstopningen i selve brønden, kan den som regel fjernes uden de store problemer.
  3. Hvis ikke tilstopningen sidder i selve brønden, men i stikledningen kan du prøve at føre et kloakrensebånd (en split) gennem røret - det sker nemmest fra tom brønd lige nedstrøms tilstopningen, hvis en sådan findes.
  4. Hvis tilstopningen ikke bliver løsnet med et rensebånd, er det nødvendigt at tilkalde en slamsuger (spulevogn). Frederiksberg Forsyning har ikke egen slamsuger.
  5. Hvis spulefirmaet konstaterer en fejl på en offentlig ledning (typisk ude i vejen), bliver vi tilkaldt, og ledningen bliver tv-inspiceret. Hvis stoppet skyldes en fysisk fejl, får I refunderet spuleudgifterne mod en skriftlig forklaring og en kopi af regningen.
  6. Hvis ikke spulevognen kan løse problemet, kan der enten være tale om rødder, en fastkilet genstand eller et totalt sammenbrud af stikledningen, og så må man have fat i en kloakmester. Det kan blive nødvendigt at bruge en rodfræser eller grave ledningen op.

Kontakt en kloakmester eller vvs'er og fortæl: Hvordan opstod problemet? Hvor tit - fx kun efter regn? Hvad har I gjort for at løse det?

Foto: Kloakrensebånd
Split / kloakrensebånd

Dit og vores ansvar

Find os her

facebook twitter inster